Kezdőlap

Zichy Nándor, gróf (Pozsony, 1829. nov. 17.Adony, 1911. dec. 24.): közgazdász és politikus. 1848-ban filozófiai doktorátust tett. Az 1850-es években mint a Nádorcsatorna Társulat s a Fejér vm.-i Gazdasági Egyesület elnöke tevékenyen részt vett a dunántúli lecsapoló és rétöntöző csatornahálózat fejlesztésében. 1861-ben Fejér vm. alispánja. Az önkényuralmi rendszer idején Deák híve, 1863. febr. 7-én A Honban megjelent Alapkérdéseink c. cikke miatt megfosztották grófi rangjától és fogságra ítélték. A Schmerling-provizórium után (1865) a Helytartótanács elnökhelyettese lett. A kiegyezési tárgyalások aktív részese volt, 1865-től 1880-ig ogy.-i képviselő, azután főrendiházi tag; a Néppárt megalapítója (1895). Elnöke volt a Szent István Társulatnak; jelentős része volt az Alkotmány c. napilap megalapításában. 1906-ban tárnokmesterré nevezték ki. Életre hívta a Székesfehérvári Kereskedelmi Bankot és a Fejérmegyei Takarékpénztárat, szövetkezetek létesítését szorgalmazta. – M. A közigazgatási bizottság (Bp., 1876). – Irod. A Szent István Társulat díszközgyűlése…gr. Z. N…. 80. születésnapja alkalmából (Bp., 1909); Bonitz Ferenc: Gr. Z. N. Életés jellemrajz (Bp., 1912); Domonkos István: Z. N. gr. élete (Bp., 1912); Emlékkönyv Z. N. gr. születésének 100. évfordulójára, 1829 – 1929 (Bp., 1929); Pethő Sándor: Z. N. (Korunk Szava, 1935.)