Kezdőlap

R

 

Raáb Ervin

Rab Gusztáv, Rohoska József

Rába Leo

Rábai Miklós

Rábaközi Rigó Gábor

Rabatinszky Mária

Rabinovszky Máriusz

Ráby Mátyás

Rachbauer József

Rácz: lásd Rátz is

Rácz Aladár

Rácz Antal

Rácz Béla

Rácz Béla

Rácz Béla, 1919-ig Katz

Rácz Endre

Rácz Gábor

Rácz György

Rácz Gyula

Rácz Gyula

Rácz Ilona

Rácz János

Rácz Kiss János

Rácz Laci

Rácz Lajos

Rácz Lajos

Rácz Mihály

Rácz Mihály

Rácz Norbert

Rácz Pál

Rácz Sámuel

Rácz Sándor

Rácz Sándor

Rácz Vilmos

Radákovics József: lásd Vas Gereben

Ráday Gedeon, gróf

Ráday Gedeon, gróf

Ráday Gedeon, gróf

Ráday Gedeon, gróf

Ráday Gedeon, gróf

Ráday Gedeon, gróf

Ráday Imre

Ráday Pál

Ráday Pál, gróf

Radbezy István, Rádeczy, Radetius

Radics András

Radics Antal

Radics Béla

Radics József

Radisics Elemér

Radisics Jenő

Rádl Ödön

Radnai Béla

Radnai Béla

Radnai Béla

Radnai Béla

Radnai Farkas, 1872-ig Rillhammer

Radnai György

Radnai József

Radnai Miklós

Radnai Rezső

Radnay Mátyás: lásd Radonay Mátyás

Radnóczi Ferenc

Radnót Magda

Radnótfáy Nagy Sámuel

Radnóti Aladár

Radnóti István, Rollberg

Radnóti Kovács Árpád

Radnóti Miklós

Radó Aladár

Radó Antal

Radó Imre

Radó István

Radó István

Radó János

Radó Lili, Balassa Árpádné

Radó Ödön

Radó Polikárp, Radó János

Radó Sámuel

Radó Sándor

Radó Sándor

Radó Sándor

Radó Tibor

Radó Vilmos, Roth

Radocsay Dénes

Radócsay Imre

Radocsay László

Radonay Mátyás, Radnay

Rados Dezső

Rados Gusztáv, Raussnitz

Rados Ignác

Rados Kornél

Rády György

Rády József

Rády Sándor

Radvánszky Albert, báró

Radvánszky Antal, báró

Radvánszky Béla, báró

Radvánszky Dénes

Radvánszky Géza, báró

Radvánszky György

Radvánszky György

Radvánszky János

Radvánszky László

Radvány István

Radvány Ödön

Radványi Géza, Grosschmid

Radványi Imre

Radványi Kálmán

Radványi László

Radványi László, Johann-Lorenz Schmidt

Ráfael Győző Viktor

Raffai Sarolta

Raffay Ferenc

Raffay Sándor

Raffelsberger Ferenc

Raffensberger Ferenc

Raffy Ádám

Ragályi Ferdinánd Nándor

Ragályi Tamás

Ragettli János

Raggamby András, Raggambi Fluck

Ragó Antal

Raguzai Vince, Vincenzo da Ragusa

Raics István

Rainer Károly

Raiss Izabella Lucia

Raisz Christian: lásd Reisz Keresztély

Raisz Gedeon

Raisz Iván

Raith Tivadar, Rajty

Raitsits Emil

Rajcsányi Károly

Rajczy Imre, Rasztovich, Rajczy-Rasztovich

Rajczy Lajos

Rajeczky Benjámin

Rajk László

Rajka László

Rajka Ödön

Rajkai György

Rajkai Ödön

Rajkai Pál, Rauch

Rajki József

Rajki Márton, Klein Mór

Rajna Béla

Rajna Ferenc

Rajna János

Rajnai Gábor

Rajnai Sándor

Rajnald

Rajner Pál

Rajnis Ferenc, Rajniss

Rájnis József, Reinisch

Rajó Sándor László

Rajz Ferenc

Rajz János

Rákai István

Rakcsányi László

Rákóczi Ferenc, I.

Rákóczi Ferenc, II.

Rákóczi György

Rákóczi György, I.

Rákóczi György, II.

