Kezdőlap

Zerinváry Szilárd (Arad, 1915. febr. 8.Bp., 1958. jan. 1.): tanár, csillagász, természettudományi író. Földrajz-természetrajz szakos tanári oklevelét 1938-ban a szegedi tudományegy.-en nyerte. 1939-től a kőszegi katonai reálisk. tanára, 1943-tól a bp.-i Bolyai Műszaki Ak.-n a földrajz és kartográfia tanára. 1945-ben hadifogságba esett, 1948 tavaszán tért haza. 1949-től a szentendrei Táncsics Mihály tisztiisk. tanára 1953-ig. 1954-ben a bp.-i tudományegy. Lenin Intézetében adott elő csillagászatot és geofizikát az intézet fennállásáig. 1956 nyarától haláláig az Akadémiai Kiadó osztályvezetőjeként működött. Ismeretterjesztő munkát folytatott a természettudományok, elsősorban a csillagászat népszerűsítése érdekében. 1963-ban a szentendrei városi tanács Zerinváry- emlékérmet alapított, mely évenként kerül kiosztásra a csillagászat népszerűsítésében kitűntek között. – F. m. A Naprendszer élete (Bp., 1953); A Föld helye a Világmindenségben (Bp., 1954; Nap, Föld, Emberiség (Bp., 1955): A Föld fizikája (Bp., 1956); A távcső világa (Kulin Györggyel, Bp., 1956). – Irod. Z. Sz. (Természettud. Közl. 1958. jan.); ifj. Bartha Lajos: Emlékezés egy kiváló csillagászról (Pestmegyei Hírlap, 1961. 157. sz.).