Kezdőlap

Zichy Jenő, gróf (Sárszentmihály, 1837. júl. 5.Merán, 1906. dec. 26.): politikus, Ázsia-kutató, az MTA t. tagja (1899). Pályáját 1860-ban Fejér vm.-ben kezdte mint főszolgabíró. 1861-ben és 1865-től ogy.-i képviselő (1870-ig Deák-párti, azután pártonkívüli, utóbb 1903-ig szabadelvű párti, majd haláláig ismét pártonkívüli). 1881 – 1906 között az Orsz. Iparegyesület elnöke. Közreműködésével 86 városban indult meg az alsó fokú iparoktatás. Nevéhez fűződik az 1879. évi székesfehérvári országos kiállítás megszervezése. Oroszo.-ba és Ázsiába vezetett tudományos expedíciói a magyarság eredetének felkutatására irányultak. 1901-ben Bp.-en létesített magánmúz.-át a fővárosra hagyományozta. – F. m. Emlékirat a magyar ipar fejlesztése érdekében (Bp., 1880); Népnevelési egyesületek létesítése (Bp., 1880); A munkáskérdésről (Bp., 1883); Kaukázusi és közép-ázsiai utazásai (I – II., Bp., 1897); Oroszországi és keletázsiai expeditiójának beszámolója (Bp., 1899); Harmadik ázsiai utazása (I – V., Székesfehérvár, 1900 – 1905); Az önálló vámterületért (Székesfehérvár, 1902). – Irod. Gelléri Mór: Mágnás és iparos (Alkalmi üdvözlet…Z. J. gr. tiszteletére) (Bp., Y880); Gelléri Mór: Gr. Z. J. élet- és jellemrajza (Bp., 1884); Gr. Z. J. halála (Ethnographia, 1906); Gr. Z. J. (Honi Ipar, 1907. jan. 1. sz.); Z. J. gr. (Magy. Ipar, 1907); Gr. Z. J. (Századok, 1907); Halász Gyula: Öt világrész magyar vándorai (Bp., 1936); Gr. Z. J. (Magy. Ipar, 1942); Csinády Gerő: Z. J. oroszországi és kínai expedícióinak története új megvilágításban (Földrajzi Közl. 1963. 1. sz.).