Rákóczi János

Rákóczi József

Rákóczi Lajos, báró

Rákóczi László, gróf

Rákóczi Pál, gróf

Rákóczi Zsigmond

Rákóczi Zsigmond, báró

Rákóczy János

Rákóczy Sámuel

Rakodczay Pál

Rakonitz Jenő

Rákos Ferenc

Rákos István

Rákosi Jenő, Kremsner

Rákosi Mária

Rákosi Mátyás

Rákosi Miklósné, Szentpéteri Gabriella

Rákosi Nándor

Rákosi Szidi, Kremsner

Rákosi Viktor, Kremsner

Rákosi Zoltán

Rákosy Gyula, Rákosi

Rákosy Zoltán

Rakovszky István

Rakovszky Iván

Rakovszky Menyhért

Rakssányi Imre, Raksányi

Rakusz Gyula

Rangoni Gábor: lásd Veronai Gábor

Ránki György

Ranódy László

Ranolder Nep. János

Ransanus, Petrus, Ranzano

Ranschburg Gusztáv

Ranschburg Pál

Ranschburg Viktor

Ransonnet-Villez Eliza, báró, gróf Nemes Nándorné

Ranzinger Vince

Rapaics Rajmund

Rapaics Raymund

Rapaport Dezső David,

Rápolthy Anna

Rápolthy Lajos

Rapos József

Ráskai Balázs

Ráskai Ferenc

Ráskai Gáspár

Ráskai Lea

Ráskai Zoltán

Ráski Sándor

Rásonyi László

Rass Károly

Rassay Károly

Rát Mátyás, Ráth

Ráth György

Ráth Kálmán

Ráth Károly

Ráth Károly

Ráth Károly

Ráth Károly, Roth

Ráth Mór

Ráth Zoltán

Ráth Zsigmond

Ráthonyi Ákos

Ráthonyi Ákos

Ráth-Végh István

Rátkai János István

Rátkai Károly

Rátkai Márton

Rátkay László

Ratkó Anna, Biró Károlyné

Ratkó József

Ratkóczy Nándor

Ratkovszky Ferenc

Ratkovszky Károly

Rátót Domokos

Rátót Domokos

Rátót Gyula

Rátót Loránd

Rátót Loránd

Rátót Porcs István

Ráttkay-Radich Kálmán

Ráttky György, báró

Rátz István

Rátz Jenő

Rátz Kálmán

Rátz László

Rauch András

Rauch György

Rauchmaul Károly

Rausch Aladár

Rausch Ferenc

Rauscher Gáspár

Rauscher György

Rauscher Lajos

Rauschmann Gusztáv

Rauss Károly

Ray Rezső Lajos

Ray Rezső Vilmos

Rayger Károly

Rayger Károly

Rayman János

Raymann János Ádám

Ravasz Boriska, Bibó Istvánné

Ravasz László

Ravazdi György

Ravesu, Martinus: lásd Rovó Márton

Rávnay Tamás

Rázgha Pál, Rázga

Razina

Rázsó Imre

Rázsó Imre

Rázsó István

Räde Károly

Rebró Mara

Récsei János

Récsey Ádám, báró

Récsey Viktor Alfonz

Récsi Emil

Réczey Imre

Rédei László

Réder György

Rédey István

Rédey Tivadar

Rédey Tivadarné: lásd Hoffmann Mária, Rédey Tivadarné, Rédey Mária

Rédl Rezső

Rege Károly

Regéczi Nagy Imre

Régeni Pál Mihály

Réger Béla

Regőczy Emil

Regöly-Mérei Gyula

Reguly Antal

Reguly Zoltán

Rehák Rudolf

Rehatsek Ede [Eduard], Rehacsek

Rehling Konrád

Reich Emil

Reich Ernő

Reich Ignác

Reich Károly

Reich Koppel

Reichard József

Reichard Piroska

Reichard Zsigmond

Reichart Gábor

Reichenbach Béla, Nagypataky

Reichenhaller Kálmán

Reichert Róbert

Reichl Kálmán

Reinbold Béla

Reinel János

Reiner Frigyes

Reiner Ignác

Reiner János

Reiner Zsigmond

Reinitz Béla

Reischl Antal

Reischl Gáspár

Reischl Péter

Reisinger Ferenc

Reisinger János

Reismann János

Reiss Zoltán

Reissmann Károly Miksa

Reisz Béla

Reisz Gyula

Reisz Keresztély, Raisz Christian

Reiter László

Reitter Ferenc

Reitzer Béla

Reizner János

Rejtő Jenő

Rejtő Kálmán

