William Shakespeare


SOK HŰHÓ SEMMIÉRT

(Much Ado about Nothing)


Fordította: Mészöly Dezső
SZEMÉLYEK


DON PEDRO, Aragónia hercege
DON JUAN, a herceg fattyú öccse
CLAUDIO, ifjú firenzei gróf
BENEDETTO, padovai nemes ifjú
LEONATO, Messina kormányzója
ANTONIO, a bátyja, öreg ember
BALTAZÁR, énekes Don Pedro szolgálatában
BORACCHIO    |
CORRADO        |   Don Juan emberei
EGY KÖVET
FERENC BARÁT
LASPONYA, polgárőr
FURKÓ, kisbíró
ELSŐ ŐR
MÁSODIK ŐR
JEGYZŐ
EGY FIÚ
EGY ÚR
HERO, Leonato leánya
BEATRICE, Leonato unokahúga
MARGARÉTA   |
URSULA            |  Hero kísérő hölgyei
Antonio fia, muzsikusok, őrök, szolgák


Szín: Messina

 ELSŐ FELVONÁS

1. szín

Leonato háza előtt.
Jön Leonato, Messina kormányzója, Hero, a leánya
és Beatrice, az unokahúga - egy követtel

LEONATO
Úgy értesültem a levélből, hogy Don Pedro, Aragónia hercege, ma este Messinába érkezik!

KÖVET
Már közel járhat. Három mérföldnyire se volt innen, mikor előreküldött.

LEONATO
Hány nemest vesztettetek a csatában?

KÖVET
Alig valakit. Nevezetes személyt, senkit.

LEONATO
Kétszeres a diadal, ha a vezér ép sereggel tér meg. Úgy látom, Don Pedro igen kitüntetett egy firenzei ifjút, bizonyos Claudiót.

KÖVET
Igen kitüntette, mert igen rászolgált. Derekabbul vitézkedett, mint zsenge kora ígérte: bárány képében oroszlánként küzdött. Úgy túltett ő minden reményen, hogy énnekem semmi reményem túltenni rajta szavaimmal.

LEONATO
Él itt egy nagybátyja Messinában: az megörül ám majd ezen!

KÖVET
Már vittem neki jelentést. Olyan túlcsorduló öröm tört ki belőle, hogy csupa szerénységből is illett néhány keserűbb cseppet vegyítenie hozzá.

LEONATO
Könnye hullott?

KÖVET
Mint a zápor!

LEONATO
Kedves előttem a túláradó kedvesség. Nincs tisztább a könnyek mosta arcnál. Mennyivel jobb, aki örömében könnyet ejt, mint aki örvend a más könnyén!

BEATRICE
Mondd, kérlek, signor Handabanda is megjött a háborúból?... vagy nem?

KÖVET
Senkit sem ismerek ezen a néven, hölgyem. Efféle nem is akadt a seregben.

LEONATO
Ki után kérdezősködsz, húgom?

HERO
Kuzinom a padovai úrra gondol, signor Benedettóra.

KÖVET
Á! Ő megjött, és vidámabb, mint valaha.

BEATRICE
Kiíratta itt Messinában, hogy kihívja Cupidót galamblövő versenyre. Bátyám udvari bolondja elolvasta a kihívást, és válaszolt neki Cupido nevében, hogy vállalja a versenyt, mert ő bizony telibe találja a tubicáját. - Mondd csak, hány embert ölt és evett meg Benedetto ebben a háborúban?... No, hányat ölt meg? Mert én megígértem neki, hogy ahányat csak megöl, azt én mind megeszem.

LEONATO
Esküszöm, húgom, jól fölmagasztalod ezt a signor Benedettót! De majd megkapod a magadét te is tőle, semmi kétség!

KÖVET
Jó szolgálatot tett ő ebben a háborúban, kisasszonyom.

BEATRICE
Nyilván kezdett áporodni az élelem, s ő segített fölfalni. Rettenthetetlen hústrancsírozó: feneketlen a bendője.

KÖVET
De férfi is a talpán, kisasszonyom.

BEATRICE
Ha csak a talpán férfi, akkor a kisasszonyokkal nem sokra megy. Hát a lovagokkal elbánik-e ez a talpas?

KÖVET
Lovagokkal lovagias, emberekkel emberséges. Ő maga a tömény erény.

BEATRICE
Az ám, ha a tömés - erény. De legalább volna kemény... Jó, jó, mind halandók vagyunk.

LEONATO
Félre ne értsd húgomat, vitéz. Afféle tréfás háborúsdi folyik közte meg signor Benedetto közt. Ahányszor csak találkoznak, kezdődik a sziporkapárbaj.

BEATRICE
De jaj neki, mert mindig rajtaveszt. Múltkor is, hogy összecsaptunk, öt petárdája közül négy csütörtököt mondott, úgyhogy szegény fejének csak egy maradt. Ha az az egy még fellobban, kapva-kapjon rajta, mert különben ő sem lesz nagyobb lángelme a lovánál. Egyéb sütnivalója sem maradt azon az egy szem petárdáján kívül. - Ki most a cimborája? Havonta köt új örök barátságot.

KÖVET
Lehetséges volna?...

BEATRICE
De mennyire! Annyit ér az eskü nála, mint egy kalap: a divat szerint váltogatja.

KÖVET
Úgy látom, kisasszonyom, hogy ez a nemesúr nem szerepel a táncrendeden.

BEATRICE
Tűzre is vetném azt, ha szerepelne rajta! De mondd, ki a barátja? Nem akadt valami kalandor fickó útitársnak, hogy vele együtt menjen a pokolba?

KÖVET
Legtöbbször a nemes Claudióval tart.

BEATRICE
Úristen! még ráragad, mint valami kórság! Mert ragadósabb ő, mint a pestis. S aki megkapja, az belébolondul. Isten óvja a nemes Claudiót! Ha egyszer ráragad Benedetto, ezer forintjába kerül, míg kikúráltatja magát.

KÖVET
Rajta leszek, hogy magamra ne haragítsalak, hölgyem!

BEATRICE
Jól teszed, barátom.

LEONATO
Te ugyan nem bolondulsz belé, húgom!

BEATRICE
Nem én, míg kánikula nem lesz januárban.

KÖVET
Don Pedro közeleg!

Jön Don Pedro, Claudio, Benedetto, Baltazár és Don Juan, a fattyú

DON PEDRO
Jó signor Leonato, így fogadod a gondot? Mindenki a világon kerülni igyekszik a költséget, te pedig elébe jössz!

LEONATO
Tefenséged képében nem a gond látogat el házunkba. Mert mikor a gond távozik, öröm marad a nyomában. De ha majd tefenséged válik meg tőlünk, bánat köszönt be, és az öröm vonul el.

DON PEDRO
Túlontúl készségesen veszi magára terhét tekegyelmed. - Leányod, ha nem tévedek?

LEONATO
Anyja kitartóan mondogatta, hogy az.

BENEDETTO
Kételkedtél benne, uram, hogy rákérdeztél?

LEONATO
Nem, signor Benedetto - mert tekegyelmed akkoriban még gyermek volt.

DON PEDRO
Ezt megkaptad, Benedetto. Ebből sejthetjük, mire vitted embernyi ember korodban. Meg kell adni: apja lánya a kisasszony! Örülj neki, kisasszonyom: derék apára ütöttél!

BENEDETTO
Ha signor Leonato az apja, akkor - akárhogy üt is rá - nem cserélne vele fejet egész Messináért sem!

BEATRICE
Csodálom, hogy még most is jár a szád, signor Benedetto, mikor senki sem figyel rád.

BENEDETTO
Ni csak, a megtestesült utálat - szoknyában! Hát kegyed még él?

BEATRICE
Elhunyhat-e az utálat, mikor olyan tápot kap, mint signor Benedetto? Hisz maga az imádat is utálatba fordul át uraságod bűvkörében!

BENEDETTO
Úgy látszik, az imádat köpönyegforgató. De annyi bizonyos, hogy - kegyedet kivéve - minden hölgy szeret. Kívánnám, bár volna a mellemben kő szív helyett hő szív - mert, szavamra, engem egy se érdekel.

BEATRICE
Jó szerencse ez a nőkre, mert különben folyton nyaggatná őket egy veszett nőbolond. Hála Istennek - és hideg véremnek -, ebben történetesen megegyezünk. Ha varjút ugat meg a kutyám, azt is szívesebben hallgatom, mint azt, ha férfi szerelmet vall.

BENEDETTO
Isten tartsa meg kegyedet ebben a hajlandóságában, mert így legalább egyik-másik úrfi megmenekül az összekarmolt orca végzetétől.

BEATRICE
A karmolás se csúfíthatná már tovább orcájukat, feltéve, hogy uraságodhoz hasonlítanak.

BENEDETTO
Kiválóan taníthatnád nyelvelni a papagájt.

BEATRICE
Többet ér egy madár az én nyelvemmel, mint egy barom a tiéddel.

BENEDETTO
Bár a paripám volna olyan szilaj és oly kitartó, mint a nyelved! No, Isten hírivel - én végeztem.

BEATRICE
Farol a paripád - mindig ez a vége. Ismerlek én régről!

DON PEDRO
Ez a summája, signor Leonato! (Megfordul) Signor Claudio - és signor Benedetto! Drága barátom, Leonato, mindnyájunkat szívesen lát! Mondom neki, hogy legalább egy hónapig itt állomásozunk. Erre ő azért imádkozik, bár tartana itt bennünket valami véletlen eset még tovább! S esküdni mernék, nem színből: szívből könyörög.

LEONATO
S ha megesküszöl rá: nem terhel hamis eskü. (Don Juanhoz) Isten hozott téged is, uram; most, hogy megbékültél bátyáddal, a herceggel - köszöntlek teljes tisztelettel!

DON JUAN
Köszönöm. Nem vagyok a szavak embere, de köszönöm.

LEONATO
Erre parancsoljon fenséged.

DON PEDRO
Kezed, Leonato! Együtt menjünk!

Mind el, kivéve Benedettót és Claudiót

CLAUDIO
Benedetto! Figyelted signor Leonato lányát?

BENEDETTO
Nem figyeltem, de láttam.

CLAUDIO
Hát nem illedelmes kisasszony?

BENEDETTO
Az együgyű, jámbor véleményem tudakolod - mint afféle tisztességtudó férfiú - vagy azt akarod, hogy szokásom szerint beszéljek, mint esküdt nőgyűlölő?

CLAUDIO
Nem! Azt akarom, hogy komolyan mondd meg a véleményedet.

BENEDETTO
Nos... szavamra... a magasztos bókra alacsony, a ragyogó bókra sötét, a hatalmas bókra kicsike. Annyit azért meg kell adni, hogy ha másmilyen volna, mint amilyen, egy csöppet se volna tetszetős, de mivel olyan, amilyen: úgy tetszik, nem tetszik.

CLAUDIO
Azt hiszed, tréfálok, Kérlek, mondd meg komolyan, hogy milyennek tartod.

BENEDETTO
Meg akarod venni, hogy így firtatod, mire tartják?

CLAUDIO
Hát meg lehet venni ilyen drága gyöngyöt - akár az egész nagyvilágért?

BENEDETTO
Meg hát - a tokjával együtt, hogy legyen mibe dugni. De komolyan beszélsz, vagy csak úgy locsogsz, mint amikor a bolond zagyvál, hogy Cupido kocavadász, s Vulcanus az ácsok gyöngye... Halljam, milyen kulcsra jár az eszed tokja!

CLAUDIO
Ő a legédesebb kisasszony, aki valaha is a szemem elé került!

BENEDETTO
Nekem se kell hozzá még pápaszem, de semmi különöset se látok rajta. Ott a másik, a kuzinja... ha az nem volna olyan veszett, annyival kívánatosabb volna nála, mint május elseje december végénél! De remélem, nem akarod nősülésre adni a fejed... vagy igen?

CLAUDIO
Ha nőtlenséget fogadtam volna, akkor sem állnék jót magamért, mihelyt Herót kaphatnám feleségül!

BENEDETTO
Hát ennyire vagyunk? Hát nem marad már egyetlen sipka alatt se fölszarvazatlan férfihomlok? És sose találkozom többet hatvanéves legényemberrel? Hát csak rajta, ha mindenáron igába akarod hajtani a nyakad: viseld el a súlyát, és sóhajtozz vasárnaponként.

Don Pedro ismét a kertbe lép

Ni, Don Pedro keres megint!

DON PEDRO
Hát titeket miféle titok tartott itt, hogy nem jöttetek Leonatóhoz?

BENEDETTO
Bár kényszeríthetnél, fenség, hogy feleljek!

DON PEDRO
Hűségesküdre - megparancsolom!

BENEDETTO
Hallod ezt, Claudio gróf? Tudok én titkot tartani, mint a néma, elhiheted... De ha a hűségesküm forog kockán, hallod, a hűségesküm... - Hát szerelmes a fiú! Hogy ki a szerelme, azt kérded, fenség? Lásd milyen kurta a válasz! Leonato kurta lánya: Hero.

CLAUDIO
Ha úgy van, ki is mondom kereken.

BENEDETTO
Kereken ám, mint a mesemondók, hogy: "Hol volt, hol nem volt, volt egyszer valaha valahol" - de Isten ments, hogy úgy legyen!

CLAUDIO
Ha a tüzem nem szalmaláng: Isten ments, hogy másképp legyen!

DON PEDRO
Ámen, ha szereted, mert igazán szeretni való kisasszony.

CLAUDIO
Fenség, csak azért mondod, hogy szóra bírj.

DON PEDRO
Szavamra: őszintén.

CLAUDIO
Hitemre: én szintén őszintén szóltam.

BENEDETTO
Ő szintén s én szintén őszintén - mindkét hitemre és szavamra!

CLAUDIO
Hogy szeretem, érzem.

DON PEDRO
Hogy szeretnivaló, tudom.

BENEDETTO
Én meg se nem érzem, se nem tudom, hogy szeretnivaló - de ez oly mély hitem, hogy a tűz se olvaszthatja ki belőlem: vallom a máglyán is!

DON PEDRO
Mindig nyakas eretnek voltál: szépségtagadó!

CLAUDIO
És csak megátalkodott nyakasságának köszönheti, hogy sohasem esett ki szerepéből.

BENEDETTO
Hogy egy nőben megfogantam - köszönöm neki; hogy fölnevelt - azt is alázatosan köszönöm; de hogy nem óhajtok holmi csecsebecséket srófoltatni a homlokomra, s nem vagyok hajlandó láthatatlan szarvacskákat viselni - ezt minden nő meg fogja bocsátani nekem. Mivel egy nőt nem akarok megsérteni azzal, hogy kételkedem benne, megkívánom, hogy valamennyi iránt bizalmatlan lehessek. Összegezem - s leszegezem: legényember maradok.

DON PEDRO
Nem halok meg, míg nem látlak sápadozni a szerelemtől!

BENEDETTO
Méregtől, kórságtól, éhségtől bármikor, fenség, de szerelemtől soha! Ha rajtakapsz, hogy több vért vesztek szerelemben, mint amennyit pótolok itallal: szúrd ki a szemem egy balladaköltő pennájával, s akassz ki cégérnek a vak Cupido helyett a kupi kapujára!

DON PEDRO
Jó, de ha egyszer ezt a fogadalmad megszeged: az lesz ám csak intő példa!

BENEDETTO
Ha úgy esnék: akasszatok ki, mint a zsákba dugott macskát, lőjetek rám célba, s aki eltalál, azt üssétek lovaggá és mesterlövésszé!

DON PEDRO
Idő kell hozzá. Ahogy a költő mondja: "Idő kell, hogy a bika hámba törjön."

BENEDETTO
A bika tán igen - de hogy a józan Benedetto... Hát ha az egyszer fölveszi a jármot, akkor csavarjátok ki a bika szarvát, és srófoljátok az én homlokomra! Aztán akár pingáljátok meg a képemet, s írjátok rá olyan nagy betűkkel, mint a hirdetőtáblára, csak épp nem azt, hogy: "Itt jó hátasló bérelhető", hanem azt, hogy: "Itt látható Benedetto mint házasember!"

CLAUDIO
Ha így fordul: szarvasmarha leszel!

DON PEDRO
Az ám: ha Cupido el nem lőtte minden nyilát Velencében, megreszkettet még téged is!

BENEDETTO
De akkor abba a föld is belereszket!

DON PEDRO
No, no, ami késik, nem múlik! De addig is, jó signor Benedetto, keresd föl Leonatót, mondd neki, hogy ajánlom magamat jóindulatába, s ott leszek a vacsoráján, mert tudom, milyen nagy készülettel vár.

BENEDETTO
Van annyi eszem, hogy vállaljam a követséget, ajánlom hát fenségedet...

CLAUDIO
..."Isten oltalmába! Kelt saját házamban - ha ugyan van házam..."

DON PEDRO
..."Bolondok ünnepén, Szent Iván napján - szerető barátod: Benedetto."

BENEDETTO
Ne, ne, csak ne csúfolódjatok! Se füle, se farka az ilyen beszédnek! Nem ártana magatokba szállni, mielőtt ilyen szedett-vedett tréfákkal álltok elő! Megyek innen! (Távozik)

CLAUDIO
Fenség - nagy jót tehetnél most velem.

DON PEDRO
Jóindulatunk éberen figyel:
Nehéz leckét is eltűr, hogy megértse,
Mi módon szolgálhatná javadat.

CLAUDIO
Fenség - van Leonatónak fia?

DON PEDRO
Csak lánya: Hero. Ő az örökös.
Szereted őt, Claudio?

CLAUDIO
                     Uram,
Nem régen még, a hadjárat előtt,
Katona módra vettem csak szemügyre:
Tetszett; de más, keményebb próba várt,
S így szerelemmé nem virult a hajlam.
De most, hogy visszatértem, itt belül,
A harci gondok megürült helyén
Halk és finom vágyak zsibonganak,
S azt súgják mind, hogy szép a zsenge Hero,
S azt, hogy - szerettem már a harc előtt is!

DON PEDRO
Mindjárt úgy ömlengsz, mint a sok szerelmes,
Fülünk gyötörve egy kötetnyi szóval!
Ha szereted a szép lányt: udvarold!
Szót értek majd vele, s apjával is:
Tiéd lesz Hero! Vagy nem azt akartad,
Mikor cifrázni kezdted a beszédet?

CLAUDIO
Mily könnyen segít szerelmes bajon,
Ki már jelekből is felismeri!
Féltem, hogy vágyam mohónak találod,
Azért nyújtottam úgy a vallomást.

DON PEDRO
Mért nyúljon a híd tovább, mint a túlpart?
Segélyre legtisztább jogcím: a szükség.
Az illik, ami használ. Vágy emészt?
Nos, akkor én bajodra szerzek írt!
Tudom, hogy itt ma éjjel maszkabál lesz.
Én majd jelmezben téged játszalak,
S a szép Herónak, mint Claudio,
Nagy lendülettel kiöntöm szivem:
Szerelmes szavak szilaj rohamával
Rabommá teszem hallgató fülét!
Aztán beszélek majd apjával is,
S a vége az lesz, hogy - tiéd a lány.
Most melegében lássunk is neki!

Távoznak


2. szín

Terem Leonato házában.
Jön, kétfelől, Leonato és bátyja, Antonio

LEONATO
Csakhogy látlak, testvér! Hol a fiad, az én kedves öcsém? Ő szerezte ezeket a muzsikusokat?

ANTONIO
Ő hát, s milyen gonddal! De öcsém, olyan újságot tudok, hogy nem is álmodod!

LEONATO
Jó újság?

ANTONIO
Majd elválik, milyen pecsétet üt rá a holnap; de a borítékja mutatós: így kívülről igazán jól fest. Egy emberem kihallgatta a kertben, a sűrű fasorban a herceget meg Claudio grófot. A herceg megvallotta Claudiónak, hogy szereti húgocskámat - a lányodat -, s arra készül, hogy ezt még ma este meg is súgja neki tánc közben... És ha a lány hajlik felé, akkor azon melegében szót ért veled.

