Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Kísérleti Fizikai Tanszék

A Hold és hatásai a Földre

DIPLOMAMUNKA

Írta:
Bodács István
fizikus hallgató

Témavezető:
Dr. Szatmáry Károly
tudományos főmunkatárs

Szeged
2000

 


TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS
A HOLD, MINT ÉGITEST
A HOLD TÖRTÉNETE
A FÖLD-HOLD KETTŐS RENDSZER
A HOLD HATÁSAI A FÖLDI ÉLŐVILÁGRA
BEFEJEZÉS
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
IRODALOMJEGYZÉK