Rejtő László

Rejtő Sándor

Rejtő Sándor

Rékai András

Rékai Gábor, Róth

Rékai Miklós

Rékai Nándor

Rékássy Csaba

Relle Gabriella

Relle Pál

Remecz József

Remellay Gusztáv

Reményi Antal, Hoffmann

Reményi Béla

Reményi Ede, Hoffmann

Reményi József

Reményi József

Remenyik Lajos

Reményik Sándor

Remenyik Zsigmond

Reményi-Schneller Lajos

Remete Géza

Remete László

Remetei Filep Ferenc

Rémiás Pál

Remsey Győző

Remsey Jenő György

Remsey Zoltán

Rencz Antal

Rendek János József

Rengei Miklós

Renner János

Renner Péter

Rényi Alfréd

Rényi Kató

Rényi Kázmér

Rényi Rezső

Rényi Tamás

Reök Iván

Répássy János

Répássy Mihály

Répássy Miklós

Repcze János

Repeczky Ferenc

Repiczky János

Repszeli László

Requinyi Géza

Rerrich Béla

Reschofsky Sándor

Réső Ensel Sándor

Ressler István

Retezár Árpád

Réth Alfréd

Réthei Prikkel Marian Lajos

Réthey Ferenc

Réthi Aurél

Réthly Antal

Réthy Andor, Reischel Artúr

Réthy László

Réthy Laura

Réthy Mihály

Réthy Mór, Rothbaum

Réthy Pál, Schlotterberk

Réti István

Réti János

Réti József

Réti Ödön

Réti Richárd

Rettegi György

Retzler Ferenc

Reuss Endre

Reuter Ágoston

Reuter Camillo

Rex Ferenc

Rex Sándor

Rexa Dezső

Rév Erika, Szapor Józsefné

Rév István

Révai András

Révai József

Révai Kálmán

Révai Károly

Révai Miklós

Révai Mór János, Révay

Révai Sámuel, Révay

Révai Sándor

Révai Tibor

Révay Ferenc

Révay Ferenc

Révay István, gróf

Révay József

Révay József, gróf

Révay Péter, báró

Révész Arnold István

Révész Bálint

Révész Béla

Révész Ferenc

Révész Géza

Révész Géza

Révész Gy. István

Révész György

Révész Imre

Révész Imre

Révész Imre, Csebray

Révész Imre, Emery Reves

Révész István

Révész István

Révész Jenő

Révész Jenő

Révész Kálmán

Révész Margit, Hrabovszky Józsefné

Révész Mária

Révész Mihály

Révész Sámuel

Révész Vidor

Révhegyi Ferencné

Révhelyi Elemér, Réh

Reviczky Ádám, gróf

Reviczky Antal

Reviczky Gyula

Reviczky Károly, gróf

Reviczky Szevér

Révy Dezső

Révy Géza Viktor

Révy Gyula

Réz Ádám

Réz Géza, Richter

Réz József

Réz József, Marián

Réz Mihály

Rézbányai János

Rezek Román

Rezi Károly

Rezik János

Reznák János

Rezsny Kálmán

Rhé Gyula

Rheda Pál

Rheda Péter

Rhédey Ferenc

Rhédey Ferenc

Rhédey Ferenc, gróf

Rhorer László

Ribáry Ferenc

Ribáry Mór

Ribini János

Richter Aladár

Richter Antal

Richter Béla

Richter Gedeon

Richter Hugó

Richter János

Richter Richárd

Richtmann Mózes

Richtmann Sándor

Rideg Sándor

Riedl Frigyes

Riedl Szende

Rieger György

Ries István

Riesz Béla

Riesz Frigyes

Riesz Marcell

Riesz Miklós

Rigler Gusztáv

Rigler József Ede

Rigó Magda

Riheczky János

Rihmer László, Granasztói

Rill József

Rimanóczy Gyula

Rimay János

Rimely Károly

Ringer József

Rintel Géza: lásd Maróti Géza

Ripka Ferenc

Ripp Géza

Rippl-Rónai József

Riszdorfer Ödön, Rissdorfer

Ritly Valéria

Ritoók Emma

Ritoók János, Johannes G. Miess

Ritoók Zsigmond

Ritter Gusztáv

Rittinger Pál

Rizmajer József, ifj.