LEONATO
Értelmes fickó mondta ezt?

ANTONIO
Szemfüles a fickó. Ide hívatom: faggasd ki magad.

LEONATO
Nem, nem. Tekintsük álomnak, míg be nem teljesül. De lányomnak megüzenem a dolgot, hogy fölkészüljön a válaszra, ha úgy fordul. Menj és mondd el neki!

Antonio távozik, jön fia muzsikusokkal

Atyámfiai, tudjátok a dolgotokat! - Ó, megbocsáss, barátom; jöjj velem: ügyességedre szükségem lehet. - Csak rajta, öcsém, sürget az idő!

Távoznak


3. szín

Leonato házában, a galérián.
Jön Don Juan és Corrado

CORRADO
Mi ütött beléd, uram? Mért vagy olyan mérhetetlenül komor?

DON JUAN
Mérhetetlen, mennyi okom van rá, azért vagyok határtalanul komor.

CORRADO
Hallgass, uram, a józan észre.

DON JUAN
S ha arra hallgatok, mi jót hoz?

CORRADO
Ha nem is mindjárt gyógyulást, de legalább türelmet.

DON JUAN
Csodálom, hogy gyilkos mérget erkölcsi prédikációval akarsz kihajtani, hiszen magad is Saturnus rossz csillaga alatt születtél. Én nem tudok komédiázni. Ha bajom van, komor vagyok: senki fia tréfáján nem mosolygok. Ha éhes vagyok, eszem, nem várok a többiekre. Ha álmos vagyok, alszom, nem törődöm a más dolgával. S akkor nevetek, ha kedvem tartja, nem majmolom senki vidámságát.

CORRADO
Igen, de kár úgy elárulni mindezt, míg nem vagy minden őrszemtől szabad. Hisz bátyád ellen fölkeltél minap, s nemrég fogadott kegyelmébe vissza. Gyökeret újra itt csak úgy ereszthetsz, ha magad árasztod a napsütést. S fontos, hogy jól válaszd meg idejét tulajdon aratásodnak, signor.

DON JUAN
Inkább legyek ragya a lombon, mint rózsa az ő kegyelmében! Jobban esik nekem, ha mindenki utál, mintha tettetéssel kell kicsalnom bárki szeretetét. Nem mondható, hogy hízelgő jó ember volnék, de azt senki sem tagadhatja, hogy őszinte gazember vagyok. Szájkosárral tisztelnek meg, és kolonccal engednek szabadon!... Hát én elhatároztam, hogy nem énekelek a kalickámban! Ha kinyitnám a szám, harapnék. Ha szabad volnék: élném világom. De egyelőre hadd legyek, aki vagyok: ne akarj engem kifordítani!

CORRADO
S mérgednek semmi hasznát nem veszed?

DON JUAN
Csak annak veszem hasznát; egyebem sincs.

Boracchio jön a galérián

Mi hír, Boracchio?

BORACCHIO
Amonnan jövök, a nagy vacsoráról. Leonato felségesen vendégeli bátyádat, a herceg urat. Még valami házassági tervről is hallottam!

DON JUAN
Nem lehetne a körül valami hálót szőni? Melyik bolond akarja föláldozni a nyugalmát?

BORACCHIO
Nem más, mint a bátyád jobb keze.

DON JUAN
Kicsoda? A nagyszerű Claudio?

BORACCHIO
Ő bizony.

DON JUAN
Az aztán a legény a gáton! S ki a lány? Kin akadt meg a szeme?

BORACCHIO
Szavamra, Herón, Leonato leányán s örökösén!

DON JUAN
Jól fejlett márciusi jérce! S hogy szagoltad ezt ki?

BORACCHIO
Rám bízták az illatfüstölést. Hát ahogy egy fülledt szobát kezdek illatosítani, egyszer csak jön ám a herceg Claudióval karonfogva s nagy komolyan beszélgetve. Besurrantam a kárpit mögé, s hallottam, amint megegyeznek, hogy a herceg megkéri magának Herót, s ha megkapja, átadja Claudio grófnak.

DON JUAN
Gyerünk, gyerünk oda! Hátha ott jóllakathatom a rossz kedvemet? Ez a fölkapaszkodott ifjonc az én bukásom árán diadalmaskodik. Ha gáncsot vethetek neki akármiben, az nekem csupa öröm. Bízhatom a segítségetekben?

CORRADO
Mindhalálig, uram!

DON JUAN
Gyerünk arra a nagy lakomára! Annál inkább vigadnak, mert fölém kerekedtek. Bár a szakács az én hívem volna! Nos, megyünk, megnézzük, mit tehetünk.

BORACCHIO
Veled tartunk, uram!

Távoznak


MÁSODIK FELVONÁS

1. szín

Leonato házában.
Leonato, Antonio, Hero, Beatrice, Margaréta,
Ursula és mások jönnek

LEONATO
Don Juan nem volt itt a vacsorán?

ANTONIO
Nem láttam.

BEATRICE
Micsoda savanyú képe van annak az úrnak! Ha ránézek, még egy óra múlva is ég tőle a gyomrom.

HERO
Roppant fanyar természet.

BEATRICE
Az volna remek férfi, aki félúton állna meg közte és Benedetto között. Az egyik olyan, mint a faszent: meg se mukkan. A másik meg folyton csörög, mint a bábaszarka.

LEONATO
Akkor hát Benedetto fele nyelvét Don Juan szájába - és Don Juan fele fanyarságát Benedetto képére!

BEATRICE
De legyen hozzá jó combja és jó lába is, bátyám - s a zacskójában pénz elég! Ilyen férfi bármelyik nő fejét eltekeri - feltéve, hogy ért a tekeréshez.

LEONATO
Hitemre, húgom, sohasem kapsz férjet, ha ilyen éles marad a nyelved.

ANTONIO
Meg kell adni, igen hamis!

BEATRICE
"Igen hamis" - ez több, mint hamis. Akkor én végképp elesem Isten adományától. Mert azt tartja a szólás: "Hamis tehénnek kis szarvat ad az Isten" - de hát akkor az igen hamisnak semmi szarvat se ad.

LEONATO
Egyszóval, ha ilyen hamis maradsz, akkor nálad szarvról szó sem lehet.

BEATRICE
Nem hát - míg az Isten férjet nem ad. Ezért az áldásért imádkozom hozzá térden állva reggel-este. Úristen! el nem tudnék viselni egy szakállas pofájú férjet - inkább hálnék szőrpokrócon!

LEONATO
Kaphatsz férjet szakáll nélkül is.

BEATRICE
Azzal meg mit kezdjek? Szoknyát adjak rá, s komornámnak szerződtessem? Akinek szakálla van, az már nem fiatalember; akinek meg nincs szakálla, az még nem férfi. Aki már nem fiatalember, az nem való hozzám; aki pedig még nem férfi, ahhoz én nem vagyok való. Azért hát én inkább majmot hordok a karomon ujjaszopcsi pulya helyett - még a pokolban is!

LEONATO
Hát a pokolba mégy?

BEATRICE
No nem, csak a kapujáig. Ott elébem áll az ördög, mint valami fölszarvazott öreg férj, s azt mondja: "Menj innen a mennybe, Beatrice, menj a mennybe, lányoknak itt nincs hely!" Fogom hát a majmom, viszem föl a mennybe Szent Péterhez, az megmutatja, hol ülnek az agglegények, s ott élünk vidáman, míg a világ világ!

ANTONIO
(Heróhoz)
Jól van, húgom, bízom benne, hogy te majd apádra hallgatsz.

BEATRICE
(Heróhoz)
Persze, kuzinomnak szent kötelessége, hogy bókot vágjon ki, s azt mondja: "Ahogy neked tetszik, papa!" De legalább csinos legyen az a fiú, kuzinom! Vagy ha nem, hát vágj ki még egy bókot, s mondd azt: "Ahogy nekem tetszik, papa!"

LEONATO
Jó, jó, húgom, remélem, meglátlak még férjed karján.

BEATRICE
Azt nem, amíg az Isten jobb anyagból nem gyúrja az embert, mint földből. Hát nem szörnyű sors a nőnek, hogy egy marék pöffeszkedő por dirigáljon felette? Vagy élete fogytáig egy hepciáskodó sárcsomóhoz legyen kötve? Nem, bátyám, ebből nem kérek! Ádám fiai testvéreim, s vérbűn lenne véreimmel házasságra lépni!

LEONATO
(Heróhoz)
Ne feledd, mit mondtam, leányom. Ha a herceg megkérne, tudod, mit kell válaszolnod.

BEATRICE
Mindent a zenére háríts, kuzin, ha nem jókor hangzik el a vallomás. Ha a herceg nagyon mohó, figyelmeztesd, hogy tartsa a taktust, s táncolva térj ki a válasz elől. Ide figyelj, Hero: az udvarlás, a házasság, a megbánás sora olyan, mint a bálban a kuferces, a palotás, a kopogós. Az első vallomás forró, heves, mint a kuferces, csupa vad tombolás; a házasság illedelmes, mint a palotás, csupa méltóság és hagyomány; aztán eljön a megbánás, mankón, kipegve-kopogva egyre gyorsabban, gyorsabban, míg csak a sírba nem bukik.

LEONATO
Igen szúrós szemmel nézed te a világot, húgom.

BEATRICE
Jó szemem van, bátyám: meglátom én napvilágnál, hol vezet az út az oltár felé.

LEONATO
Jönnek a maszkák, bátyám! Csinálj nekik helyet!

Leonato és társasága álarcot tesz fel. Don Juan, Claudio, Benedetto, Baltazár, Don Pedro, Boracchio, Margaréta, Ursula és mások jönnek álarcosan

DON PEDRO
Sétálnál egyet hódolóddal, hölgyem?

HERO
Ha finoman lépsz, kedvesen nézel, és egy szót sem szólsz: szívesen sétálok - sőt odébb sétálok.

DON PEDRO
Velem együtt?

HERO
Úgy is mondhatom, ha tetszik.

DON PEDRO
S mikor tetszik úgy?

HERO
Majd, ha kitetszik a képed; mert Isten ments, hogy olyan legyen a lant, mint a tokja!

DON PEDRO
Olyan a maszkom, mint Philemon kunyhója: Jupiter húzódik meg fedele alatt.

HERO
Akkor szalma...

DON PEDRO
Csitt, halkan, ha szerelemről beszélsz!

Odébb sétálnak

BORACCHIO
Szeretném, ha szeretnél.

MARGARÉTA
Én nem szeretném - a te érdekedben nem, mert sok rossz rigolyám van.

BORACCHIO
Például?

MARGARÉTA
Hangosan imádkozom.

BORACCHIO
Annál jobban szeretlek. Majd a hívek mondják rá az áment.

MARGARÉTA
Bár adna Isten egy jó táncost!

BORACCHIO
Ámen!

MARGARÉTA
S menne már innen Isten hírével, mihelyt vége a táncnak! Ministránsom, felelj!

BORACCHIO
Egy szót se többet... a ministráns megkapta a magáét.

Odébb sétálnak

URSULA
Megismerlek ám! Signor Antonio!

ANTONIO
Szavamra: nem!

URSULA
Megismerlek a reszketős fejedről!

ANTONIO
Igaz szavamra: csak utánzom.

URSULA
Nem tudnád ilyen fényesen utánozni az árnyoldalait, ha nem ő maga volnál! Ez az ő aszott keze... Az vagy, az vagy!

ANTONIO
Szavamra: nem!

URSULA
Ugyan, ugyan, azt hiszed, nem ismertelek föl a ragyogó eszedről? Elrejtheti magát a tehetség? Hallgass, te vagy az! Átüt a nemesség mindenen - punktum.

Odébb sétálnak

BEATRICE
Nem árulnád el, ki mondta ezt rólam?

BENEDETTO
Azt nem, már megbocsáss...

BEATRICE
Azt sem árulod el, ki vagy?

BENEDETTO
Most nem.

BEATRICE
Fölényes vagyok?... És a Dekameronból szedegetem a jó mondásaimat?... Hát ezt signor Benedetto mondta!

BENEDETTO
Az kicsoda?

BEATRICE
Tudom bizonyosan, hogy jól ismered.

BENEDETTO
Én ugyan nem, elhiheted.

BEATRICE
Még sose nevettetett meg?

BENEDETTO
De hát ki az?

BEATRICE
A herceg bohóca! Ócska egy bolond! Egyebet se tud kitalálni, mint képtelen rágalmakat. Csak holmi korhelyek mulatnak rajta. Nem a szellemessége ragad el, hanem a gorombasága. Tetszik is, bosszant is. Megnevetik és megvesszőzik. Bizonyos, hogy itt kering valahol... Nem bánnám, ha nálam kötne ki.

BENEDETTO
Ha megismerem azt az urat, elárulom neki, mit mondtál.

BEATRICE
Csak rajta, rajta! Majd kivág rólam egy-két hasonlatot - s ha netán rá se hederítenek, meg se vigyorogják, mindjárt búskomorságba esik: akkor egy fogolyszárny ott marad a tálon, mert a bolond azeste nem vacsorázik. - Kövessük a táncosokat!

BENEDETTO
...Minden jóban!

BEATRICE
Ha rosszban sántikálnak, faképnél hagyom őket a következő fordulónál.

Tánc. Utána mindenki elvonul a lakomára, kivéve Don Juant, Boracchiót és Claudiót

DON JUAN
(hangosan)
A bátyám nyilván szerelmes Heróba, s azért vonult el a kisasszony apjával, hogy szót értsen vele. (Halkan) A hölgyek mennek Hero után... Csak egy álarcos maradt itt.

BORACCHIO
Az Claudio! Megismerem a tartásáról.

DON JUAN
Nem te vagy signor Benedetto?

CLAUDIO
Jól mondod: az vagyok.

DON JUAN
Signor, te közel állsz bátyám szívéhez. Most beleszeretett Heróba. Kérlek, beszéld le róla. Nem illik ez a lány az ő rangjához. Becsületes, jó szolgálatot tennél ezzel.

CLAUDIO
Honnan tudod, hogy Herót szereti?

DON JUAN
Hallottam, mikor szerelmet vallott neki.

BORACCHIO
Én is hallottam. Megesküdött, hogy nászát üli vele még ma este.

DON JUAN
No, menjünk a vacsorára!

Don Juan és Boracchio távozik

CLAUDIO
Felelgetek nekik, mint Benedetto,
S hallom a vészhírt Claudio fülével...
Magának kérte meg Herót a herceg!
Érvényes a barátság mindenütt -
Kivéve a szerelmek birodalmát.
Minden szerelmes szóljon maga nyelvén,
És használja a tulajdon szemét:
Ne bízzon másban! Boszorkány a szépség:
Varázsától a hűség vérbe fullad.
Lám, óránként bebizonyul, hogy így van!
Vak voltam. - Ó, Hero, isten veled!

Benedetto visszatér

BENEDETTO
Claudio gróf?

CLAUDIO
Az vagyok.

BENEDETTO
Jössz velem?

CLAUDIO
Hová?

BENEDETTO
A legközelebbi szomorúfűzfához, grófom - különös tekintettel a te szerelmi bánatodra. Milyen divat szerint viseled a fűzfakoszorút? Nyakban, mint uzsorás az aranyláncot? Vagy vállon, mint hadnagy a kardszíjat? Mindenképp megillet a szomorúfűz, mert a herceg lecsapta a kezedről Herót.

CLAUDIO
Teljék benne öröme!

BENEDETTO
Ezt úgy mondtad, mint egy derék kupec, ha eladta a marhát. - Gondoltad volna, hogy a herceg így végzi el a baráti szolgálatot?

CLAUDIO
Kérlek, hagyj magamra.

BENEDETTO
No csak! Most meg úgy teszel, mint az egyszeri vak ember. Egy suttyó lopta el a kolbászt, de te az oszlopot vered érte.

CLAUDIO
Ha nem mész, majd itt hagylak én. (Távozik)

BENEDETTO
Jaj, szegény sebzett madár! Most bújik a nádasba. - De hogy ez a Beatrice kisasszony rám ismert meg nem is... Még hogy én volnék a herceg bohóca! Talán azért hívnak így, mert mindig tréfán jár az eszem. No lám, máris magamban keresem a hibát! Nincs is nekem olyan rossz reputációm, csak ez a Beatrice az egész világ szájába adja a tulajdon ádáz véleményét, s veszett hírem költi! No, majd megfizetek érte, ahogy tudok.

Don Pedro, Hero és Leonato visszatér

DON PEDRO
Á, signor! Hol a gróf, nem láttad?

BENEDETTO
Láttam bizony, fenség! Az elébb én voltam a hírmondója. Olyan szomorú volt, mint egy magányos vityilló a rengeteg közepén. Mondtam neki - s azt hiszem, igazat szóltam -, hogy fenséged megszerezte attól a kisasszonytól a boldogító igent. Fölajánlottam, hogy elkísérem a szomorúfűzfáig - akár azért, hogy koszorút fonjon, mint cserbenhagyott szerető, akár azért, hogy virgácsot kössön, mert rászolgált a vesszőzésre.

DON PEDRO
Vesszőzésre? Hát mit vétett?

BENEDETTO
Csak annyit, mint az iskolás gyerek, aki úgy megörül, mikor madárfészket lel, hogy mindjárt elfecsegi a pajtásának - mire az maga lopja ki a fiókát.

DON PEDRO
A bizalom nem vétek. A tolvaj a vétkes.

BENEDETTO
Mégse veszett kárba az a kirándulás a szomorúfűzhöz. A koszorút viselhette volna maga Claudio; a virgácsot meg átutalhatta volna fenségednek, mert úgy látom, uram, te az ő fészkét kegyeskedtél kifosztani.

DON PEDRO
Én csak dalolni tanítom a madárfiókát, aztán átadom a tulajdonosának.

BENEDETTO
Ha a dallam majd simul a szövegedhez, akkor becsülettel szóltál.

DON PEDRO
Beatrice kisasszonynak panasza van rád. A táncosától azt hallotta, hogy csúnyán rágalmazod.

BENEDETTO
Ó! Hisz ő bántott meg engem - de úgy ám, hogy azt egy tuskó se bírta volna türelemmel! Egy leveletlen száraz tölgyfa tönkje is fölérzett volna arra! Még ez a kuka maszk a képemen - ez is megéledt, s perbe szállt vele! Azt merte mondani rólam - mert nem ismert föl a maszk alatt -, hogy én a herceg bohóca vagyok, de olyan unalmas, mint a kásás hóolvadás... Egyfolytában csak énrám nyilazott: úgy álltam ott, mint az eleven céltábla, míg egy egész hadsereg lő rája... Minden szava gyilok volt és döfött. Ha olyan pusztító volna a lehelete, mint a beszéde: senki, semmi nem maradna életben előtte - megfertőzne mindent, föl egész a Sarkcsillagig! El nem venném feleségül, ha akár a Paradicsomkertet jussolna is, mint Ádám a bűnbeesés előtt. Hiszen ez a lány rabszolgájává tenné magát Herkulest, hogy nyársat forgasson néki, s a tulajdon bunkóját is tüzelőnek aprítsa föl! Ne is beszéljünk róla! Olyan, mint egy angyalábrázatú pokolbéli fúria. Adná Isten, hogy valami garabonciás diák visszavarázsolja oda, mert - szavamra - amíg köztünk van, addig a pokol olyan nyugalmas hely, mint holmi szentély, s az emberek szántszándékkal vétkeznek, csak hogy elkerüljenek innen az ő fölkavaró, félelmetes, veszedelmes közeléből!

Claudio és Beatrice visszatér

DON PEDRO
Nézd csak, ott jön!

