[Back to the JATE Library]

Köszönetnyilvánítás

A szerző köszönetét fejezi ki a pannonhalmi Szent Benedek-rend győri és pannonhalmi gimnáziuma, valamint a budapesti Jedlik Ányos Gimnázium tanárainak és a Magyar Elektrotechnikai Múzeum munkatársainak, mert hozzásegítették Jedlik Ányos írásos hagyatéka, és a róla szóló irodalom és kiállítási anyag megismeréséhez. Külön köszönet illeti Mayer Farkas pannonhalmi bencés tanárt önzetlen segítségéért és értékes tanácsaiért.


© Itt mondunk köszönetet a szerzőnek, amiért művét rendelkezésünkre bocsátotta.
JATE Egyetemi Könyvtár
Hátra Kezdőlap Előre