Róbert

Roboz Imre

Roboz István

Roboz József

Roboz Zoltán

Rochel Antal

Rochlitz Gyula

Rodé Iván

Rodiczky Jenő

Rodolfo, Gács Rezső

Rodriguez Endre

Rogerius

Roheim Géza

Rohmann Henrik

Rohonyi Katalin

Rohringer Sándor

Róka Antal

Róka Gedeon

Róka Gyula

Róka János

Róka János

Róka Pál

Róka Pál

Rolla Margit

Rom Pál

Romagnoli Ferenc

Román György

Román János

Román József

Román Miklós

Románné, Goldzieher Klára

Rombauer János

Rombauer Tivadar

Romek Árpád

Rómer Flóris Ferenc

Rómer István

Romhányi Gyula

Romhányi József

Romhányi József, 1935-ig Reichenbach

Romsauer Lajos

Romvári József, Reichardt

Romváry József

Romwalter Alfréd

Romwalter Károly

Róna Béla

Róna Emy

Róna Éva

Róna Frigyes

Róna József

Róna Klára, Klie Zoltánné

Róna Lajos

Róna Magda

Róna Péter

Róna Sámuel

Róna Zsigmond

Rónai Dénes

Rónai Ferenc

Rónai Gyula

Rónai Hermin

Rónai Horváth Jenő: lásd Horváth Jenő

Rónai István

Rónai Margit: lásd Lóth Ila

Rónai Mihály

Rónai Sándor

Rónai Zoltán

Rónaszéki Gusztáv, Kirchbaum

Rónay Árpád

Rónay György

Rónay Jácint János, Leitzinger

Rónay János

Rónay Mária

Ronkay Ferenc

Ronyecz Mária

Roób József

Rooz Rezső

Ropár Ferenc

Rosas Antal

Roska Márton

Roskovics Ignác

Rossa Ernő

Rosta Ferenc

Rosta Ferenc

Rosta János

Rosta László, Reiner

Rostás Judit, Vámos Lászlóné

Rostás Oszkár

Rosty János

Rosty Kálmán

Rosty Pál

Rosznágel Márton

Roszner Ervin, báró

Rosztóczy Ernő

Rotarides Mihály

Rotarides Mihály

Róth Flóris

Róth Gyula

Roth Károly: lásd Telegdi-Roth Károly

Róth Márton

Róth Miksa

Róth Samu

Rothbart Irma

Rothenstein Mór

Rothman Ármin

Rothmeyer Imre

Rotman Miklós

Rotschild Klára

Rott Andor

Rott Nándor

Rott Sándor

Rottenbiller Fülöp

Rottenbiller Lipót

Rotter Lajos

Rotter Lilian

Roubal Rezső

Roubal Vilmos

Roxy József, Ránki

Royer Ferenc Antal

Royer János Pál

Rovó Márton, Martinus Ravesu

Rozgonyi Cecilia

Rozgonyi György

Rozgonyi István

Rozgonyi János

Rozgonyi János

Rozgonyi László

Rozgonyi Osvát

Rozgonyi Rajnáld

Rozgonyi Sebestyén

Rozgonyi Simon

Rozinek Artúr

Rozlozsnik Pál

Rózsa Béla

Rózsa Dezső

Rózsa Éva

Rózsa Ferenc

Rózsa Ignác

Rózsa István

Rózsa Lajos

Rózsa László

Rózsa Miklós

Rózsa Richárd

Rózsa Sándor

Rózsaági Antal, Rosenzweig, Rózsa

Rózsaági Antalné; Bálintffy Etelka

Rózsaffy Dezső

Rózsafi Mátyás

Rózsahegyi Gusztáv, Rosenberg

Rózsahegyi György

Rózsahegyi Kálmán

Rózsahelyi Aladár

Rózsás Ferenc, Rósás

Rózsay József, 1848-ig Rosenfeld

Rózsavölgyi Gyula

Rózsavölgyi Márk, Rosenthal

Rozsnyai Dávid

Rozsnyai János

Rozsnyai Kálmán, van der Hoschke

Rozsnyai Sándor

Rozsnyai Sándorné, Senger Mária, Miss Arizona

Rozsnyai Zoltán

Rozsnyay Mátyás

Rozsondai Károly

Rozsos István

Rozvány György

Rozványi Vilmos

Röck István

Röck István

Rőder Iván

Rőder Vilmos

Rökk Szilárd

Rösler Endre

Röszler Károly, Rössler

Rőthy Orbán, Reőthy

Rőzse István

Rubányi Pál

Rubányi Vilmos, Roubal

Rubin László

Rubin Péter

Rubinek Gyula

Rubinek István

Rubint Dezső, Rubinthy

Rubinyi Mózes

Rubletzky Géza

Rubovics Márk

Rudas László

Rudics József, báró

Rudnai Gyula

Rudnai Ottó, Reinhardt

Rudnay Béla

Rudnay Gyula

Rudnay Sándor

Rudnóy Ferenc, Ruff

Rudnóy Teréz

Rudnyánszky Gyula

Rudnyánszky József

Rudolf Ferenc Károly József, főherceg

Rudolf, I.

Rudolf Lóránt

Ruff Imre

Ruffy Pál

Ruffy Varga Kálmán

Rugonfalvi Kiss István: lásd Kiss István, Rugonfalvi

Ruland János Dávid

Rumbold Gyula

Rumi Rajki István

Rumy Károly György

Rupcsics György, Rupčić

Rupert Rezső

Rupp Jakab

Rupp János

Rupp Kálmán

Rupp Kornél

Ruprecht Antal

Rusói István

Russay István

Rusvay Kálmán

Rusz Kornél

Ruszkiczay-Rüdiger Imre

Rusznyák István

Rusznyák László

Ruttkai Éva

Ruttkay György, Rothauser

Ruttkay Mária

Ruttkay Ottó

Ruzitska Béla

Ruzitska György

Ruzitska Ignác

Ruzitska József

Ruzitska Mária

Ruzsás Lajos

Rybár István