BENEDETTO
Nem küldhetne fenséged futárszolgálatban a világ túlsó végére? Indulok én bármilyen kis megbízatással akár a Sarkvidékre. Szerzek egy szál fogpiszkálót Ázsia legtávolibb zugából. Mértéket veszek a szerecsen császár lábáról. Hozok egy szálat a nagy tatár kán szakállából. Vagy elmegyek követségbe a pigmeusokhoz inkább, minthogy csak három szót kelljen váltanom azzal a hárpiával. Nem parancsolsz semmit, uram?

DON PEDRO
Semmit, csak hogy élvezhessük kedves társaságodat.

BENEDETTO
Teremtőm! itt az a fogás, amitől én megszököm a lakomáról: "Nyelv, kisasszony módra!" (Távozik)

DON PEDRO
No, a kisasszony elvesztette signor Benedetto szívét!

BEATRICE
Csak kölcsönben van nálam a szíve, adtam is rá kamatot: nem volt nagy a kockázat. De esküszöm, Benedetto hamisan kockázott, s visszanyerte. Jól mondod hát, fenség, hogy elvesztettem - úgy kell neki!

DON PEDRO
Jól leterítetted, kisasszony, jól leterítetted!

BEATRICE
Jobb így, mintha ő terített volna le, mert akkor egyhamar bolondok anyja lennék. - Itt hozom Claudio grófot, akiért fenséged küldött.

DON PEDRO
No csak, grófom, miért vagy olyan bánatos?

CLAUDIO
Nem vagyok én bánatos, uram.

DON PEDRO
Hanem? Beteg?

CLAUDIO
Az sem, uram.

BEATRICE
A gróf se nem bánatos, se nem beteg, se nem víg, se nem egészséges, csak olyan sárga a féltékenységtől, mint a savanyú narancs.

DON PEDRO
Találó rajzolat, hitemre! De esküszöm, ha a gróf él a gyanúperrel: téved. - Nos, Claudio, a te nevedben tettem vallomást: a szép Hero tiéd. Apjával is beszéltem, s elnyertem beleegyezését. Tűzd ki az esküvő napját - s adjon Isten boldogságot!

LEONATO
Grófom, legyen tiéd a lányom s vagyonom. Őfensége intézte ezt a nászt, s a mennyei fenség mondja rá az áment.

BEATRICE
Beszélj, grófom, rajtad a sor!

CLAUDIO
Az öröm leghívebb szószólója: a csend. Alig volnék boldog, ha volna rá szavam. - Kisasszonyom... amint te az enyém vagy, úgy én is a tiéd. Éretted fölajánlom magamat - s ez a csere: az üdvösségem.

BEATRICE
Szólalj meg, kuzin, vagy ha nem tudsz: tapaszd be a száját egy csókkal, hogy ő se szólhasson!

DON PEDRO
No lám, kisasszony, mily vidám szíved van!

BEATRICE
Az ám, uram, mert szegény bolond kereket old a gond elől. - Kuzinom most a grófnak a fülébe súgja, hogy szívébe zárta!

CLAUDIO
Eltaláltad, rokon!

BEATRICE
Uram Isten, ez beházasodik hozzánk! Lám, mindenki elkél, csak én árulom a petrezselymet. Kiülhetnék már a sarokra elkiáltani, hogy: "Hejhó! Férjet nekem!"

DON PEDRO
Hallod-e, Beatrice kisasszony, mindjárt előteremtek egy férjet neked is!

BEATRICE
Inkább atyád teremtett volna elő egyet nekem is! Nincs fenségednek ikertestvére? Azt hiszem, kiváló férjeket nemzett fenséged atyjaura - csak akadjon leány, aki fölér hozzájuk.

DON PEDRO
Elfogadnál engem, kisasszonyom?

BEATRICE
Nem, fenség; csak úgy, ha volna még egy férjem hétköznapra. Fenséged drága volna mindennapi használatra. - Már megbocsáss, fenség, én arra születtem, hogy tréfálkozzam, nem arra, hogy bölcselkedjem.

DON PEDRO
Engem csak az bánt, mikor hallgatsz: tehozzád a vidámság illik. Bizonyos, hogy víg órában születtél.

BEATRICE
Bizonyos, hogy nem, mert anyám felsikoltott. De erre egy csillag táncra perdült, s az alatt születtem én. - Sok boldogságot mindkettőtöknek!

LEONATO
Húgom, nem néznél utána annak, amit említettem?

BEATRICE
Engedelmet, bátyám! - Bocsánat, fenség! (Távozik)

DON PEDRO
Jókedvű lány, esküszöm!

LEONATO
Nem sok melankólia szorult belé, uram. Nem komoly ő, csak álmában - de akkor se mindig! Azt hallom a lányomtól: sokszor álmodik boldogtalanságról, de azon olyan jót nevet, hogy fölébred rá.

DON PEDRO
Hallani se bírja azt a szót, hogy "férj".

LEONATO
A világért se! Tréfával fojtja belé a vallomást minden udvarlójába.

DON PEDRO
Kiváló feleség lenne Benedetto számára.

LEONATO
Uram Isten! Egy hét alatt az őrületbe kerepelnék egymást.

DON PEDRO
Claudio gróf, mikorra tervezed az esküvőt?

CLAUDIO
Holnapra, uram. Mankón vánszorog az idő, míg a szerelem meg nem kapta a magáét.

LEONATO
Hétfőig semmiképp, kedves fiam. Addig már csak egy hét: így is rövid lesz az idő, hogy kedvem szerint rendezzek el mindent.

DON PEDRO
Ej, most csóválod a fejed, hogy ennyit kell várnod; de ígérem, Claudio, nem unod el magad. Én közben nekigyürkőzöm egy herkulesi munkának: signor Benedettót és Beatrice kisasszonyt eszeveszetten egymásba bolondítom. Nagyon szeretném összeboronálni őket, s nem kétlem, hogy sikerül is, ha ti hárman úgy segédkeztek, ahogy rendelem.

LEONATO
Tefenséged szolgálatára állok, ha tíz álmatlan éjszakám megy is rá.

CLAUDIO
Én is, uram.

DON PEDRO
S te is, kedves Hero?

HERO
Minden tisztességes szolgálatra kész vagyok, hogy kuzinomat jó férjhez segítsem.

DON PEDRO
Ahogy én ismerem: Benedetto egy cseppet sem megvetendő férjjelölt. Meg kell adni: nemesi vér, próbált vitéz, s feddhetetlen jellem. (Heróhoz) Majd kioktatlak, milyen húrokat pendíts meg kuzinod szívében, hogy beleszeressen Benedettóba. (Leonatóhoz és Claudióhoz) Én meg majd - kettőtök segítségével - úgy kifogok Benedettón, hogy hiába a gyors esze, hiába a válogatós gusztusa, csak beleszeret Beatricébe. Ha ezt véghez visszük: Cupido is elbújhat mellettünk a diadalmas vesszejével: mi leszünk itt szerelemistenek! Jertek velem, kifejtem tervemet!

Távoznak


2. szín

Ugyanott. Jön Don Juan ér Boracchio

DON JUAN
Úgy van, Claudio gróf készül elvenni Leonato lányát.

BORACCHIO
Az ám, uram, de én ezt elgáncsolhatom.

DON JUAN
Minden gáncs, minden csapda, minden buktató: valóságos gyógyszer nekem! Belebetegedtem, úgy utálom! Ami neki kedvét szegi, abban én mind kedvem lelem. Hogy gáncsolhatnád el ezt a házasságot?

BORACCHIO
Nem egyenes úton, uram - de olyan suttyomban, hogy senki rajta nem kaphat.

DON JUAN
Mondd gyorsan, hogy?

BORACCHIO
Azt hiszem, mondtam már neked, uram, hogy egy év óta igen nagy becsületem van Margarétánál, a Hero komornájánál.

DON JUAN
Mondtad.

BORACCHIO
Ha akarom, rá tudom venni, hogy akár éjszaka is a legszokatlanabb órában kinézzen úrnője ablakán.

DON JUAN
Mi jó néz ki abból, ha kinéz?

BORACCHIO
Az, hogy ők néznek fenekére a méregpohárnak, amit te készítesz. Menj bátyáduradhoz, a herceghez, s ne átalld azt mondani neki, hogy szégyent hoz a nevére, ha a jó hírű Claudiót, a te nagyra becsült barátodat, összeházasítja egy olyan elvetemült szukával, mint Hero.

DON JUAN
De lesz-e bizonyítékom erre?

BORACCHIO
Lesz annyi, hogy a herceget elvakítsd, Claudiót megkínozd, Herót tönkretedd, s Leonatót sírba vidd. Kell ennél több?

DON JUAN
Mindenre kész vagyok, ha megkeseríthetem őket.

BORACCHIO
Akkor menj, uram, s ejtsd módját, hogy Don Pedrót meg Claudio grófot félrevond. Mondd azt nekik: megtudtad, hogy Hero a szeretőm. Tégy úgy, mintha igen buzgó híve volnál mindkét úrnak, s erősen féltenéd a herceg becsületét - mert ilyen házasságot szerez; s barátja jó hírét is - mert ilyen álszüzet akarnak a nyakába varrni. Bizonyíték nélkül persze nem hiszik el, hogy jó nyomon vagy. De te olyan bizonyítékkal szolgálsz majd, hogy ahhoz nem fér kétség. Ott fognak engem látni Hero ablakában. Hallani fogják, amint Margarétát Herónak szólítom, ő meg engem kedvesének becéz. Majd úgy intézem a dolgot, hogy Hero ne legyen a közelben. Olyan tökéletes lesz a látszat, hogy a gyanút bizonyossággá érleli a féltékeny képzelet; és azzal - fuccs a lagzinak!

DON JUAN
Akármi förtelem sül ki ebből - belevágok! Csak ügyesen cselezz: ezer dukát üti a markodat!

BORACCHIO
Csak rágalmazd meg rendületlen a lányt, akkor az én cselemben nem lesz hiba.

DON JUAN
Most megyek, s megtudom, melyik napra tűzték ki a nászt.

Távoznak


3. szín

Kert Leonato háza mellett. Jön Benedetto

BENEDETTO
Hé, fiú!

Egy fiú jön

FIÚ
Parancs!

BENEDETTO
A szobám ablakában találsz egy könyvet: hozd ki nekem a kertbe!

FIÚ
Máris itt vagyok, uram.

BENEDETTO
Azt látom, de bár inkább már oda volnál, s fordulnál vissza.

A fiú távozik

Nem győzöm csodálni, hogy egy férfi, aki látta, milyen bolond más, mikor kitör rajta a szerelem - egy férfi, aki maga jót nevetett más bolondériáján -, egyszer csak úgy elveszti a fejét, hogy egész világ csúfja lesz! Ilyen férfi Claudio. Ismertem én, mikor még hallani sem akart mást, mint dobszót és kürtöt; most meg lanton és fuvolán mereng. Ismertem, mikor még tíz mérföldet talpalt volna, csak hogy megnézhessen egy híres-jó páncélt; most meg tíz éjszaka képes álmatlan heverni, valami újdivatú mellény szabásán töprengve. Megszoktuk, hogy mindig magvasan és egyszerűen szólt - ahogy katonához és talpig férfihoz illik -, most meg cifrázza a mondókáját: émelyítő lakoma a beszéde, és minden szava különös nyalánkság. Kiforgathat, elvakíthat még engem is így valami? Nem tudom... Nem hiszem! Nem mernék megesküdni rá, hogy a szerelem sohasem bűvöl osztrigává, de arra szavamat adom, hogy amíg osztrigává nem bűvöl: én nem leszek ilyen hígvelejű! Az egyik nő szép - de én tartom magam; a másik okos - de én tartom magam; a harmadik erényes - de én tartom magam. Amíg minden varázs egy nőben nem fonódik össze, addig engem egy nő se fon be! Gazdag legyen - ez természetes; okos legyen - különben semmi okom szóba állni vele; erkölcsös legyen - különben nem csábítom el; gyönyörű legyen - különben rá se nézek; szelíd legyen - vagy a közelembe se merészkedjen; előkelő legyen - vagy elő se jöjjön! S persze legyen jó társalgó, jó énekes - és a haja színe olyan, amilyennek Isten teremtette! - Aha! a herceg és "Monsieur Szerelem!" - Be a bokorba! (Elbújik)

Jön Don Pedro, Leonato, Claudio Baltazárral és a muzsikusokkal

DON PEDRO
Nos, meghallgassuk ezt az éneket?

CLAUDIO
Meg, jó uram. Hogy elcsitult az este!
Hallgat, hogy szebben csendüljön a dal.

DON PEDRO
Látod, hogy Benedetto hova bújt?

CLAUDIO
Tisztán, uram. Ha elhallgat az ének,
Előugratjuk lyukából a rókát.

DON PEDRO
Nos, Baltazár, halljuk megint a dalt!

BALTAZÁR
Jó fenség, rossz hangom ne kényszerítsd,
Hogy szégyent valljon másodszorra is.

DON PEDRO
Jellemző a kiválóságra az,
Hogy tündöklő tökélyét leplezi;
Kérlek, dalolj, és ne kéresd magad!

BALTAZÁR
Meglesz az ének, mert fenség a kérő.
De hisz sok kérő kér meg így leányt is:
Nem sokra tartja, mégis vall neki,
Ha kedve tartja.

DON PEDRO
              Rajta, rajta, kezdd el!
Zenével érvelj most! Elő a lantot:
A húrba kapj!

BALTAZÁR
              Az alkalmon kapok,
Hogy húrba kapjak, bár dalom - csekélység.

DON PEDRO
Fecseg-locsog, mint akit elkapattak.
Kapós zenész, de szószátyár - szavamra!

Baltazár játszani kezd

BENEDETTO
Isteni dallam! Micsoda révületben ring a lelke! Hát nem csodálatos, hogy pár szál birkabél így kiragadja a lelket az emberi testből? - No én inkább tülköst fogadnék: az szokta elfújni a nóta végét!

BALTAZÁR
(énekel)
Kisasszonyok, ne sírjatok!
       A férfi mind kalandor,
Fél lába itt, fél lába ott,
       Csak gondtalan csatangol.
              Ne sírj, leány,
              A férfiért,
       Légy hetyke, fürge, pörge,
Csak vállat vonj, ha bánat ért -
       Hej, táncra, körbe-körbe!

Ne nyújtsd a jajt, ne nyögd a bajt,
       Ha kínja olykor elfog!
Míg nyár virít, míg lomb kihajt,
       A férfi úgyse lesz jobb.
              Ne sírj, leány,
              A férfiért,
       Légy hetyke, fürge, pörge,
Csak vállat vonj, ha bánat ért -
       Hej, táncra, körbe-körbe!

DON PEDRO
Jó dal, hitemre!

BALTAZÁR
És rossz énekes, uram.

DON PEDRO
Ugyan, ugyan! Épp elég jól énekelsz, ha mondom.

BENEDETTO
(félre)
Ha kutya vonítana így, fölhúznák érte. Adja isten, hogy ez az átkozott hang valami vészt ne hozzon ránk! Még az éjszakai hollókárogást is szívesebben hallgatom - akármilyen csapást jövendöl.

DON PEDRO
Most jut eszembe - hallod, Baltazár, kérlek, szerezz nekünk valami kitűnő zenét! Holnap éjjel Hero kisasszony ablaka alatt szeretnénk eljátszani.

BALTAZÁR
Ami tőlem telik, uram...

DON PEDRO
Helyes, isten veled!

Baltazár távozik

Jöjj csak, Leonato! Mit is mondtál ma reggel?... Hát a húgocskád, Beatrice; csakugyan szerelmes signor Benedettóba?

CLAUDIO
Igen, igen! (Félre, Don Pedrónak) Cserkészd be! Ott lapul a madár! (Hangosan) Sose hittem volna, hogy ez a lány férfiembert megszerethet.

LEONATO
Nem ám, én sem! De a legcsodálatosabb az hogy épp signor Benedettóba habarodott bele, akitől látszólag mindig borzadt.

BENEDETTO
(félre)
Lehetséges?... Hát innen fúj a szél?...

LEONATO
Szavamra, fenség, nem is tudom, mit gondoljak... Olyan eszeveszetten szereti az a lány, hogy az már hihetetlen.

DON PEDRO
Talán csak megjátssza?

CLAUDIO
Akkor jól játssza, esküszöm.

LEONATO
Uram Isten! Megjátssza? Hát akkor soha még megjátszott szenvedély nem hasonlított ennyire a valódihoz.

DON PEDRO
De hát mi jele nála a szenvedélynek?

CLAUDIO
(félre)
Jó csalit a horogra! Mindjárt beleharap a hal!

LEONATO
Hogy mi jele, uram? Hát az, ahogy ül... (Claudióhoz) Hallottad lányomtól, hogyan!

CLAUDIO
Hallottam, hogyne!

DON PEDRO
Hogyan, hogyan, kérlek? Megdöbbentesz! Azt hittem, az ő szellemét soha ki nem kezdi semmi szenvedély.

LEONATO
Megesküdtem volna rá én is, uram. Kivált, hogy Benedetto iránt...

BENEDETTO
(félre)
Ha nem ez a fehér szakállú öreg mondaná, azt hinném, valami ugratás. De lehetetlen, hogy léhaság lappangjon ily tiszteletre méltó ábrázat mögött.

CLAUDIO
(félre)
Már pedzi a csalit! Csak így tovább!

DON PEDRO
S elárulta valamiképp Benedettónak, hogy mit érez?

LEONATO
Nem! S esküszik, hogy nem is fogja soha! Épp ez emészti.

CLAUDIO
Úgy van! Leányodtól is azt hallom, hogy Beatrice fölsóhajtott: "Én írjam meg neki, hogy szeretem - én, aki annyiszor gúnyoltam?"

LEONATO
Ezt hajtogatja mostanában, ahányszor csak nekiül az írásnak... mert egy éjszaka hússzor is fölkel, s ott kuporog egy szál ingben, míg csak tele nem körmöl egy lepedőnyi papirost. A lányom mindent elmond.

CLAUDIO
Most, hogy a lepedőnyi papirost említed, eszembe jut egy jó mondás - leányod említette ezt is...

LEONATO
Az ám, múltkor, hogy teleírja Beatrice azt a nagy lepedőt, s még egyszer átolvassa, azt susogja: "Benedetto és Beatrice - egy lepedőn!"

CLAUDIO
Ez az!

LEONATO
Csakhogy aztán összetépte a levelet ezernyi kis cafatra, s átkozta magát, hogy miért is írt ilyen szemérmetlenül - épp annak, aki majd nyilván kicsúfolja! - "Magamról ítélek - mondja Beatrice -, én is kicsúfolnám, ha írna nekem, ki én, pedig hogy szeretem!"

CLAUDIO
Aztán térdre hull, sír, zokog, mellét veri, haját tépi, könyörög, jajveszékel: "Ó, édes Benedetto! Úristen, adj türelmet!"

LEONATO
Igen, így őrjöng - a lányom is mondja. Már úgy eszét vesztette, hogy Hero néha attól fél, kárt tesz magában... Szent igaz, hogy így van!

DON PEDRO
Jó volna, ha Benedetto megtudná ezt valakitől - ha már Beatrice nem mer szólni.

CLAUDIO
Mi értelme volna? Csak kigúnyolná, és még jobban megkínozná szegény kislányt.

DON PEDRO
No, ha azt merné, kötelet érdemelne! - Micsoda édes, drága lány! És olyan tiszta, mint a patyolat!

CLAUDIO
S milyen eszes!

DON PEDRO
Csak abban nem, hogy épp Benedettót szereti.

LEONATO
Bizony, uram, ha a vér az ésszel harcra kel ilyen zsenge kis testben: tízet egy ellen, hogy a vér győz! Nagyon sajnálom a kislányt - minden okom megvan rá, hisz bátyja is, gyámja is vagyok!

