Bevezető

Az alábbiakban, bemutatásra kerülő fafajok a romániai erdőkben mind előfordulnak. A rendszertani besorolását nem tartottam fontosnak, mivel erdőművelés és környezetvédelem szempontjából a rendszertani hovatartozás nem annyira lényeges. Az anyag összeállításában segítségemre voltak a székelyudvarhelyi "dr. Bányai János" Műszaki Kollégium erdőművelés szakon tanuló diákjai, akiknek a kérésére készült ez a jegyzet. Külön köszönetet szeretnék mondani Feleki Csaba informatikusnak, akinek a segítsége nélkül a rajzok soha nem készültek volna el.

A jegyzetem közzétételét azért tartom fontosnak, mert ilyen típusú dokumentummal még nem találkoztam az Interneten, sem angolul, sem más nyelven. Tehát a célom, hogy bárki a világon, aki magyarul tud, hasznos információkat kapjon a Kárpátok erdőit alkotó fajokról.


Tartalom

 

Célállományokat képező lombfák
Tölgyfélék - Quercinee Kocsánytalantölgy - Quercus petraea
Kocsányostölgy - Quercus robur
Csertölgy - Quercus cerris
Molyhostölgy - Quercus pubescens
Amerikai vöröstölgy - Quercus rubra
Bükk - Fagus silvatica
Fehér akác - Rubina pseudoacacia
Nyárfélék - Plopii Hazai nyárak- Plopii indigeni Fehérnyár
Populus alba
Rezgőnyár
Populus tremula
Szürkenyár
Populus canescens
Feketenyár
Populus nigra
Nemesnyárak - Plopii hibrizi Kései vagy későnfakadó nyár
Populus serotina
Korai vagy koránfakadó nyár
Populus marilandica
Óriásnyár
Populus robusta
Olasznyár
Populus italica
Fűzfélék - Sălciile Fehérfűz vagy ezüstfűz - Salix alba
Törékenyfűz - Salix fragilia
Kecskefűz - Salix caprea
Kenderfűz vagy kötöfűz - Salix viminalis
 
Legfontosabb kísérő fajok
Gyertyán - Carpinus betulus
Hársfélék - Teii Kislevelű hárs - Tilia cordata
Nagylevelű hárs - Tilia plathyphyllos
Ezüshárs - Tilia argentea
Juharfélék - Paltinii
Jávorfafélék
Hegyi juhar - Acer pseudoplatanus
Korai juhar - Acer platanoides
Mezei juhar - Acer campestre
Ezüstjuhar - Acer saccharinum
Zöldjuhar vagy kőrislevelű juhar - Acer nequndo
Tatárjuhar vagy feketegyűrű juhar - Acer tataricum
Szilfélék - Ulmii Mezei szil - Ulmus campestris
Hegyi szil - Ulmus montana
Vénicszil - Ulmus laevis
Kőrisfélék Magaskőris - Fraxinus excelsior
Virágoskőris - Fraxinus ornus
Amerikai kőris - Fraxinus pennsylvanica
Bibircses nyír vagy közönséges nyír (Betula verucossa)
Mézgás éger - Alnus glutinosa
Hamvas éger - Alnus incana
Havasi éger - Alnus viridis
Madárcseresznye - Prunus avium
Berkenyefélék Barkóca berkenye - Sorbus torminalis
Madárberkenye - Sorbus aucuparia
Lisztes berkenye - Sorbus aria
Fojtós berkenye - Sorbus domesticus
Vadalma - Malus silvestris
Vadkörte vagy vackor - Pyrus communis
 
Legfontosabb cserjefélék
Sóskaborbolya - Berberis vulgaris
Iszalag - Clematis vitalba
Galagonyafélék Egybibés galagonya - Crataegus monogyna
Cseregalagonya - Crataegus oxyacantha
Vadrózsa vagy gyepürózsa, csipkerózsa - Rosa canina
Hamvas szeder - Rubus caesius
Málna - Rubus idaeus
Kökény - Prunus spinosa
Zselnicemeggy - Prunus padus
Aranyeső vagy sárgaakác - Laburnum anagyroides
Kecskerágók Csíkos kecskerágó - Evonymus europaeus
Bibircses kecskerágó - Evonymus verucosus
Bengefélék Varjútövis benge - Rhamnus cathartica
Kutyabenge - Rhamnus frangula
Somfélék Húsos som - Cornus mas
Veresgyűrű som - Cornus sanguinea
Bodzafélék Feketebodza - Sambucus nigra
Vörösbodza - Sambucus racemosa
Bangitafélék Ostorménbangita - Viburnum lantana
Kányabangita - Viburnum opulus
Vesszős fagyal - Ligustrum vulgare
Borostyán - Hedera helix
Cserszömörce - Cotinus coggygria
Közönséges mogyoró - Corylus avellana
Fagyöngyfélék Sárga fagyöngy vagy fakín - Loranthus europaeus
Fehér fagyöngy - Viscum album

 


- vissza -