Kezdőlap

Zelenka Pál (Csehbrézó, 1839. aug. 19.Miskolc, 1910. dec. 4.): ev. püspök, egyházi író. Teológiai tanulmányait Pozsonyban és Jénában végezte. 1862-től Irsán, 1866-tól Miskolcon volt lelkész. 1869-től egyházmegyei főesperes, 1874-től egyházkerületi főjegyző, 1880-tól zsinati tag. 1890-től a tiszai egyházkerület püspöke. Az ev. egyetemes gyámintézetnek 1886-tól elnöke volt. Alapítója és 1884-től 1887-ig szerk.-je volt a Gyámintézet c. lapnak. Sok értekezése jelent meg a bp.-i és pozsonyi protestáns egyházi folyóiratokban. – F. m. Emléklapok a miskolci ág. hitv. evangelikus anyaszentegyház évszázados életkönyvéből (Miskolc, 1883).