DON PEDRO
Bár énértem rajongna így! Én ugyan nem törődném semmi mással - rögtön feleségül venném! Kérlek, beszéljetek Benedettóval! Lássuk, mit szól a dologhoz?!

LEONATO
Jól tenném, azt hiszed?

CLAUDIO
Hero szerint: ez a biztos halál Beatricének. Mert az szegény azt mondja: belehal, ha Benedetto nem szereti, de inkább meghal, semhogy elárulja neki szerelmét. De még ha megkérné is a kezét: ő inkább választaná a halált, mint hogy csak egy mákszemnyit is engedjen a büszkeségéből.

DON PEDRO
Igaza van! Ha szerelmet vallana neki: Benedetto alighanem kinevetné - hisz tudjátok, milyen pökhendi.

CLAUDIO
De legény a talpán!

DON PEDRO
No, igen, szemre elég mutatós.

CLAUDIO
És - Isten a tanúm - roppant eszes!

DON PEDRO
No igen, föl-fölszikrázik benne valami... szellemféle.

CLAUDIO
S állítom, hogy bátor is.

DON PEDRO
Hektornál Hektorabb, szavamra! S ha valami patvarkodás fenyeget, jól mondod, maga a szelíd józan ész! Vagy elkerüli kellő tapintattal, vagy istenfélő keresztyén módjára tűri.

LEONATO
Ha istenfélő, akkor persze béketűrő. És ha mégse tűri a békét: hogyne félne és remegne?

DON PEDRO
Úgy is tesz, mert istenfélő ám, ha nem gondolná is az ember egyik-másik vaskos tréfája után... Bizony, sajnálom a húgocskádat! No, megkeressük Benedettót, eláruljuk neki, hogy beleszeretett a kislány?

CLAUDIO
Csak azt ne, uram! Inkább jó tanácsokkal segítsünk Beatricének, hogy kitépje szívéből ezt az érzést.

LEONATO
Hiába. Előbb tépi ki az a lány a tulajdon szívét.

DON PEDRO
No, majd hallunk még erről többet is a lányodtól. Hadd csillapodjék közben a dolog. Szeretem Benedettót: örülnék, ha magába szállna, s belátná, hogy mennyire méltatlan ilyen remek lányra.

LEONATO
Indulhatunk, uram, ha parancsolod: vár a vacsora.

CLAUDIO
(félre)
Ha ettől bele nem habarodik, akkor semmitől!

DON PEDRO
(halkan)
Ugyanilyen hálót kell vetni Beatricének is! A lányod meg a komornája elintézhetne. Az lesz a jó mulatság, ha mind a kettő szentül hiszi, hogy a másik bolondul érte - s közben sehol semmi! Ezt a komédiát szeretném látni! Micsoda cirkusz lesz! - Küldjük ide Beatricét, hogy hívja asztalhoz barátunkat!

Don Pedro, Claudio, Leonato távozik

BENEDETTO
(előjön a lugasból)
Ez nem lehet beugratás. Komolyan folyt az egész tanácskozás, Heróra hivatkoznak - ez is bizonyíték. Látszik, hogy megesett a szívük Beatricén. Szegénykét alighanem elragadta a szenvedély, Szerelmes belém! Ezt viszonozni kell! Csak füleltem, amint kárpálnak... Azt mondják, én majd pöffeszkedem, ha megtudom, hogy az a lány belém szeretett! Azt mondják, hogy Beatrice inkább meghal, mint hogy kimutassa, mit érez... Sohasem gondoltam a házasságra. De ne lássanak pöffeszkedőnek! Örüljön az ember, ha fülébe jut, hogy mi a hibája, s jóváteheti. Azt mondják, szép a lány. Ez igaz, ezt én is tanúsíthatom. És jó erkölcsű. Úgy van, ezt sem cáfolom. Eszes is - csak abban nem, hogy épp engem szeret. Igaz, hogy ez nem vall bölcsességre, de bolondságra se, mert fergetegesen bele fogok szeretni! Nyilván fejemhez vágnak majd egy-két sületlen tréfát, ócska szellemességet, merthogy eddig lefitymáltam a házasságot... De hát az ízlés tán nem változik? Az ember fiatalon odavan egy ételért - aztán idősebb korában rá se tud nézni. Hát holmi sziporkák, szentenciák, papirosböcsességek letérítsenek egy férfit a tulajdon pályájáról? Nem! Be kell népesíteni a földet! Amikor azt mondtam, hogy agglegényként halok meg, még nem tudtam, hogy megérem a házasságom napját.

Beatrice közeleg

Beatrice! A napvilágra mondom: szép kisasszony! Szerelem jeleit szimatolom rajta!

BEATRICE
Kedvem ellenére ide küldtek, hogy vacsorázni hívjalak, signor.

BENEDETTO
Szép Beatrice, köszönöm fáradozásodat.

BEATRICE
Nem fáradtam többet ezért a köszönetért, mint te azzal, hogy kimondtad. Ha fáradságomba kerül, ide se jövök.

BENEDETTO
Tehát örömöd telt a küldetésben.

BEATRICE
Egy késhegynyi - amennyivel megfújthatsz egy csókát. Látom, signor, nincs étvágyad - áldjon ég! (Távozik)

BENEDETTO
Aha! "Kedvem ellenére ide küldtek, hogy vacsorázni hívjalak" - ebben kettős értelem rejlik! "Nem fáradtam többet ezért a köszönetért mint te azzal, hogy kimondtad" - ez annyi, mintha azt mondaná: teérted minden fáradozás olyan könnyű, mint egy köszönet. Gazember vagyok, ha meg nem sajnálom! Pogány vagyok, ha meg nem szeretem! Megyek, megszerzem az arcképét! (Elsiet)


HARMADIK FELVONÁS

1. szín

A kertben. Jön Hero, Margaréta és Ursula

HERO
Jó Margaréta, fuss csak a szobába:
Ott benn leled Beatricét, amint
Beszél a herceggel s Claudióval...
Súgd a fülébe, hogy mi Ursulával
A kertben egyre-másra emlegetjük...
Mondd, hogy kihallgattál, s vedd rá, hogy ő is
Lapuljon meg a lugas bokra közt,
Ott, hol a napon érett sűrü lonc
Kizárja a napot, mint nagyranőtt
Kegyenc, ki képes tápláló urát
Kitúrni... Ott lessen Beatricénk
És hallgatózzon! Ez a megbizásod:
Végezd el fürgén, s hagyj magunkra, kérlek!

MARGARÉTA
Azonnal ideküldöm, ezt igérem! (Elsiet)

HERO
Nos, Ursula, ha Beatrice jön,
Mi föl-le járunk a lugas során,
S egyetlenegy témánk lesz: Benedetto!
Ha csak kiejtem a nevét, dicsérd úgy,
Ahogy még ember meg nem érdemelte.
Én újságolom majd, hogy Benedetto
Beatricéért lángban ég. Olyan
Fortélyos a kis Cupido nyila,
Hogy fülön át - sziven talál!

Beatrice hátul jön

               Gyerünk!
Nézd, Beatrice surran, mint a bíbic:
A földre kushad, úgy fülel szavunkra!

URSULA
Így jó halászni: nézni, hogy halunk
Arany uszonnyal szánt ezüst habot,
S ravasz csalira boldogan harap!
Beatricére most vessük ki horgunk,
Amíg a sűrü rejtekén lopakszik!
Percig se aggódj: szerepem tudom.

HERO
Közel huzódjunk hozzá, hogy fülével
Finom csalinkból semmit el ne vesszen!

Közelebb húzódnak a bozóthoz

Nem, Ursulám, nagyon kevély leány ő,
Jól ismerem: vad és szilaj szivű,
Akár a szirti sólyom.

URSULA
                     S Benedetto
Beatricébe csakugyan szerelmes?

HERO
A herceg mondja, s vőlegényem is.

URSULA
S kérték, hogy erről szólj Beatricének?

HERO
Kértek, hogy közbejárjak. Azt feleltem:
Ha Benedettónak barátai,
Beszéljék rá, hogy küzdjön vágya ellen,
S Beatricének semmiképp se szóljon.

URSULA
S mért mondtad ezt? Hát az a jó nemes
Tán nem méltó a boldogságos ágyra,
Amin Beatricénk nyugtatja testét?

HERO
Ó, Ámor isten! Hogyne volna méltó!
Jobban megérdemelné bárkinél.
De nem termett még keményebb dió
A mi vadóc Beatricénk szivénél.
Gúny és kevélység szikrázik szemében:
Mindent lenéz, amerre néz. Feszít
Saját eszével, s bárki mást lefitymál.
Szeretni nem tud, sőt még arra sem
Képes, hogy érzést jó szívvel fogadjon:
Csak önmagát imádja.

URSULA
                     Úgy van, úgy!
Az úrfi vágyát jobb, ha meg se tudja:
Csak gúnyolódna rajta, annyi szent.

HERO
Jól mondod ezt, mert nincs oly férfiember
- Bármíly nemes, tudós, ifjú, kiváló -,
Akit ki nem csufol... Ha szőke fürtű,
Azt mondja: inkább húgává fogadná;
Ha barna: azt, hogy Természet-anyánk
Pojácát pingált, s ejtett egy pacát.
A szálas néki égimeszelő;
Az apró meg csak kimustrált dugó;
A jó társalgó: pörge szélkelep;
A hallgatag meg: nehézkes fatuskó.
Így minden jót a visszájára fordít;
Nem tisztel semmi virtust, érdemet.

URSULA
Ilyen csipősség nem ajánlatos.

HERO
Nem, nem ajánlatos egy lány, ha oly
Makacs, makrancos, mint Beatrice.
De ki mer szólni néki? Hisz ha szólnék,
Gúnnyal nyilazna, tréfával ledöfne,
S kacagna, míg belé nem pusztulok.
Eméssze hát meg lángja Benedettót,
És sóhajokban füstölögjön el:
Jobb halni bútól, mint gúnytól sebezve...
Nincs rosszabb, mint ha csiklandással ölnek!

URSULA
Beatricének kéne szólni mégis.

HERO
Nem, inkább Benedettóhoz megyek,
S tanácsolom, hogy lángját fojtsa el.
Sőt holmi kis rágalmat kitalálok,
Hogy kuzinomtól kedvét elvegyem.
Nem is hinnéd, egy rossz szó míly hatásos!

URSULA
Jaj, ezzel mégse bántsd meg kuzinod!
Amilyen ritka jó eszű leány,
Nem fog talán meggondolatlanul
Kikosarazni egy ilyen kiváló
Nemes vitézt, mint signor Benedetto!

HERO
Az első férfi ő Itáliában -
Kivéve persze drága Claudiómat!

URSULA
Már meg ne haragudj, kisasszonyom,
Kimondom, hogy egész Itáliában
Tartásra, észre, jó vitézi hírre
Signor Benedettónak párja nincs.

HERO
Valóban, jó nevének híre van.

URSULA
S ő rászolgált, mielőtt híre kelt! -
Kisasszonyom, mikor is esküszöl?

HERO
Hát holnap reggel! Jöjj csak, jöjj velem:
Majd megnézed ruháim, s adsz tanácsot,
Melyik való leginkább esküvőre!

URSULA
(halkan)
Már lépre ment! Megvan, kisasszonyom!

HERO
Ha megvan: Ámoré a diadal.
Kit nyíllal ejt el, kit csapdába csal.

Hero és Ursula távozik, Beatrice előlép

BEATRICE
Lehetséges ez? - Jaj, fülem hogy ég! -
Vadság, kevélység szárad lelkemen?...
Pokolra gőg és szűzi büszkeség,
Zászlótok alatt nem vár győzelem!
Jöjj, Benedetto, szerelmem tied!
Szilaj szivem kezessé szoktatom.
Ha te szeretsz, én kedvesed leszek:
Szent lánc köt össze majd egy szép napon.
Méltó vagy rája, mondják - s én magam
Hitet teszek szavukra boldogan! (El)


2. szín

Leonato házában.
Jön Don Pedro, Claudio, Benedetto és Leonato

DON PEDRO
Kivárom, míg meglesz az esküvőd, azután indulok Aragóniába.

CLAUDIO
Elkísérlek én is, uram, ha megengeded.

DON PEDRO
Nem, nem, attól házasságod kelő napja mindjárt felhőbe is borulna: mintha egy gyermeknek megmutatnák új ruháját, de megtiltanák, hogy fölvegye! Csak Benedettót merném kérni, hogy velem tartson, mert ő aztán tetőtől talpig csupa jókedv. Kétszer-háromszor is elvágta már Cupido íjján a húrt, úgy, hogy az a kis gazember őrá már nem mer nyilazni. Olyan érces a szíve, mint a harang, s a nyelve - valóságos harangnyelv. Ami a szívében lakik, azt hirdeti a nyelve is.

BENEDETTO
Uraim, nem vagyok én már a régi.

LEONATO
Én is azt mondom. Úgy látom, megkomolyodtál.

CLAUDIO
Remélem, szerelmes.

DON PEDRO
Ördög vinné a mihasznát! Nincs őbenne egy csöpp jó vér se: nem fog rajta a szerelem. Ha búsul: csak az a baja, hogy üres a zsebe.

BENEDETTO
A fogam fáj.

DON PEDRO
Húzasd ki!

BENEDETTO
Inkább felkötni kell, ha fáj.

CLAUDIO
Vagy inkább téged felkötni, hogy ne fájjon.

DON PEDRO
Eh, hogy lehet sóhajtozni holmi fogfájás miatt!

LEONATO
Egy kis dagadtság, egy kis szuvasság - mi az?

BENEDETTO
Persze, férfiasan elviseljük a fájdalmat - míg más érzi.

CLAUDIO
Azt mondom, mégiscsak szerelmes!

DON PEDRO
Semmi jele rajta efféle hóbortnak... legföljebb divathóbortnak. Ma hollandusnak öltözik, holnap franciának... Vagy két országnak egyszerre hódol: övön alul német - csupa merő bugyogó -, övön felül spanyol - mellényt a világért se hord! Bolondságok szerelmese, de nem szerelem bolondja - ahogy ti hiszitek.

CLAUDIO
Ha ez nem habarodott bele valami nőbe - akkor én többet nem hiszek áruló jeleknek. Minden reggel megkeféli a kalapját - mit jelent ez?

DON PEDRO
Látta valaki a borbélynál?

CLAUDIO
Nem, de a borbély legényét látta valaki nála. Orcájának bozontos díszével azóta már labdát tömnek.

LEONATO
Szavamra, így szakáll nélkül fiatalabbnak látszik.

DON PEDRO
Pézsmával is keni magát. Nem szimatolsz ebből valamit?

CLAUDIO
Csak azt, hogy a bódító ifjú - szerelmes.

DON PEDRO
Legfőbb jele ennek - a melankólia.

CLAUDIO
Hát az orca-kence... az mikor volt szokása?

DON PEDRO
Meg az arcfestés! Hallom, mit suttognak erről.

CLAUDIO
S mivé lett játszi szelleme? Mint a lant húrja, ha megereszkedik.

DON PEDRO
Igen, ezek baljós jelek - mondd ki, mondd ki, hogy szerelmes!

CLAUDIO
Én azt is tudom, ki szerelmes őbele.

DON PEDRO
Azt én is szeretném tudni. Fogadni mernék, olyan nő, aki nem ismeri.

CLAUDIO
De ismeri, minden hibájával együtt - mégis meghal érte.

DON PEDRO
Akkor azt vagy kiterítik, vagy leterítik.

BENEDETTO
A fogfájáson mindez nem segít. Bátyámuram, sétáljunk erre el. Nyolc-tíz okos szó van a nyelvemen - de csak neked tartogatom. Semmi szükség rá, hogy ezek a szélkelepek hallják!

Benedetto és Leonato elsétál

DON PEDRO
Akármi legyek, ha nem Beatricéről akar szót érteni!

CLAUDIO
Hát persze! Amióta Hero meg Margaréta is eljátszotta azt a kis jelenetet Beatricének... Most már a két medve nem ugrik egymásnak, ha valahol összeakad.

Jön Don Juan

DON JUAN
Jó egészséget, bátyám és uram!

DON PEDRO
Neked is, öcsém!

DON JUAN
Ha volna időd, beszélni szeretnék veled.

DON PEDRO
Bizalmasan?

DON JUAN
Úgy, ha megengeded... Különben Claudio gróf is hallhatja: őt illeti, amit mondani akarok.

CLAUDIO
Miről van szó?

DON JUAN
(Claudióhoz)
Te holnap készülsz megesküdni, grófom?

DON PEDRO
Hiszen tudod.

DON JUAN
Nem akarom tudni, ha ő is tudja, amit én tudok.

CLAUDIO
Ha valami akadálya van: ki vele, kérlek!

DON JUAN
Talán azt hiszed, hogy nem szeretlek - de ez majd később derül ki. S úgy lehet, jobb emberednek tartasz majd azután, amit most fölfedek. Ami bátyámat illeti: meggyőződésem, hogy jóindulattal van irántad, és tiszta szívből igyekezett egyengetni tervezett házasságodat. Eszeveszett terv és kárba veszett igyekezet.

DON PEDRO
De hát mi a baj?

DON JUAN
Azért jöttem, hogy megmondjam. Rövidre foghatom - épp azért, mert hosszú ideje tartja már magát a szóbeszéd. A hölgy hűtlen.

CLAUDIO
Ki? Hero?

DON JUAN
Ő. Leonato Herója, a te Heród, mindenki Herója.

CLAUDIO
Hűtlen?

DON JUAN
Ez enyhe kifejezés a romlottságára. Mondhatom, ő maga durvább, sőt... gondolj valami borsosabb szóra: könnyen meggyőzlek, hogy az találóbb. Csak ne ámuldozz, mert bizonyítékkal szolgálok. Tarts velem ma este: meglátod, hogy az esküvője előtti éjszakán is ki-be járnak az ablakán. Aztán, ha továbbra is szereted, hát csak vedd el holnap. De a becsületedhez jobban illenék, ha meggondolnád magad.

CLAUDIO
Lehetséges ez?

DON PEDRO
Nem akarom elhinni.

DON JUAN
Ha nem mersz hinni a szemednek, hát ne valld be, mit tudtál meg. Én mutatok épp eleget! Majd ha láttatok, hallottatok mindent: cselekedjetek aszerint.

CLAUDIO
Ha bármit látok ma éjjel, amitől vissza kell lépnem: holnap ott, a násznép előtt, esküvés - helyett - megszégyenítem!

DON PEDRO
Én meg ahogy helytálltam érted a leánykérésben: veled tartok a megszégyenítésben is!

DON JUAN
Nem akarom tovább vádolni, míg ti magatok nem lesztek tanúim. Csak éjfélig várjatok hidegvérrel: akkor feltárul minden magától.

DON PEDRO
Baljós napfordulás!

CLAUDIO
Szörnyű orvtámadás!

DON JUAN
Kivédett sorscsapás! - Ezt mondjátok majd ti is, ha meglátjátok, mi következik!

Mind el


3. szín

Utca. Lasponya, Furkó és őrök jönnek

LASPONYA
(az őröknek)
Derék s igaz emberek vagytok-e?

FURKÓ
Azok hát! Különben siralmas sorsra jutna testük-lelkük: örök üdvösségre.

LASPONYA
No nem, az nagyon is enyhe büntetés volna az elharapódzott korrekcióra - kivált a herceg úr őrségében!

FURKÓ
Helyes, Lasponya szomszéd, csak szabd ki nekik a reglamát!

LASPONYA
Először is: melyik köztetek a legindolensebb a rendőri szolgálatra?

ELSŐ ŐR
Leginkább Pogácsa meg Tufa, merthogy ők írni-olvasni is tudnak, uram.

LASPONYA
Gyere csak, Tufa szomszéd! Finom névvel áldott meg az Isten. Az előkelő ábrázat a jó szerencse ajándéka, de az írás-olvasás, az velünk születik!

