Szegedi Tudományegyetem
Kísérleti Fizikai Tanszék

A NAP ÉS A NAPTEVÉKENYSÉG
FÖLDI HATÁSAI

szakdolgozat

Készítette: Klein Tamás
V. éves matematika-fizika szakos hallgató

Témavezető: Dr. Szatmáry Károly
tudományos főmunkatárs

Szeged
2000TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető

1. A Nap legfontosabb jellemzői, felépítése

1.1. A Nap legfontosabb jellemzői
1.2. A Nap felépítése
    1.2.1. Mag, energiatermelés
    1.2.2. Sugárzási és konvekciós zóna, energiatranszport
    1.2.3. A Nap felszín alatti régióinak vizsgálati módszerei
    1.2.4. Fotoszféra
    1.2.5. Kromoszféra
    1.2.6. Korona

2. Naptevékenység

2.1. A Nap mágneses tere, a naptevékenységi ciklus(ok)
2.2. Napfoltok
2.3. Fáklyák
2.4. Flerek
2.5. Protuberanciák

3. Naptevékenység földi hatásai

3.1. Föld mágneses tere
3.2. Fizikai hatások
3.3. Biológiai hatások
    3.3.1. Kapcsolat a napfolt ciklussal
    3.3.2. Kapcsolat az aktuális naptevékenységgel, előrejelzés
    3.3.3. Kiskunhalasi Csillagászati Obszervatórium

4. Napfogyatkozás '99

Befejezés
Irodalomjegyzék
Köszönetnyilvánítás