Feketenyár - Plop negru
Populus nigra L.

Feketenyár
25. ábra

a) leveles hajtás, b) virágzó hajtás,
c) téli hajtás, d) csiranövényke

A legnagyobb méreteket elérő nyárfánk

Jelentősége: Az árterek, a lápi talajok és a homoktalajok fontos fafaja. A nemesnyárak egyik szülője, kiindulási alapja.

Hazája és elterjedése: Hazája Közép- és Dél-Európa. de Közép-Ázsiában és Észak-Afrikában is gyakori a lapályok nedves talajain, a folyók mentén. Hazánkban is őshonos, de elsősorban a Maros mentén.

Termőhelyi igénye: A szélsőségeket jól tűrő fafaj. Mind a nagy meleget, mind a nagy hideget elviseli. Nagyon fényigényes, de az oldalárnyékolás kedvezően elősegíti a törzs feltisztulását és a keskenyebb korona kialakulását. Legjobban növekszik az árterek mély, tápanyagban laza, homokos- és vályogtalajain. Száraz homoktalajokon csak akkor növekszik kielégítően, ha gyökerei elérik a talajvizet. Rövid ideig a pangó vizet is eltűri, kötött talajra azonban nem való.

Alakja: Hatalmas méreteket elérő fa. Szabad állásban rövid törzset és vastag oldalágú, terebélyes koronát növeszt. Zárt állásban törzse szép, hosszú és egyenes lesz.

Gyökere: Mélyre hatoló, de sok oldalgyökeret is fejleszt.

Kérge: Fiatalon világosszürke, korán és mély barázdákban repedezik. A törzs alsó részén gyakran a dúsan elágazó oldalrügyek halmozódásából csomorok képződnek (csomoros nyár), míg a fiatalabb ágak kérgén sok 1-2 cm-es nagyságú fekete paraszemölcs látható.

Rügyei: Sárgásbarnák, fénylők, orsó alakúak, hosszan kihegyesedők, ragadósak, hajtáshoz simulók. Hajtásai világosbarnák, kör keresztmetszetűek, kopaszok, végük felkunkorodó.

Levelei: A hosszú hajtásokon háromszög alakúak, hirtelen kihegyesedő csúcsúak, 5-10 cm hosszúak, a levelek széle ívesen fűrészelt, porcosan mirigyes. A rövid hajtások levelei kisebbek, rombusz alakúak, a levelek felszíne fénylő, sötétzöld, fonákjuk világosabb zöld, kiálló erekkel. A levélnyél oldalt összenyomott, a középérrel együtt vöröslik.

Virágai: Jóval a lombfakadás előtt, már március közepén megjelennek. A nőfüzérek 10-16 cm hosszúak, sárgák, a hímvirágok 12-30 porzósak, 4-6 cm hosszúak, bíborpirosak.

Termése: Tokocskái zömökek, tojásdadok, két kopáccsal kovadnak. Magjai 1-2 mm hosszúak, szürkés színűek. Évente jól terem (25. ábra).

Növekedése: Nagyon gyors és 30-40 évig erőteljes. Elérheti a 35-40 m-es magasságot és a 2-3 m-es vastagságot. Sarjadzóképessége tuskóról és gyökérről egyaránt jó.

Fája: Egyenletes szövetű, sárgásfehér szíjácsa széles, gesztje világos szürkésbarna.

Felhasználása elég széles körű. Jól faragható, ezért alkalmas teknők és vályúk készítésére. Értékes hámozási anyagot ad, így felhasználható gyufagyártásra és cellulózgyártásra. A csomoros törzseket az asztalosiparban kedvelik.

Jól ismert változata a jegenye- és a tiszaháti nyár.


Kérdések és feladatok

  1. Hasonlítsuk össze a négy hazai nyár termőhelyi igényéit!

  2. Melyik hazai nyárnak legdurvább a kérge?

  3. Melyik hazai nyár szaporítható vessződugványról?

  4. Melyik nyárnak van a legtöbb gyökérsarja?


- vissza -