MÁSODIK ŐR
Strázsamester uram, mind a kettő...

LASPONYA
Mind a kettő megvan benned - tudom, hogy ezt akartad kibökni. No, ábrázatodért adj hálát Istennek - de jobb, ha nem dicsekszel vele. Az írás-olvasást pedig csak akkor fitogtasd, amikor nem szükségeltetik efféle fényűzés. Az a híred, hogy te vagy itt a legindolensebb a rendőri szolgálatra: azért hát tartsd te a lámpást. Az a tiszted, hogy minden kétes személyt betakaríts. A herceg úr nevében akárki emberfiát megállíthatol.

MÁSODIK ŐR
De hátha nem áll meg?

LASPONYA
Ej, hát akkor ne figyelmezz rá, hanem ereszd útjára: ellenben hívd össze rögvest az egész őrséget - s adjatok mind hálát az Istennek, hogy megszabadított egy gazembertől.

FURKÓ
Ha nem áll meg, amikor ráparancsolunk, akkor nem is lehet a herceg alattvalója!

LASPONYA
Szent igaz! Márpedig őnékik semmi dolguk mással, csakis a herceg úr alattvalóival. Aztán valami lármát ne csapjatok az utcán, mert az őrség számára mindennemű fecsegés-locsogás szigorúan kommendáltatik, és vétó terhe alatt legális.

MÁSODIK ŐR
Leginkább majd szunyókálunk, nem fecsegünk - tudjuk mi, hogy mi az őrszem tiszte!

LASPONYA
Lám csak, úgy beszélsz, ahogyan sokat látott, megfontolt bakterhez illik. Mert hát miért is volna a szunyókálás vétek? Csak arra ügyeljetek, hogy el ne lopja valaki az alabárdotokat! No, járjátok végig a kocsmákat, és utasítsatok minden részeget, hogy - bújjon ágyba.

MÁSODIK ŐR
De hátha nem akaródzik nekik?

LASPONYA
Ej, hát akkor hagyjátok ott őket, míg ki nem józanodnak. Aztán, ha akkor se kaptok tőlük jó szót, hát mondjátok, hogy nem is őket kerestétek, tévedés történt.

MÁSODIK ŐR
Igenis, uram.

LASPONYA
Ha tolvajjal találkoztok: hivatali hatalmatoknál fogva gyanakodhattok rája, hogy nem tisztességes férfiú. S az ilyennel minél kevesebbet törődtök, bajlódtok: annál nagyobb böcsületet vallotok.

MÁSODIK ŐR
De ha tudjuk, hogy tolvaj, nem kell őtet lefogni?

LASPONYA
Igaz, ami igaz: hivatalból megtehetitek; de én azt mondom: aki szurokba nyúl, szurtos lesz az! Ha tolvajt fogtok, a legbékésebb eljárás: kilesni, míg megmutatkozik a lopós természete, s ellopakodik a kompániátokból.

FURKÓ
Tégedet, kolléga, mindig is könyörületes embernek ismertünk.

LASPONYA
Igaz, ami igaz: én egy kutyát se kötnék föl a magam jószántából - akkor már inkább egy embert, kivált, ha néminemű eminencia bizonyulna rája.

FURKÓ
Ha azt halljátok, hogy valahol csecsszopó rí éjtszaka: híjjátok elő a dajkáját, s parancsoljatok rá, hogy csitítsa el.

MÁSODIK ŐR
De hátha a dajka alszik, s nem hallja, hogy ráparancsolunk?

LASPONYA
Hát akkor csak vonuljatok el csendességgel: hadd ocsúdjék föl a pulya sírására! Mert amelyik juh nem hallja meg a bárány bőgését, az a bornyúbégetésre se neszel föl.

FURKÓ
Szent igaz.

LASPONYA
Eddig tartott az utasítás. A rend őre vagy: herceg urunk tulajdon személyit repercentálod. Ha szembetalálkozol éjtszaka a herceggel, őtet is megállíthatod.

FURKÓ
Nem, a Szűzmáriáját, aztat talán mégse!

LASPONYA
Öt tallért egy ellen - akármelyik törvénytudó személy előtt -, hogy igenis megállíthatod! Persze, csak ha a herceg is rááll, hogy megálljon. Mert a rend őrének senkit se szabad megsértenie; márpedig, ha akaratja ellenire megállítasz valakit, az sértés.

FURKÓ
A Szűzmáriáját, bizony úgy van!

LASPONYA
De úgy ám! No, emberek, jó éjszakát! Aztán ha valami fontos dolog esnék, engem híjjatok! Szedjétek össze az eszeteket - de még a cimboráitok eszét is -, jó éjtszakát! Gyere, szomszéd!

Indulnak Furkóval

MÁSODIK ŐR
No, emberek, megkaptuk az utasítást. Üldögéljünk itt a templom padján két óráig, aztán - ágyba mind!

LASPONYA
(visszafordul)
Még egy szót, derék szomszédok! Cirkáljatok signor Leonato portája körül, mert ott holnapra lakodalom készül, s nagy nyüzsgés lesz az éjjel! Isten áldjon! Virrasszatok éhbéren!

Lasponya és Furkó elvonul.
Előtántorog Boracchio, majd a nyomában Corrado

BORACCHIO
(halkan)
Hé, Corrado!

ELSŐ ŐR
(halkan)
Csitt! Ne moccanjatok!

BORACCHIO
Corrado, hol vagy már?

CORRADO
Itt, a sarkadban, komám!

BORACCHIO
Hát azért viszketett a sarkam! Mindjárt gondoltam, hogy valami rühes alak lehet ott!

CORRADO
Ezért még megkapod a magadét. De most halljam azt a históriát!

BORACCHIO
Csak lapulj ide, az eresz alá, már szemerkél az eső. Kivallok én mindent, mert borban az igazság!

ELSŐ ŐR
(halkan)
Valami gazság! Füleljetek, emberek!

BORACCHIO
Tudd meg, hogy Don Juantól - ezer dukátot kaptam.

CORRADO
Milyen gaztettnek lehet ilyen nagy ára?

BORACCHIO
Azt kérdezd inkább: milyen gazembernek lehet ilyen sok pénze? Mert ha a pénzes gazembernek szüksége van a szegény legényre, akkor a szegény legény olyan árat szab, amilyen őneki tetszik!

CORRADO
Nem fogy csudám!

BORACCHIO
Látszik, hogy kezdő vagy. Azt tudod, hogy mellény, kalap, kabát divatja - semmiség.

CORRADO
Persze, csak ruha.

BORACCHIO
Azt mondom, divat!

CORRADO
Igen, a divat, az divat.

BORACCHIO
Eh! Épp úgy mondhatom, hogy a bolond, az bolond. Hát nem látod, micsoda huncut tolvaj a divat?

MÁSODIK ŐR
(félre)
"Huncut" - ismerős ez a név! Vagy hét éve garázdálkodik erre; nagy tolvaj! Úgy jár-kel itt, mint valami nemesúr, "Huncut" - így híjják, emlékszek.

BORACCHIO
Hallod ezt? Valaki beszél!

CORRADO
Nem, csak a szélkakas nyikorog a házon.

BORACCHIO
Mondom hát, nem látod, milyen huncut tolvaj a divat?... Hogy elszédít, hogy kiforgat minden ficsurat?... úgy tizennégytől harmincöt évesig... Néha úgy ruházza őket, mint a fáraó vitézeit a megbarnult szentképen - néha meg mint a Bál isten papjait az ótemplom ablakán - néha meg mint azt a csupasz képű Herkulest a koszlott, molyos kárpiton - megnézted? -, duzzadtabb a gatyapőce, mint a buzogánya...

CORRADO
Jó, jó, tudom én is - s azt is, hogy a divat több ruhát vág a sutba, mint amennyit ember elnyüstölhet... De hát nem megszédített a divat téged is? - lám, elkanyarodtál a históriádtól, s a divatról fecsegsz!

BORACCHIO
Attól ne tarts! Tudd meg, hogy máma éjtszaka bekéredzkedtem Margarétához... a - Hero kisasszony komornájához, de úgy szólítottam, mintha Hero volna... A kisasszony ablakán kihajolva búcsúztatott, jó éjszakát kívánt vagy ezerszer... De nem jól mondom ezt a históriát... Azon kellett volna kezdenem, hogy a herceg, meg Claudio, meg a gazdám... No, a gazdám, Don Juan, az úgy dirigálta, állogatta, igazgatta azt a két urat, hogy onnét messziről, a kertből megleshessék a szerelmetes találkát.

CORRADO
Aztán Margarétát Herónak gondolták?

BORACCHIO
Azok ketten igen, a herceg meg Claudio. De az én gazdám, az ördögfajzat, az tudta ám, hogy az ott Margaréta! Egy szó mint száz - a gazdám erősködése, a csalafinta sötétség, no meg leginkább az én szerelmetes mesterkedésem - az megtette a magáét! Don Juan minden rágalma olyan valóságosnak rémlett egyszeriben, hogy Claudio őrjöngve rohant el... Megesküdött, hogy holnap reggel a templomban, mihelyt elé kerül Hero: ott, az egész gyülekezet előtt fejére olvassa, mit látott az éjjel, s kiadja az útját - mehet haza a menyasszony párja nélkül!

Az őrök előlépnek

MÁSODIK ŐR
       Megállj! A herceg nevében!

ELSŐ ŐR
Híjjátok a strázsamestert! Itten mi fölfedeztük az álladalom legveszedelmesebb paráznaságát.

MÁSODIK ŐR
Az a Huncut nevezetű is köztük lehet - azt majd megismerem a barkójárul.

CORRADO
Emberek, emberek!

MÁSODIK ŐR
Előkerítitek ti azt a Huncutot - errül kezeskedem!

CORRADO
Emberek...

ELSŐ ŐR
Egy szót se! Ezennel befoglak! Megparancsolom, hogy felsőbb engedelmetekkel velünk tartsatok!

BORACCHIO
No, szép kis portéka lesz belőlünk, ha ezek itt plajbászvégre kapnak!

CORRADO
Mondhatnám: keresett portéka. Csak nyugalom... megyünk veletek!

Mind elvonulnak


4. szín

Szoba Leonato házában.
Hero, Margaréta, Ursula jön

HERO
Ursula, kedves, ébreszd föl a kuzinkámat, Beatricét, mondd, hogy keljen már!

URSULA
Megyek, kisasszonyom.

HERO
S mondd, hogy jöjjön ide!

URSULA
Igenis. (Elmegy)

MARGARÉTA
Igazán, azt hiszem, jobb volna a másik gallér.

HERO
Nem, kedves Margóm, ezt veszem fel.

MARGARÉTA
Szavamra, ez nem áll olyan jól. Fogadni mernék, hogy a kuzinkád is ezt mondja majd!

HERO
A kuzinkám bolond - és te is az vagy! Csakis ezt veszem fel.

MARGARÉTA
Pompás ez az új fejdísz - csak a vendéghaj lehetne rajta egy kicsit sötétebb. A ruha szabása is remek! Én láttam a milánói hercegné ruháját, amiért úgy odavannak...

HERO
Ó, csodálatos, azt mondják!

MARGARÉTA
Esküszöm, ehhez képest csak hálóköntös. Arany hímzés, ezüst csipke - az ujján, vállán gyöngy - és körös-körül kék fodor... De a tiéd, kisasszonyom - ez a furcsa, finom, kecses szabás - ez tízszer olyan izgalmas!

HERO
Adná Isten, hogy örömben viseljem, mert nagyon nehéz a szívem!

MARGARÉTA
Nemsokára még nehezebb lesz - egy férfi terhével.

HERO
Fuj, nem szégyelled magad!

MARGARÉTA
Miért, kisasszonyom? Azért, hogy ezt tisztességesen kimondom? Tán nem tisztességes dolog a házasság, még a koldusok násza is? S tán nem tisztességes ember a párod - még házasság nélkül is? Te jobb szeretnéd, ha így beszélnék: "Szavammal ne vétsek, egy hitvestárs oldalán..." satöbbi... Ej, nem sérti az én beszédem, csak azt, aki hamisan gondolkozik. Nem bántok én senkit. Mi bántó van abban, hogy "nehezebb lesz egy férfi terhével"? Nincs abban semmi - csak derék férfi, derék asszony nyomja azt a derékaljat - s ne afféle könnyű szerelemből legyen terhesség. Kérdezd csak meg Beatrice kisasszonyt - épp itt jön!

Belép Beatrice

HERO
Jó reggelt, kuzin!

BEATRICE
Jó reggelt, kedves Hero!

HERO
No, mi az? Mért szólsz ilyen bágyadtan?

BEATRICE
Én már eztán csak így szólok, ha szólok.

MARGARÉTA
Búsan szóló solo. De hogy mégse maradj solo, én majd táncolok rá.

BEATRICE
Csak vigyázz, félre ne lépj! Ha majd a férjed se lép félre, lesz fiókátok egy egész fészekalja.

MARGARÉTA
Fészekalja! Sok beszédnek sok az alja.

BEATRICE
Mindjárt öt óra, ideje volna elkészülni, kuzin! - Komolyan mondom, nagyon rosszul vagyok... Brrr!

MARGARÉTA
Brrr? Ez jelent valamit! Lovat biztatsz?... vagy sólymot? vagy valami jómadarat?... Kiderítem én, ki az!

BEATRICE
Kiderítheted, de engem kiterítenek!

MARGARÉTA
Előbb kell neked nászlepel, mint gyászlepel!

BEATRICE
Mit akar ez a bolond?

MARGARÉTA
Én semmit. De Isten adja meg minden epedő szűznek a betevő falatját!

HERO
Nézd, kuzin, ezt a kesztyűt a gróftól kaptam. Leheld be az illatát, milyen finom!

BEATRICE
Én már alig lehelek, mint a tömött liba.

MARGARÉTA
Egy szűz, akit megtömtek... Hm, ez nem is rossz betegség!

BEATRICE
Eszed tokja! Úristen! Mióta vagy ilyen szellemes?

MARGARÉTA
Mióta a te eszed tokba került, s pihen. Nem jó, hogy az én fejemből is pattan ki sziporka?

BEATRICE
A fejdíszed jobban sziporkázik, mint a fejed. - Igazán beteg vagyok.

MARGARÉTA
Benedictus-főzettel kell borogatni a szívét, más nem használ.

HERO
De hisz az paraszti nevén - bogáncs! Csak meg ne bökje a bökőjével ez a Benedictus!

BEATRICE
Benedictus, Benedictus! Miféle célzás ez a Benedictus?

MARGARÉTA
Célzás? Szó sincs róla! Csak az áldásos bogáncsfőzetről van szó. Te most azt hiszed, hogy én azt hiszem, hogy szerelmes vagy. Nem, nem - Szűz Anyánkra! - nem vagyok én olyan bolond, hogy azt higgyem, ami sejlik, és azt sejtsem, ami rémlik - hogy azt vegyem észre, amit szívre kell venni, s azt vegyem szívre, amit észre kell venni - dehogy gondolom én meggondolatlanul, hogy szerelmes vagy, szerelmes leszel, szerelmes lehetsz! De hát Benedetto is így volt, s egyszercsak rájött, hogy férfi. Azelőtt kiköpött, ha házasságról volt szó, most pedig kiköpött olyan, mint egy házasulandó ifjú. Én nem tudhatom, kisasszonyom, mit forgatsz a fejedben, de mondhatom, te is úgy forgatod a szemed, mint más emberlánya.

BEATRICE
Meg nem áll a nyelved!

MARGARÉTA
De amit mond, az megáll!

Ursula besiet

URSULA
Kisasszonyom, szobádba, gyorsan! Itt vannak a gavallérok - a herceg, a gróf úr, signor Benedetto, Don Juan - s mind a többi a városból - visznek a templomba!

HERO
Segítsetek felöltözni - kuzinkám, Margóm, Ursulám!

Mind elsietnek


5. szín

Csarnok Leonato házában.
Jön Leonato Lasponyával és Furkóval

LEONATO
Mi járatban vagy nálam, derék földim?

LASPONYA
Én, kérem, szeretnék az úrral konflidensen szót érteni egy olyan kázusról, aki az úrnak, igencsak közelről indiferens.

LEONATO
Csak röviden, láthatjátok, sok a dolgom.

LASPONYA
Hát, uram, így áll a dolog...

FURKÓ
Így bizony, uram.

LEONATO
Milyen dolog, jó emberek?

LASPONYA
Uram, ez a derék Furkó egy kicsikét el-eltér a dologtól - öreg ember már, uram, nem olyan genitális koponya, ammint, Isten segedelmével, magam is szeretném, de bizisten ollyan tisztességes, mint az a ránc ott a szemöldöke közt!

FURKÓ
Bizony, Istennek hála, vagyok ollyan tisztességes, mint akárki fia, mán az öregje, ha nem tisztességesebb énnálam is.

LASPONYA
Eltaláltad szarva közt a tőgyit, Furkó szomszéd.

LEONATO
Jó emberek, egy kissé körülményesek vagytok.

LASPONYA
Kegyelmednek úgy tetszik, csakhogy mi a szegény herceg szolgálatában állunk. De az mán igaz, hogy énmagam, ha énnekem annyi körülményem volna is, mint egy királynak, hát én aztat mind kegyelmedre testálnám hit alatt.

LEONATO
Minden körülményességed rám szakadjon, mi?

LASPONYA
Bizony, még ha ezerannyi volna is, merhogy hallom, kegyelmednek ollyan infámis nagy redumációja van itt, mint akárkinek városszerte, és hát én ugyan szegény ember vagyok, de eztet azér jólesik hallanom!

FURKÓ
Hát még énnekem!

LEONATO
Nagyon szeretném már tudni, mit akartok mondani.

FURKÓ
Biz, uram, a strázsa máma éjtszaka elkapott egy pár ollyan megrögzött cinkost, mint akárki itten Messinában - kegyelmedrül nem is szólva.

LASPONYA
Derék vénember ez, uram, csak hát beszélhetnékje van - mán ahogy a szólás tartsa: "Hosszú élet, rövid ész," Uram Isten, mit nem lát az ember ebben a világban! - Azér csak jól beszélsz, Furkó szomszéd! Lám, jó ember az Isten - és hát ahol ketten ülnek meg egy lovat, ott az egyiknek csak hátul kell ülni. Jótét lélek ez, uram. Van ollyan jó, mint akármelyik kenyérpusztító, de hát Isten jóvoltából nem minden ember egyforma, sajnos. - Ugye, jó szomszéd?

LEONATO
Persze, persze, ő elmarad mögötted.

LASPONYA
Hát a tálentumokat az Isten osztogassa.

LEONATO
Nos, mennem kell.

LASPONYA
Egy szót még, uram! A strázsa csakugyan betakarított két nótárius huncutot, és hát ma reggel akarnánk elvégezni a vizitációt a kegyelmed színe előtt.

LEONATO
Végezzétek el magatok, s tegyetek jelentést, sietek, láthatjátok.

LASPONYA
Lesz itt olyan vizit!...

LEONATO
Igyatok egy kis bort búcsúzóra - Isten áldjon!

Indul, de egy követ érkezése megállítja

KÖVET
Nagyuram, várnak, hogy a leányasszonyt a vőlegény elé vezesd.

LEONATO
Készen vagyok, indulok.

Leonato távozik a követtel

LASPONYA
Eridj, jó komám, teremtsd elő a notóriust, mondd, hogy tentát, pennát hozzon a fogházba, mert meg kell azokat az embereket vizitelni.

FURKÓ
Mégpedig eszesen!

LASPONYA
Van itt ész, sose félj! (Fejét kopogtatva) Lakozik itt egysmás, amitől még rájuk gyön a viszketeg. Csak kerítsd elő azt a tudós írót, hogy atkát fektessen föl a megbiztatásunkról, s jelentkezzen nálam, a fogházban.

Mindketten távoznak


NEGYEDIK FELVONÁS

1. szín

Templom belseje.
Jön Don Pedro, Don Juan, Leonato, Ferenc barát,
Claudio, Benedetto, Hero, Beatrice stb.

LEONATO
Kérlek, Ferenc atyám, csak röviden - pusztán a szertartás szövegét - a házastársi kötelezettségekről majd beszélhetsz nekik később.

FERENC
Azért járultál-e ide, gróf uram, hogy ezzel a hölggyel házasságot köss?

CLAUDIO
Nem.

LEONATO
"Hogy házasságra lépj" - így helyes. Mert a házasságot te kötöd meg, atyám.

FERENC
Azért járultál-e ide, leányasszony, hogy a gróf úrral házasságra lépj.

HERO
Igen.

FERENC
Ha bármelyikőtök tud olyan titkos akadályról, mely a házasság megkötése ellen szól: üdvösségetekre kérlek, el ne hallgassátok!

CLAUDIO
Tudsz-e ilyen akadályról, Hero?

HERO
Nem, uram.

FERENC
Tudsz-e ilyen akadályról, gróf uram?

LEONATO
Merészkedem felelni helyette: nem!

CLAUDIO
Mit nem merészelnek az emberek! Mit nem kockáztatnak! Mit nem tesznek napról napra, azt sem tudva, mit cselekszenek!

BENEDETTO
Mi ez? Vétó? Ezen csak nevetni lehet. Hahaha!

CLAUDIO
Állj félre most, barát! - Hadd kérdelek meg:
Te, mint apa, jó szívvel, szabadon
Hozzám adnád e szűzet, lányodat?

LEONATO
Oly szabadon, mint Isten adta nékem.

CLAUDIO
S méltó viszonzásul mit adhatok
Ily drága, gazdag ajándék fejében?

DON PEDRO
Semmit, ha őt nem küldöd vissza néki.

CLAUDIO
Jó hercegem, nemes hálára oktatsz. -
Tessék, vedd vissza lányod, Leonato!
Barátodnak ne adj poshadt narancsot!
Csak szín és máz a tisztesség a képén:
Nézd, hogy pirul itt, mint egy szűz leány!
Ó, hogy ravasz bűn mily fenséges és
Komoly köntösbe burkolózhat el!
Arcába szökkent vére nem bizonyság,
Hogy tiszta, jó? Nem esküdnétek-e,
Hogy hajadon leány? Pedig nem az!
Már ismeri a páros ágy hevét!
Nem szűzességtől: szégyentől pirul!

LEONATO
Mit mondasz, gróf?!

CLAUDIO
              Azt, hogy nincs esküvő:
Ne kössem lelkem címeres bujához!

LEONATO
Jó gróf, ha lányomat próbára téve,
Ifjú szemérmét végül is legyőzted,
És szűzessége meghódolt neked -

CLAUDIO
Tudom, mit mondanál! Ha őt lebírtam,
Csak úgy ölelt engem, mint férjurát -
Előre -, s így ez vétkét mentheti.
Nem, Leonato!
Még rossz szóval sem kísértettem őt,
Csak illedelmes, gyöngéd szeretettel
Vettem körül, mint testvér kishugát.

HERO
És én nem annak látszottam vajon?

CLAUDIO
Látszottál annak. Múljon már a látszat!
Úgy tűnsz fel, mint a mennybolton Diána,
Mint szűzi bimbó, mielőtt kifeslik -
De ereidben lángolóbb a vér,
Mint Vénuszé, vagy buja barmoké,
Mikor nekivadulva bakzanak!

HERO
Rosszul van tán a gróf, hogy így beszél?

LEONATO
Jó herceg, mért nem szólsz?

DON PEDRO
                 Mit szóljak én?
Eljátszottam becsületem, mikor
Barátom egy rimával fűztem össze.

LEONATO
Jól hallok-e? Vagy mindezt álmodom?

DON JUAN
Jól hallasz, uram, és mindez való.

BENEDETTO
(félre)
Ez volna esküvő?

HERO
              "Való" - nagy Isten!

CLAUDIO
Én vagyok ez, ki itt áll, Leonato?
S ez itt a herceg? S ez a herceg öccse?
Ez Hero arca? S ez saját szemem?

LEONATO
Úgy van. De ezzel mit akarsz, uram?

CLAUDIO
Csak egy kérdést lányodnak hadd teszek föl.
S te, mint az apja, gyengéd hatalommal
Hass úgy reá, hogy igazat feleljen.

LEONATO
Úgy tégy, ha lányom vagy - parancsolom!

HERO
Isten, segíts, mindenki ellenem van!
Miféle vallatóra fogtok itt?

CLAUDIO
Úgy vallj, hogy jó neved szégyent ne valljon.

HERO
Hero vagyok - mocskolhat jog szerint
Akárki váddal?

CLAUDIO
       Csak Hero maga.
Hero jó hírét - Hero söpri el.
Kivel beszéltél tegnap éjszaka
Az ablakodból éjfél s egy között?
Ha még leány vagy, erre válaszolj!

HERO
Azon az órán senkivel se szóltam.

DON PEDRO
Akkor nem vagy leány. - Jó Leonato,
Sajnálom, meg kell tudnod ezt... Hitemre:
Testvéröcsém, s a megcsalt gróf, s magam
Hallottuk, láttuk, hogy múlt éjszaka
Beszélt az ablakából egy latorral,
S az a pimasz szégyentelen kimondta,
Hogy már ezerszer jöttek össze titkon -
Bünös találkozóra...

DON JUAN
              Fúj, gyalázat!
Nincs erre név, nincs erre szó, uram!
A nyelv bemocskolódnék tőle, míg
Kimondaná. - Sajnálom, szép kisasszony,
Hogy így megtévelyedtél!

CLAUDIO
Ó, Hero!... hogy milyen Hero lehetnél,
Ha testi szépségednek csak felét
Szivedbe és lelkedbe írva látnám!
Isten veled, te rongy, te gyönyörű,
Te tiszta szenny, te szennyes tisztaság!
Szemem szerelmes ablakát bezárom;
Gyanú remegjen pillám függönyén is,
Hogy szépséged csak gyötrelmemre váljék,
S ne bűvölhessen meg többé soha!

LEONATO
Nincs itt egy tőr, hogy döfné át szivem?!...

Hero elájul

BEATRICE
Mi lel, kuzin?... mi ez?... hisz összerogysz!

DON JUAN
Menjünk haza. Ez a leleplezés
Sziven találta.

Don Pedro, Don Juan és Claudio távozik

BENEDETTO
       Hogy van a kisasszony?

BEATRICE
Jaj, félek, meghalt! - Bátyám, most segíts! Hero! Szólj, Hero! - Bátyám! - Benedetto! -

LEONATO
Sors, el ne vedd rólunk sújtó kezed!
Halál a legszebb fátyol szégyenére -
Kivánhatunk-e mást.

BEATRICE
              Hero! Kuzin!

FERENC
Éledj, leányom!

LEONATO
              Még reám tekintesz?

FERENC
Miért ne?...

LEONATO
"Miért ne?" Nem harsogja szégyenét
A földkerekség? Tagadhatja-e
Lány-vérrel írott botrány-krónikáját? -
Ne élj, te Hero! Föl ne nyisd szemed!
Ha azt hinném, hogy nem halsz gyors halált,
S ujult erőd lebírja szégyened:
Magam ragadnék fenyiteni fegyvert,
S lecsapnék rád! - Fájt, hogy nincs több leányom?
Lázadtam a fukar Természet ellen?
- Jaj, egy is sok volt! Mért lett ez az egy is!
Miért is volt a szemem fénye - ez?
Fogadtam volna lányt örökbe inkább -
Egy koldus sarját, ingyen kegyelemből!
Ha azt mocskolná így bűn és gyalázat,
Mondhatnám: "Egy csepp vére sem sajátom,
Bitang ágyékból származott e szégyen!"
De ő - enyém! Dicsértem őt, szerettem,
S kérkedtem véle. Oly nagyon enyém volt,
Hogy ennen lényem nem volt oly sajátom,
Mint ő maga! S ő, ő hullt oly mocsokba,
Hogy nincs a nagy tengerben annyi hab,
Amennyi még egyszer tisztára mossa -
S nincs annyi sója, hogy romlott husát
Épen megóvja...

BENEDETTO
       Csillapodj, uram!
Én úgy ámulok - szóhoz sem jutok.

BEATRICE
Rágalmazzák hugom - lelkem reá!

BENEDETTO
A hálótársad volt, kisasszonyom?

BEATRICE
Múlt éjjel nem, de tegnap éjjelig
Hálótársam volt egy éven keresztül.

LEONATO
Ez bizonyíték, újabb bizonyíték,
Arra, mi úgyis vas-szilárdan állt!
Vagy hazug tán e két herceg, s hazug
Claudio, ki úgy szerette őt,
Hogy foltját könnyel mosta volna le?
Hagyjuk magára: meg kell halnia.

FERENC
Figyelj egy percre rám!
Azért hallgattam oly soká, s azért
Engedtem ily szabad folyást a sorsnak,
Mert egyre a leányasszonyt figyeltem:
Ezerszer is bibor festette arcát,
S ismét ezerszer ártatlan szemérem
Angyal-fehérrel űzte el a pírt,
S oly perzselő tűz lobbant föl szemében,
Hogy elhamvadt a hazug rágalom,
Amit rászúrt a két úr. Mondj bolondnak,
Ne bízz többé se stúdiumaimban,
Se próbájukban, a tapasztalásban,
Ne bízz koromban, tisztemben, hitemben:
Ha nem ártatlanul sújtotta le
A drága lányt egy gyilkos tévedés.

LEONATO
Atyám, az nem lehet. Látod magad:
Még benne is van annyi becsület,
Hogy nem terheli hamis esküvel
Veszendő lelkét: ime, nem tagad!
Mért próbálod hát őhelyette is
Leplezni a mezítelen valót?

FERENC
Leányom, szólj: kivel vádoltak itt?

HERO
Az tudja, aki vádol: én magam nem,
Ha van csak egy oly élő férfi is,
Kit jobban ismerek, mint lánynak illik:
Ne oldozzon fel irgalom! Atyám,
Ha rám bizonyul az, hogy bárkivel
Tilalmas órán volt társalkodásom,
Vagy tegnap éjjel szóltam földi lénnyel;
Ám sújtson átok, törvény, kínhalál!

FERENC
Szörnyű tévhitben élnek az urak.

BENEDETTO
Kettő közülük gáncstalan lovag.
Ha ítéletük megtévedt ez egyszer:
A fattyu Don Juannak műve lesz az,
Ki mindig aljas terveket kohol.

LEONATO
Nem tudhatom. Ha igaz volt a vád:
Kezemmel tépem szét a lányt. Ha nem:
Megemlegeti a rágalmazó,
Bármily nagy úr! Nem száradt még ki vérem,
Nem ette úgy meg vénség agyvelőmet,
Nem fosztott úgy ki balsors mindenemből,
S nem szórta úgy szét jó barátaim,
Hogy föl ne keljek ilyen sérelemre:
Lesz itt erő e karban, ész e fejben,
Lesz fegyver bőven és barát sereggel
Hogy bosszut álljak!

FERENC
              Csillapodj le most,
S fogadd vezérül jó tanácsomat.
A herceg holtnak gondolhatta lányod:
Zárd hát el egy időre nagy titokban,
És hírleld azt, hogy valóban nem él.
Látszatra rendezz nagy gyászünnepélyt;
Családotoknak ősi kriptaboltját
Diszítse gyászos sírirat, s legyen
Hiánytalan a temetési pompa.

LEONATO
Mi sül ki ebből, és mi haszna ennek?

FERENC
Ha jól csinálod: így a rágalom
Helyébe bánat lép - s ez már haszon -,
De célom nem csak ennyi: többre is
Török, mikor mesterkedést ajánlok.
Ha szörnyethalt a lány a vád alatt
- Mert ehhez most már ragaszkodni kell -,
Siratni, szánni, mentegetni fogják.
Tapasztalat, hogy nem becsüljük azt,
Mi megvan, bezzeg túlbecsüljük azt,
Mit elvesztettünk! Rejtett kincseket
Találunk benne, mikről azelőtt
Semmit se tudtunk. Claudio is így jár:
Ha hallja, hogy a vád megölte Herót,
A lány előtte eszményként ragyog fel,
És belopózik édességesen
A képzeletnek titkos műhelyébe:
Lényének minden drága porcikája
Még ünnepibb köntösbe öltözik,
S kápráztatóbb és élőbb lesz szemében,
Mint az a lány, ki valósággal élt.
Gyászolni fog a vőlegény, ha volt
Szivében csak egy szikra szerelem,
S emészti majd, hogy mért sújtott le vádja -
Még akkor is, ha esküszik reá!
Tégy így tehát és jó sikert remélj:
Lehet, hogy még szebb lesz a fordulat,
Mint én vázoltam rögtönözve itt.
S ha semmi más jót nem hoz is neked:
Mihelyt e lány holtának híre megy,
Elhamvad a fölzúdulás tüze.
S ha mégsem úgy lesz: még elrejtheted
- Amint kicsorbult híre megkivánja -
Egy szent kolostorban, hová szemek,
Nyelvek s lelkek haragja el nem ér.

BENEDETTO
Signor Leonato, hallgass a barátra!
Tudod, hogy hercegünkhöz s Claudióhoz
Igaz hűség és szeretet kötöz,
Mégis - hitemre - ebben a dologban
Oly titkosan s vigyázva járok el majd,
Mint lélek jár a testben.

LEONATO
                   Vész sodor:
Kapaszkodom egy szalmaszálba is.

FERENC
Helyes. Ne vesztegessünk több időt!
A furcsa sebre furcsa ír kerül. -
Halj meg, hogy élj! Leányom, esküvőd
Csak eltolódik - tarts ki emberül!

Ferenc barát, Hero és Leonato távozik

BENEDETTO
Kisasszonyom, Beatrice... Te mindvégig sírtál.

BEATRICE
Sírtam, és fogok is sírni.

BENEDETTO
Nem akarom, hogy sírj.

BEATRICE
Nem temiattad, a magam jószántából sírok.

BENEDETTO
Hiszem, hogy szép kuzinodat rágalom érte.

BEATRICE
Mit nem adnék annak, aki visszaszerzi jó hírét!

BENEDETTO
S van mód ilyen baráti szolgálatra?

BEATRICE
Mód éppen van, csak barát nincs.

BENEDETTO
Férfinak való munka volna?

BEATRICE
Férfinak való, de nem neked.

BENEDETTO
Semmit sem szeretek a világon annyira... mint téged. Nem furcsa?

BEATRICE
Olyan furcsa, mint minden ismeretlen. Én is éppígy mondhatnám, hogy semmit sem szeretek annyira, mint téged... de ne higgy nekem! Pedig nem hazudok. Nem árulok el semmit... És nem tagadok semmit... Nagyon fáj, ami a kuzinomat érte.

BENEDETTO
Kardomra esküszöm, Beatrice, te szeretsz engem!

BEATRICE
Tilos az eskü, nyeld le!

BENEDETTO
Kardomra esküszöm, hogy szeretsz - és kardomat nyeletem le azzal, aki azt meri mondani, hogy én nem szeretlek.

BEATRICE
Nem nyelnéd inkább vissza azt, amit mondtál?

BENEDETTO
Nem nyelném én vissza, a legjobb mártással se - kimondom: szeretlek!

BEATRICE
Akkor az Isten bocsássa meg vétkem...

BENEDETTO
Mi a vétked, édes Beatrice?

BEATRICE
Jókor vágtál a szavamba, már majdnem kimondtam, hogy szeretlek.

BENEDETTO
Mondd ki teljes szívedből!

BEATRICE
Teljes szívem szeret - de kimondhatatlanul.

BENEDETTO
Parancsolj velem: bármit megteszek érted!

BEATRICE
Öld meg Claudiót!

BENEDETTO
Azt a világért se!

BEATRICE
Megölsz azzal, hogy megtagadod - Isten veled!

BENEDETTO
Várj édes Beatrice!

BEATRICE
Ha itt vagyok se várok semmit... Nem szeretsz... Hadd menjek, eressz!

BENEDETTO
Beatrice...

BEATRICE
Esküszöm, megyek!

BENEDETTO
Elébb kössünk békét.

BEATRICE
Persze, bátorságosabb békét kötni velem, mint kardot kötni az ellenség ellen.

BENEDETTO
Claudio ellenséged?

BEATRICE
Hát nem nyilvánvalóan cégéres gazember, aki az én véremet merte szidni, káromolni, meggyalázni? Volnék csak férfi!... Ilyet, hogy valaki hitegessen egy lányt, s aztán ahelyett, hogy hites feleségül venné, a násznép előtt támadjon rá szemérmetlen váddal, leplezetlen rágalommal, kíméletlen gonoszsággal... Nagy Isten! csak férfi volnék!... A piactéren falnám föl a szívét!

BENEDETTO
Hallgass meg, Beatrice!

BEATRICE
Még hogy férfival csevegett az ablakból!... Gyönyörű mese!

BENEDETTO
De Beatrice...

BEATRICE
A drága Hero - meghurcolva, meggyalázva, tönkretéve...

BENEDETTO
Beat...

BEATRICE
Hercegek és grófok! Persze, a herceg úr, mint tanú, s a "hercig úr", mint tabu - persze, ki merne nyúlni ilyen édes grófocskához! Ó, bár férfi volnék, hogy kiálljak vele! Vagy bár volna férfi a barátaim között, hogy kiálljon értem! De mivé olvadt a virtus? - nyájassággá! A vitézség? - nyálassággá! - Egyebe sincs már a férfinak, csak nyelve - de micsoda nyegle nyelve! - az most a hős Herkules, aki nagyot tud hazudni, s meg is esküszik rá!... Ha megveszek, se lehetek férfiember: elveszhetek hát kínomban, mint asszonyállat.

BENEDETTO
Maradj, kedves Beatrice - száradjon le a kezem, ha nem szeretlek!

BEATRICE
Ne esküdözésre használd a kezed, ha szeretsz!

BENEDETTO
Szívvel-lélekkel vallod, hogy Claudio gróf rágalmazta Herót?

BEATRICE
Olyan biztos az, mint hogy szívem s lelkem van.

BENEDETTO
Elég. Fogadom, hogy kihívom. Hadd búcsúzzam kézcsókkal... E kézre mondom: drágán megfizet Claudio! Még hallasz rólam - aszerint ítélj meg! Menj, s tartsd a lelket kuzinodban! Nekem azt kell híresztelnem, hogy meghalt... Isten áldjon!

Benedetto elsiet, Beatrice elvonul


2. szín

Vallatószoba a törvényszéken.
Jön Lasponya, Furkó s egy jegyző - mind hivatalos
öltözékben. Az őrség bevezeti Corradót és Boracchiót

LASPONYA
Együtt van az egész törvényszéklet?

FURKÓ
Széket meg párnát a jegyző úr alá!

JEGYZŐ
Kik a delikvensek?

LASPONYA
Mi vagyunk itt minden, én meg a kollégám.

FURKÓ
Úgy is van. Mi kaptunk ordenárét, hogy lefolytassuk az inváziót.

JEGYZŐ
De kik a tettesek? Álljanak a strázsamester úr elé!

LASPONYA
Az ám, álljanak elébe! - Mi a neved, komám?

BORACCHIO
Boracchio.

LASPONYA
Tessék beírni, hogy "Boracchio". - Hát a te neved, fickó?

CORRADO
Én nemesember vagyok, kérem, s a nevem: Corrado.

LASPONYA
Írjad: "Corrado nemzetes úr." - Félitek-é az Istent, uraim?

CORRADO
BORACCHIO
Reméljük, uram.

LASPONYA
Írjad: remélik, hogy félik... De előre írd az Istent, mer Isten ments, hogy Isten elmaradjon az ilyen zsiványok mögött! - No, urak, hát bizonyítékunk van rája, hogy alighanem csaló gazemberek vagytok, és hát kis híján eztet gondoljuk tirólatok, rövidre fogva. Erre mit feleltek?

CORRADO
Azt, uram, hogy nem vagyunk azok.

LASPONYA
Csuda agyafúrt fráter ez, mondhatom - no de majd túljárok én az eszin! - Most te gyere ide, fickó, súgok valamit! Aszondom, hogy aszondják, hogy csaló gazemberek vagytok.

BORACCHIO
Csak azt mondhatom, uram, hogy nem vagyunk azok.

LASPONYA
No jól van, állj csak oda félre... - Isten úgyse, mind a kettő ugyanazt vallja! Leírtad, hogy aszondják, hogy nem gazemberek?

JEGYZŐ
Strázsamester uram, nem jól indul így a vizsgálat. Az őröket kellene kikérdezni, mert azok vádolják őket.

LASPONYA
Az ám, biz' isten, az lesz a legfizikusabb útja-módja... Győjjön az őrség! - Biztos urak, megbiztatlak benneteket a herceg nevében: vádoljátok ezeket az embereket.

ELSŐ ŐR
Ez az ember kibökte, hogy Don Juan - a herceg testvéröccse - gazember.

LASPONYA
Írjad: "Don Juan - gazember..." No, ez nyilvánvaló lázadás, illyet mondani, hogy egy herceg testvéröccse gazember!

BORACCHIO
Strázsamester uram...

LASPONYA
Kusti, fickó! Nem szeretem a képedet, annyit mondok!

JEGYZŐ
Mi egyebet hallottatok még tőle?

MÁSODIK ŐR
Bizony, még azt is, hogy ezer dukátot kapott Don Juantól, amiért hamis váddal Hero kisasszony becsületére tört.

LASPONYA
Ez nyilvánvaló betöréses lopás, a javából!

FURKÓ
Engem úgyse, az!

JEGYZŐ
Mit hallottatok még, fiam?

ELSŐ ŐR
Még azt, hogy Claudio gróf erősködött, és szavára fogadta, hogy ő bizony legyalázza Hero kisasszonyt az egész gyülekezet előtt, s el nem veszi feleségül!

LASPONYA
Gazember! Ezért örök váltsággal lakolsz!

JEGYZŐ
Hát még?

MÁSODIK ŐR
Ennyit hallottunk.

JEGYZŐ
Több ez, semhogy letagadhatnátok, urak. Don Juan ma reggel titokban szélnek eredt, Hero valóban így vádoltatott meg, így taszíttatott el, és így halt bele fájdalmába. Strázsamester uram, kötözzétek le őket, s vezessétek Leonato elé! Én előremegyek, s bemutatom a vallomásukat! (Távozik)

LASPONYA
Rajta, lekötelezni őket!

FURKÓ
Le ám - a kezüket!

CORRADO
Coki, tökfej!

LASPONYA
Magasságos Isten!... Hol a jegyző? Ezt írja le, hogy a herceg úr rendőre "tökfej"!... Kötelet rá! - Te gané, te!

CORRADO
Kotródj innen! Szamár vagy, szamár...

LASPONYA
Hát már a sarzsimat se repetálod? a koromat se repetálod? Ó, csak volna itt a jegyző, hogy szamárnak írna le! Uraim, ezt ne feledjétek, hogy szamár vagyok! Jegyezzétek meg, ha nincs is lejegyezve, hogy szamár vagyok! Te gazember, te, rád bizonyítom én hites tanúkkal, hogy korrekt vagy tetőtől talpig! Én pedig bölcs ember vagyok, s mi több, hivatalos személy, s mi több, háztulajdonos, s mi több, olyan szép derék darab hús, mint senki itt, Messinában... Ollyan, aki igenis törvénytudó, igenis módos ember, igenis nagybérlő, s igenis, megvan a maga két rend ruhája meg mindene takarosan! - Vezessétek el! - Ó, csak írásban lefektették volna, hogy szamár vagyok!

Mind elvonulnak


ÖTÖDIK FELVONÁS

1. szín

Leonato háza előtt. Jön Leonato és Antonio

ANTONIO
Ha így folytatod, elveszted magad.
Nem bölcs dolog, hogy nem törődsz magaddal,
Csak bánatoddal.

LEONATO
       Hagyd el ezt a leckét!
Oly hasztalan zuhog fülembe, mint
Szitába víz. Ne adj nekem tanácsot!
Ne duruzsoljon senki így fülembe,
Míg nincs olyan fájdalma, mint nekem!
Mutass apát, ki így szerette lányát,
S ki boldogságát így vesztette el:
Ám intsen engem türelemre ő!
Vesd egybe gondját az én bánatommal,
Mérd össze sorsunk ízről ízre úgy,
Hogy kínra kín és bajra baj feleljen,
Egyforma sorban, rendben, itt is, ott is:
S ha ő mosolyog, szakállát simítva,
Ő kurjant és kacag nyögés helyett,
Ő kúrálgatja bölcs szóval a kínt,
Ő fojtja borba búját fáklyafénynél -
Ám jöjjön: tőle tanulok türelmet!
De ilyen ember nincs. Az emberek
Tanácsot, vígaszt csak oly bajra tudnak,
Mit nem éreznek, Ha megízlelik:
Csak kín marad a jó tanács helyén,
Mely gyógyszert ígért őrjöngésre is,
Selyemszállal fékezte a dühöngőt,
S haláltusát szavakkal orvosolt.
Mindenki tud türelmet prédikálni
Bú terhe alatt kétrét görnyedőknek,
De senkiben sincs ugyaníly morál,
S erő, amikor mind ez a teher
Saját vállán van. Tartsd meg jó tanácsod:
Túlsírja kínom prédikációdat.

ANTONIO
Gyermek vagy férfi - ebben egyre megy.

LEONATO
Kérlek, hogy hallgass. Hús és vér vagyok;
S még filozófusok közt sincs olyan,
Ki csak fogfájást békén tűrne el -
Bár isteneknek nyelvén írja meg,
Hogy sorsnak, kínnak fittyet hányni illik.

ANTONIO
Ne végy magadra minden szenvedést:
Viseljék terhét megbántóid is!

LEONATO
Most bölcsen szóltál: ezt meg kell fogadnom.
Azt súgja lelkem, Hero tiszta volt...
Hadd tudja ezt meg Claudio, s a herceg,
S mindenki, aki rágalmazni merte!

Don Pedro és Claudio közeleg

ANTONIO
Ni, hogy siet a herceg, s Claudio!

DON PEDRO
Jó'stét! Jó'stét!

CLAUDIO
       Jóestét, uraim!

Sietnek tovább

LEONATO
Egy szóra csak...

DON PEDRO
       Sietnék, Leonato.

LEONATO
Siettek, fenség? Akkor Isten áldjon!
Épp most siettek! De hisz - egyre megy.

DON PEDRO
Ne kötekedj velünk, derék öreg.

ANTONIO
Ha kötekedve kell helyt állani:
Itt egyikünk ma elterül.

CLAUDIO
              Ki bántja?

LEONATO
Te bántasz engem, te farizeus, te!
Csak ne tedd kezed a kardmarkolatra:
Nem félek tőled.

CLAUDIO
       Törjön le kezem,
Ha ősz korodnak félni ád okot!
Véletlen volt az, hogy kardomra tettem.

LEONATO
Elég! Ne tréfálj itt, ne gúnyolódj!
Nem agyalágyult vén bolond beszél;
Nem éveimnek bástyája mögül
Dicsekszem, hogy ki voltam, és mi lenne,
Ha agg nem volnék! Tudd meg, Claudio:
Úgy megsértetted szűz lányom s magam,
Hogy félretéve higgadtságomat,
Ősz fejjel, s évek terhével rakottan,
Kihívlak, állj helyt - férfi, férfi ellen!
Azt mondom: meggyaláztad szűz leányom!
Rágalmad tőrét forgattad szivében,
S pihen már ősök csontjai között,
Olyan kriptában, mely szégyent nem ismert,
Amíg gazságod vádat nem koholt!

CLAUDIO
Gazságom?!

LEONATO
       Az! - kimondom kereken!

DON PEDRO
Nem jól beszélsz, öreg.

LEONATO
              Uram! uram!
Bebizonyítom - s vére lesz pecsétem -,
Ha még oly szépen s mesterkedve vív is,
S mégúgy virít is vérmes ifjusága!

CLAUDIO
Hagyj engem békén: nincs dolgom veled.

LEONATO
Csak így leráznál? Lányom merted ölni:
Ha engem ölsz meg, fickó, férfit ölsz!

ANTONIO
Kettőnket öljön - férfimunka lesz -
Ha lesz... De elsőbb eggyel boldoguljon!

Közéjük áll, s kardot ránt

No, kard ki, kard! - Álljon ki énvelem!
Gyerünk, kölyök! Gyerünk, gyerünk, kölyök!
Elhúzom én a nótád, csak cselezz -
El én, nemesi becsületszavamra!

LEONATO
De testvér...

ANTONIO
Hagyj! Isten látja, kishugom szerettem -
S megölték rágalommal senkiházik,
Kik úgy mernek csak férfival kiállni,
Amint én kígyót nyelvén fogni meg!
Majmok, pulyák, szájhősök, kóficok!

LEONATO
Antonio...

ANTONIO
Maradj békén! Eh, jól ismerem őket!
Megmértem súlyuk hajszálpontosan!
Pöffeszkedő, piperkőc ficsurak,
Hazudnak, csalnak, mocskolnak, gyaláznak,
Komédiáznak, vágnak bősz pofákat,
Eldurrogatnak féltucat nagyesküt,
Hogy átdöfnék ellenfelük - ha mernék...
És ezzel vége!

LEONATO
       Testvér!

ANTONIO
              Eh - elég!
Ne szólj belé, ezt elintézem én.

DON PEDRO
Urak, mi nem szeretnénk ingerelni...
(Leonatóhoz)
Az én szivem is fáj lányod halálán;
De esküszöm, hogy igaz volt a vád,
És jó bizonyság szólt mellette nyilván.

LEONATO
Uram, uram...

DON PEDRO
       Nem hallgatlak.

LEONATO
              Nem-é?
Gyerünk innen, meghallgat minket ő még!

ANTONIO
Meg ám! S valaki megkeserüli!

Leonato és Antonio a házba vonul.
Benedetto jön

DON PEDRO
No nézd csak, itt jön az, akit kerestünk!

CLAUDIO
Mi újság, signor?

BENEDETTO
Üdvözöllek, fenség!

DON PEDRO
Isten hozott, signor! Majdnem arra érkeztél, hogy szétválassz egy majdnem-összecsapást.

CLAUDIO
Már azon voltunk, hogy kipróbáljuk, le tudja-e harapni az orrunkat két fogatlan vénember.

DON PEDRO
Leonato meg a bátyja. Ehhez mit szólsz? Nem lettünk volna párviadalra ifjak a két vén gyerekhez?

BENEDETTO
Igaztalan perben nincs értelme a vitézkedésnek. Éppen kettőtöket kereslek.

CLAUDIO
Mi is téged kerestünk már mindenütt, mert nagyon megszállt bennünket a melankólia: azt szeretnénk, ha te űznéd el. Nem villogtatnád az eszed?

BENEDETTO
Itt van, amit villogtassak, hüvelyében. Kihúzzam?

DON PEDRO
Övön hordod az eszed?

CLAUDIO
Övön senki sem hordja az eszét, de van, aki övön alul szúr vele. Sebaj, húzd csak elő a szerszámod - úgy biztatlak, mint valami hegedűst - mert mulatni szeretnék.

DON PEDRO
Szavamra, sápadt! - Beteg vagy? Vagy haragszol?

CLAUDIO
Szedd össze magad, barátom! Nagy a feje, búsuljon a ló - de te vagy olyan legény, hogy lóvá tedd a búbánatot.

BENEDETTO
Uram, sziporkázásban is kiállok veled bajra, ha épp énvelem gyűlt meg a bajod. Válassz új témát, kérlek.

CLAUDIO
Püff neki! Adjatok markába hozzá új bökőt, mert ez a legutóbbi beletörött a bökésbe.

DON PEDRO
Esküszöm, egyre sápadtabb! Csakugyan dühös lehet.

CLAUDIO
Ha úgy van, tudja ő, mi a teendő.

BENEDETTO
Súghatnék egy szót a füledbe?

CLAUDIO
Isten ments, hogy ebből kihívás legyen!

BENEDETTO
(fojtott hangon)
Rongy ember vagy - nem tréfálok. Hajlandó vagyok kiállni, ahogy óhajtod, amivel óhajtod, amikor óhajtod. Állj helyt, vagy a szemedbe mondom, hogy: gyáva. Megöltél egy drága hölgyet: haláláért még meglakolsz. (Fennhangon) Hadd hallom válaszod!

CLAUDIO
Állok elébe. Úgyis kívántam már valami jó mulatságot.

DON PEDRO
Lakoma készül, lakoma?

CLAUDIO
Az ám! - Köszönöm szépen - épp most hívott meg borjúfőre és kappanpecsenyére. Csorbuljon ki a pengém, ha föl nem vágom derekasan! - Süketfajd nem lesz?

BENEDETTO
Ficánkol az eszed, uram, mert nem sokat nyom a latban.

DON PEDRO
Elmondom, hogy magasztalta Beatrice az eszedet múltkorában. Azt találtam mondani, hogy szellemed finom. "Finom ám - vágja rá -, véknyan csörgedezik." - "Nem - mondom én -, nagy szellem." - "Az ám - feleli -, otrombanagy." - "Nem - mondom én -, jó esze van." - "Jó ám - feleli -, mert nem sok vizet zavar." "Nem - mondom én -, páratlan koponya." - "Páratlan hát - mondja -, mert egy kereke hiányzik." - "Dehogyis - mondom én -, hisz több nyelven beszél." - "Meghiszem azt - mondja -, amire hétfőn este megesküszik, azt kedd reggel letagadja: két nyelve van, sőt kétágú nyelve!" Így kiforgatta egy óra alatt minden virtusodat; de végül csak fölsóhajtott, s oda lyukadt ki, hogy te vagy a legremekebb férfi egész Itáliában!

CLAUDIO
Erre aztán tiszta szívből sírva fakadt - s hozzátette, hogy neki ugyan édesmindegy.

DON PEDRO
Így volt, annyi szent, de hogyha nem gyűlölné halálosan Benedettót, akkor eszeveszetten szeretné. Az öregúr lánya mindent elmondott.

CLAUDIO
Mindent, mindent! S tegyük hozzá: Isten szeme látta, mikor elbújt a kertben.

DON PEDRO
De vajon mikor rakhatjuk föl a vad bika szarvát a megszelídített Benedetto homlokára?

CLAUDIO
S alája a feliratot: "Itt látható Benedetto mint házasember?"

BENEDETTO
Isten veled, fiú! Ne feledd, mit mondtam. Itt hagylak: folytasd csak ezt az anyámasszony-katonája-fecsegést! Úgy villogtatod a sziporkáidat, mint a nagylegények a kardjukat, de a sziporka - hál' istennek - senkiben sem tesz kárt. Fenség, köszönöm sok jóindulatodat: meg kell válnom kíséretedtől. Öcséd, a fattyú, Messinából megszökött. Közös erővel megöltetek egy ártatlan, drága hölgyet. Ezzel a csupasz állú ifiúrral még találkozunk - addig is: béke vele! (Távozik)

DON PEDRO
Ez komolyan beszélt!

CLAUDIO
De milyen komolyan! S fogadni mernék: Beatrice szerelme szállt a fejébe.

DON PEDRO
Kihívott párbajra?

CLAUDIO
Ki ő, kereken.

DON PEDRO
Mondhatom, csinos figura az ember, mikor zekéjét, nadrágját magára veszi, de az eszét otthon hagyja!

CLAUDIO
Óriás a majomhoz mérve: de azért a majom valóságos professzor az ilyen emberekhez képest.

DON PEDRO
De csendesedj most, hadd szállok magamba... Nem azt mondta, hogy az öcsém megszökött?

Jön Lasponya, Furkó és az őrség Corradóval és Boracchióval

LASPONYA
Gyertek csak, urak, ha az Igazság istenasszonya ráncba nem szed benneteket, hát akkor akár el is hajíthassa azt a híres mérlegjit! Akármilyen fene képmutatók vagytok is, mi majd a képetekre mászunk!

DON PEDRO
Mi ez?... Öcsém két embere - megkötözve! Boracchio az egyik?...

CLAUDIO
Tudakold, fenség, hogy mit vétettek?

DON PEDRO
Őrség! Mit vétettek ezek az emberek?

LASPONYA
Hát, uram, először is hamis tanúvallomást tettek, de a tetejibe még valótlan hazugságot is állítottak; másodszor is hitelvrontást követtek el; s hatodszor és utoljára rágalom alá helyeztek egy kisasszonyt; harmadszor pediglen igazolatlanul bizonyítottak; s végezetül - hazudós rongy emberek.

DON PEDRO
Először is azt kérdem: mit követtek el? Harmadszor azt kérdem: mi a vétkük? Hatodszor és utoljára: miért vannak fogságban? S végezetül: mi a vád ellenük?

CLAUDIO
Derekas taglalás: a megadott beosztás szerint. Szavamra mondom: egyértelmű, világos gondolatmenet.

DON PEDRO
Ki ellen vétettetek, emberek, hogy így fognak benneteket vallatóra? Ez a tudós strázsamester olyan akkurátus, hogy nem lehet eligazodni a szaván. Mi a vétketek?

BORACCHIO
Kegyes herceg, hadd legyen vége a vallatásnak. Tefenséged hallgasson ki - s ám öljön meg a gróf! Megtévesztettem tefenséged szemét is: de amit még a ti bölcsességetek sem vett észre, azt ezek az együgyű bolondok fölfedezték. Kihallgatták szavam ma éjjel, mikor ennek az embernek elmondtam, hogyan bujtott fel testvéröcséd, Don Juan, Hero kisasszony megrágalmazására... meg amikor elmondtam, hogyan vezették tefenségedet a kertbe, csak hogy lássa Margarétát Herónak öltözve, s engem, amint édeskedem vele... s azt is, amikor rátértem, hogyan fogadkozott a gróf, hogy megszégyeníti Herót az esküvőjén... Gazságom jegyzőkönyvbe került, s inkább a vérem pecsételje meg, mint hogy szégyenszemre újabb gazsággal tetézzem! A kisasszonyt sírba vitte a gazdám meg a magam hamis vádaskodása... Száz szónak is egy a vége: nem kívánok én már semmit, csak azt, ami gazembernek kijár.

DON PEDRO
Nem úgy hasít ez beléd, mint a kard?

CLAUDIO
Mint mérget ittam mindenegy szavát!

DON PEDRO
Hát testvéröcsém bujtott erre föl?

BORACCHIO
Ő - és busásan megfizette munkám.

DON PEDRO
A velejéig áruló bitang!
Meg is szökött a gonosztett után!

CLAUDIO
Te drága Hero! Képed úgy ragyog fel,
Mint akkor, amikor beléd szerettem!

LASPONYA
Na, vigyétek innen a dilikvenseket! Azóta már a mi notórius jegyzőnk kellő reformációt adott signor Leonatónak a kázusról... Csak egyet el ne felejtsetek, urak: mihelyt lesz rá érkezéstek, foglaljátok írásba, hogy szamár vagyok!

FURKÓ
Ehol ni, gyön nagyurunk, signor Leonato meg a jegyző!

Jön a házból Leonato és Antonio a jegyzővel

LEONATO
Melyik az a gaz? Hadd nézem meg arcát,
Hogy ha még egyszer látok ilyen embert,
Jól elkerüljem! Melyik köztük az?

BORACCHIO
Ha megrontód kivánod látni: rám nézz!

LEONATO
Te vagy, te pribék, ki leheleteddel
Megölted tiszta lányom?

BORACCHIO
              Én, csak én.

LEONATO
Nem csak te, gaz! Magad rágalmazod most.
Emitt áll még két tisztelt férfiú...
S egy elszelelt, ki szintén cinkosod volt. -
Urak! köszönöm leányom halálát.
Jegyezzétek föl hőstetteitek közt!
Ezt jól csináltátok, tagadhatatlan.

CLAUDIO
Nem is tudom, hogyan kérjem türelmed...
De szólanom kell. Te válaszd ki bosszud!
Találj bünömre olyan büntetést,
Milyet kivánsz. Bármit vétettem is,
Csak tévedésből...

DON PEDRO
       Úgy éljek, hogy én is!
De hogy megenyhüljön e jó öreg,
Vállalnék bármily súlyos büntetést.
Mit ő kiszab rám.

LEONATO
Nem szabhatom rád, hogy lányom föléleszd,
Az lehetetlen. Azt kérem csupán:
Hirdessétek ki egész Messinában,
Mily ártatlan halt el Hero! - Te meg
- Ha még megihlet bánatos szerelmed -
A kriptájára sírverset szegezz,
És énekeld azt csontjai felett
Az éjszakában... S jöjj házamba reggel:
Ha nem lehettél vőmmé, légy öcsémmé!
Van egy leánya testvéremnek is:
Szakasztott mása elhalt magzatomnak,
S mindkettőnk után ő lesz örökös...
Nyújtsd néki azt, mit Herónak kináltál -
S kialszik bosszúm.

CLAUDIO
              Ó, nemes nagyúr!
Nagylelküséged könnyekre fakaszt.
Ajánlatod hálásan fogadom:
Tiéd az árva Claudio!

LEONATO
Várom tehát holnapra jöttödet.
Ma este búcsuzom. Még ezt a gazt
És Margarétát szembesíttetem.
Úgy látom én, a lány is cinkosuk:
Bátyád bérelte föl.

BORACCHIO
              Lelkemre, nem!
Nem tudta, mit tesz, míg velem beszélt.
Ártatlanul és jóhiszemüen
Komédiázott - tanusíthatom.

LASPONYA
Azonföllyül, meghiggyed, uram, még az sincs fölróva, hogy ez a dilikvens, ez a bűnöző itten engemet szamárnak titulált. Kérlek alássan, hogy majd errül is tétessék említés az ítéletben. Meg aztán az őrség hallotta, hogy ezek egy bizonyos Huncutról povedáltak. Aszondják, az a fülibe egy karikán kulcsot meg lakatot visel, és Isten neviben pénzt vág ki az emberekbül - hanem aztat sohanapján adja meg nekijek! Úgyhogy most már a népek igencsak megkeményítették a szívüket, s nem adnak egy fabatkát se az Isten nevire. Kérlek alássan, errül is faggassák ki!

LEONATO
Köszönöm gondod s tisztes fáradozásod.

LASPONYA
Tekegyelmed úgy szól, mint a háládatos és tisztességtudó ifjabb degenerációhoz illik - dicsértessék érte az Úr neve!

LEONATO
Ezt tedd el fáradságodért.

LASPONYA
Isten adjon ezerannyit!

LEONATO
Elmehetsz. Leveszem válladról a foglyok gondját - köszönöm.

LASPONYA
Megrögzött cinkost hagyok itt tekegyelmeddel, s kérlek, uram, hogy te magad fenyítsd meg másoknak okulására. Isten áldja kegyelmedet, minden jót kívánok kegyelmednek, Isten tartson meg egészségben, ezennel alázatosan hozzájárulok a távozáshoz - és ha kívánatos ama boldog találkozás, hát csak Isten őrizzen attul is. Gyerünk, szomszéd!

Lasponya és Furkó távozik

LEONATO
Ég áldjon, urak, holnap reggelig!

ANTONIO
Ég áldjon! S holnap jöttök majd, urak!

DON PEDRO
Úgy lesz.

CLAUDIO
       Ma éjjel Herót gyászolom.

Don Pedro és Claudio távozik

LEONATO
El a gazokkal! Szóljon Margaréta:
Hogyan sodródott össze egy latorral?

Leonato és Antonio a házba vonul; követi őket a jegyző s az őrség a foglyokkal


2. szín

Leonato kertje.
Jön Margaréta és Benedetto

BENEDETTO
Kérlek, édes Margaréta, járj a kezemre, segíts hozzá, hogy szólhassak Beatricével.

MARGARÉTA
Írsz érte egy magasztaló szonettet szépségemről?

BENEDETTO
Írok én, s úgy fölmagasztallak, Margaréta, hogy élő ember föléd nem kerülhet - rá is szolgálsz, igazán.

MARGARÉTA
Hogy ne kerüljön fölém élő ember? Hát örökké magányosan kucorogjak a sutban?

BENEDETTO
Jó szerszám az eszed: gyors, mint az agár, s harap is.

MARGARÉTA
Bezzeg a te szerszámod tompa, mint a játéktőr: bököd, de nem sért.

BENEDETTO
Lovagias szerszám, Margaréta: lányt nem akar sérteni... Kérlek, hívd már Beatricét - inkább megadom magam, s lábadhoz teszem még a pajzsom is.

MARGARÉTA
Inkább a bökőd ajánlanád: pajzsunk nekünk is van.

BENEDETTO
Ha van, csak a bökő elé tartsátok - úgy veszedelmes a női szerszám.

MARGARÉTA
No, küldöm hát Beatricét - gondolom, neki is van lába.

BENEDETTO
Ha van, szedi majd szaporán!

Margaréta bemegy a házba.
Benedetto énekel

       Ámor isten,
       Fönt a mennyben,
       Ismer engem, ismer engem,
       Tudja, míly bajban vagyok...

...Bajban ám, ha énekelni kell... De ha szerelemről van szó, mondhatom, Leánder, a legendás úszóbajnok, vagy Troilus, a kerítők legelső kenyéradója, meg mind az a rengeteg sok hajdani szoknyabolond - akiknek neve oly felségesen görög a jámbusoknak sima útjain - nem, egy se kente-fente össze magát úgy a szerelem lépével, mint én, én szegény fejem! Rímekben, bizony, el nem zenghetem - próbáltam... "Kedves" - erre csak azt találom, hogy: "nedves" - pelenkás rím! "Gyötör" - erre meg az vág, hogy "ökör" - marha rím! "Oskola" - erre csak az ugrik be: "ostoba" - bugyuta rím! Csupa szerencsétlen kádencia! Nem, hiába, nem születtem poéták csillaga alatt. Én nem tudok ünnepélyes szólamokban udvarolni...

Jön Beatrice

Édes Beatrice, hát jössz, ha hívlak?

BEATRICE
Jövök, signor, s megyek, mihelyt kívánod.

BENEDETTO
Ó, akkor maradj!

BEATRICE
"Akkor" maradjak? Most hát búcsúzom. De mielőtt megindulok, hadd indulok meg azon is, amit Claudióval végeztél - azért jöttem, hogy ezt halljam!

BENEDETTO
Kemény szavakat hallott tőlem - hadd csókollak hát meg!

BEATRICE
A szó csak elszáll, mint a szél - bolond lukból bolond szél fú - bolond lukat nem csókolok, tehát megyek - csók nélkül.

BENEDETTO
Kiforgatod szavaimat azzal a forgószéleszeddel! De hadd mondom meg világosan: Claudio azóta megkapta kihívásomat, s hamarosan én is megkapom válaszát! - vagy ha nem: szemébe vágom, hogy gyáva! De most mondd meg, kérlek: melyik rossz tulajdonságom gyújtott szerelemre?

BEATRICE
Valamennyi. Mert azok együtt a rossznak olyan jól szervezett birodalmát alkotják, hogy abban egy talpalatnyi hely sem jut jó tulajdonságnak. Hát te melyik jó tulajdonságom miatt szenveded el a szerelmet?

BENEDETTO
Elszenvedem! Ez a szó telitalálat! Bizony, elszenvedem a szerelmet: akaratom ellenére szerettem beléd.

BEATRICE
Szíved ellen, gondolom. Ha ellenségnek tekinted szíved: hadd gyűlölöm meg én is! - mert nem venném a lelkemre, hogy szeressem azt, amit barátom gyűlöl.

BENEDETTO
Te is, én is, túlontúl okosak vagyunk ahhoz, hogy békésen valljunk szerelmet.

BEATRICE
Ebből a vallomásból nem sok okosság derül ki! Húsz bölcs ember közt egy sem akad, aki önmagát dicsérné.

BENEDETTO
Régi, régi mondás ez, Beatrice, jámbor eleink korában járta jó szomszédok között. Aki manapság nem csináltatja meg a síremlékét még életében, annak emlékezete csak addig él, míg a harang szól, s az özvegy sír.

BEATRICE
S az meddig tart, mit gondolsz?

BENEDETTO
Micsoda kérdés! Egy óráig a jajveszékelés, s még egy negyedóráig a könnyezés - ha náthás nő. Épp ezért tanácsos, hogy a bölcs - ha csak a lelkiismeret férge nem furdalja - maga kürtölje világgá a tulajdon érdemeit! Amint én is teszem. Ennyit az öndicséretről. Magam tanúsítom, hogy rászolgálok! De mondd már hogy van kuzinod?

BEATRICE
Nagyon rosszul.

BENEDETTO
S te hogy vagy?

BEATRICE
Én is nagyon rosszul.

BENEDETTO
Bízz Istenben, szeress és gyógyulj meg! Megyek már, mert futva jön valaki.

Ursula sietve jön

URSULA
Kisasszonyom, siess bátyáduradhoz: nagy kavarodás van otthon. Kiderült, hogy Hero kisasszonyt hamisan vádolták, a herceget meg Claudiót lépre csalták... Don Juan főzte ki az egészet, de ő maga megszökött... Kérlek, jöjj azonnal!

BEATRICE
Nem jössz velem, signor, hírt hallani?

BENEDETTO
Szívedben éljek, öledben haljak, szemedbe vesszek! Persze hogy megyek veled a bácsikádhoz!

Mind bemennek a házba


3. szín

A kripta előtt.
Don Pedro, Claudio és kisérőik gyertyával jönnek
- velük Baltazár s a zenészek

CLAUDIO
Ez Leonato kriptaboltja itt?

EGY ÚR
Ez, jó uram.

CLAUDIO
(egy pergamenről olvassa)
       Sírba vitte rágalom
       Herót, aki itt pihen.
       Úrrá lett a vádakon,
       Holt porában, fényesen.
       Életében lepte sár,
       Most köríti fénysugár.
       Zengje hírét versezet,
       Majd ha én már nem leszek!
(A kriptára tűzi a pergament, majd int Baltazárnak)
Most zene szóljon, énekeld a gyászdalt!

BALTAZÁR
(énekel)
Éj, fedezd el bűnömet!
Jaj, megöltük szűzedet!
Ünnepélyes gyászmenet
Zengjen könnyes éneket!
Éjfél, bús anyánk,
Jöjj, borúlj le ránk,
Gyászosan, gyászosan...
Ásíts, kriptabolt,
Sírba tér a holt,
Gyászosan, gyászosan...

CLAUDIO
Elnyugodhat hűlt porod,
Évről évre gyászolok.

DON PEDRO
Urak, jó reggelt! Fáklyát oltsatok!
Már farkas nem jár, virradat dereng,
S oszlatja szét a napszekér előtt
Álmos Keletnek ritkuló homályát.
Köszönjük, elmehettek: Isten áldjon!

CLAUDIO
Urak, bucsúzzunk: ki-ki elvonul.

DON PEDRO
Mi is menjünk, és öltsünk más ruhát:
Vár Leonato még ma délelőtt.

CLAUDIO
A gyászra nász jön, s szebb jövőbe lát
A szem, mely eddig könnytől gyöngyözött.

Mind elvonulnak


4. szín

Csarnok Leonato házában.
Jön Leonato, Antonio, Benedetto, Ferenc barát,
Hero, Beatrice, Margaréta, Ursula

FERENC
Nem megmondtam, hogy ártatlan leányod?

LEONATO
Ártatlan Claudio s a herceg is:
Egy megtévesztés áldozatai.
De Margaréta részes volt az ügyben
- Bár akaratlanul vétett -, amint
Ez kiderült a vizsgálat során.

ANTONIO
Boldog vagyok, hogy minden jóra fordult.

BENEDETTO
De én is, mert adott szavam szerint
Meg kellett volna vívnom Claudióval.

LEONATO
Nos, lányom, és ti is, nemes komornák,
Húzódjatok be egy másik szobába,
S ha hívunk, jertek majd álarcosan!
Ez órában jön Claudio s a herceg -
Amint igérték...
(Antonióhoz)
          
          Tudod tisztedet:
Testvéred lányának leszel ma apja,
S az ifju Claudiónak szánod őt.

ANTONIO
Szemrebbenés nélkül hozzáadom.

BENEDETTO
Atyám, kérnem kell majd szolgálatod...

FERENC
Miben, signor?

BENEDETTO
Hogy egybeköss... vagy gúzsba...
                            így vagy úgy...
- Signor Leonato... úgy igaz, signor,
Hogy húgod jó szemmel tekint reám...

LEONATO
S lányom szemelt ki néki. Így igaz!

BENEDETTO
S én rá szerelmes szemmel visszanézek.

LEONATO
S a herceg, Claudio meg jómagam
Szemed szemmel tartottuk. Mit kivánsz hát?

BENEDETTO
Talányos volt, amit mondtál, signor.
Hogy mit kivánok?... Hogy te is kivált
Kivánd, amit kivánok... hogy ma itt
A házasok tisztes sorába lépjek -
(Ferenchez fordul)
Ehhez kérem segítséged, barát!

LEONATO
Szívből kivánom.

FERENC
       S én segítelek.
De jön már hercegünk és Claudio!

Jön Don Pedro és Claudio kísérő urakkal

DON PEDRO
Szép jó reggelt e szép gyülekezetnek!

LEONATO
Szép jó reggelt fenségednek s a grófnak!
(Claudióhoz)
Vártunk reád. Rászántad hát magad,
Hogy testvérem lányával frigyre lépsz ma?

CLAUDIO
Állnám szavam, ha szerecsen leány is.

LEONATO
Hívd őt, Antonio, már itt a pap.

Antonio távozik

DON PEDRO
Jó reggelt, Benedetto! Ej, mi lelt,
Hogy február borong a képeden,
Merő zimankó, felleg és vihar?

CLAUDIO
A szilaj bika juthatott eszébe...
Ne félj, aranygomb lesz a szarvadon,
S egész Európa ünnepelni fog,
Mint Juppitert Európa ősanyánk,
Midőn a szent barom hátára szállt!

BENEDETTO
Csodásan bőgött Juppiter-bika,
S ilyen bikának kellett hágnia
Atyád párját is, mert a borja, lám,
Szádon keresztül épp úgy bőg reám.

Antonio visszatér az álarcos hölgyekkel

CLAUDIO
Még számolunk! - De rám is számadás vár.
Melyik hölgy az én jövendőbelim?

ANTONIO
Ő az - s ezennel átadom neked.

CLAUDIO
Enyém tehát. - Kedves, mutasd meg arcod!

LEONATO
Azt nem lehet, míg kézen fogva őt,
Nem esküszöl meg pap előtt vele.

CLAUDIO
Nyújtsd hát kezed e szent barát előtt:
Hites társad vagyok, ha elfogadsz.

HERO
Én voltam első asszonyod, míg éltem
S te voltál első férjem - míg szerettél.
(Leveszi álarcát)

CLAUDIO
Egy másik Hero!

HERO
              Az vagyok valóban.
Egy Herót szennybe öltek. Élek én.
S amily való, hogy élek: lány vagyok.

DON PEDRO
A régi Hero! Hero, aki meghalt!

LEONATO
Csak addig volt ő holt, míg élt a vád.

FERENC
Véget vetek megdöbbenéseteknek:
Mihelyt a szertartásnak vége lesz,
Elmondom bőven, Hero holta mint volt.
De addig - szokjátok meg a csodát!
S vonuljunk most a kápolnába tüstént!

BENEDETTO
Lassan, barát! Melyik Beatrice?

BEATRICE
(leveszi álarcát)
Engem neveznek úgy. Nos, mit kivánsz?

BENEDETTO
Te nem szeretsz?

BEATRICE
              Nem jobban, mint tanácsos.

BENEDETTO
Akkor bátyád s a herceg s Claudio
Tévedtek, mert esküdtek, hogy - imádsz.

BEATRICE
Te sem szeretsz?

BENEDETTO
       Nem jobban, mint tanácsos.

BEATRICE
Akkor hugom meg Margaréta s Ursula
Szintúgy tévedtek, mikor esküdöztek.

BENEDETTO
Esküdtek, hogy te értem elepedsz.

BEATRICE
Esküdtek, hogy te értem meggebedsz.

BENEDETTO
Szó sincsen arról. Tehát nem szeretsz?

BEATRICE
Nem, csak viszonzom barátságodat.

LEONATO
De húgom, jól tudom, hogy szereted!

CLAUDIO
És őt is Benedetto - esküszöm!
Itt egy lapon barátunk kézirása:
Saját gyártmányú döcögős szonett -
Beatricéhez esd!

HERO
              S itt egy levél
Kuzin zsebéből - saját kézirása, -
Ez Benedettóhoz fohászkodik!

BENEDETTO
Csoda! Önkezünk tör önszívünk ellen! Gyere hát, elveszlek - de esküszöm a fényes napra: könyörületből teszem!

BEATRICE
Nem kosarazhatlak ki. De a napvilágra mondom: csak a heves unszolásnak engedek! Életmentés ez: megsúgták nekem, hogy már dögrováson vagy.

BENEDETTO
Elég! Majd betapasztom én a szád!
(Megcsókolja)

DON PEDRO
Hogy ízlik a házasság, Benedetto?

BENEDETTO
Mondok valamit, hercegem. Egy egész kollégiumra való fúrt agyú diák se tudna engem úgy ugratni, hogy a sodromból kijöjjek. Azt hiszed, törődöm én holmi szatírákkal meg epigrammákkal? Hisz ha ilyen elmeszüleményekkel tönkre lehet tenni valakit, akkor meg se merne fordulni az ember egy csinos rokolya után! Egyszóval: ha énnekem házasodni tetszik, akkor nem érdekel, hogy a világnak mit tetszik szólni hozzá! Sose piszkáljatok azzal, hogy eddig milyen csökönyös voltam, mert az ember változandó - punktum! Hogy rólad is szóljak, Claudio: össze akartalak kaszabolni, de most már, úgy látom, sógorságba keveredtünk, hát csak maradj egy darabban, s jól szeresd meg a sógorasszonykámat!

CLAUDIO
Már reméltem, hogy faképnél hagyod Beatricét, mert akkor én egy fütykössel úgy átsegítettelek volna a másvilágra, hogy kapkodhattál volna a magad fütyköséhez... De hisz kapkodhatsz ahhoz így is, mert a sógorasszonykám sincs fából!

BENEDETTO
Hagyd el! Cimborák vagyunk! Táncoljunk egyet esküvő előtt, hogy könnyítsünk a szívünkön - meg a párunk cipellőjén!

LEONATO
Táncolni ráérünk utána is.

BENEDETTO
Csakazértis előtte! - Húzd rá! - Ej, hercegem, de savanyú vagy! Asszonyt, asszonyt szerezz! Akkor kerül majd jó kézbe a fenséges pálcád!

Követ jön

KÖVET
Fenség, elfogták útján Don Juant,
S fegyver közt hozták vissza Messinába.

BENEDETTO
Ne gondolj ezzel holnapig! Ne félj,
Javaslok majd jó büntetést! - Zenét, hej!

Zene, tánc