ÉLETRAJZI ADATOK


1877

 

November 22-én született a Szilágy megyei Érmindszenten. Apja Ady Lőrinc, anyja Pásztor Mária.

1883

 

Öt éven át az elemi iskolát végzi szülőfalujában.

1888

 

Gimnáziumi tanulmányainak kezdete a nagykárolyi piaristáknál, s 1892-ig tanul ott.

1892

 

A gimnázium négy felső osztályát végzi, és 1896-ban érettségizik Zilahon, a Wesselényi Kollégiumban.

1896

 

Két éven át megszakításokkal joghallgató Debrecenben és Budapesten; közben díjnok a temesvári táblánál és egy zilahi ügyvédi irodában.

1898

 

Szeptembertől a következő év decemberéig újságíró Debrecenben több lapnál.

1899

 

Június második felében megjelenik első kötete, a Versek.

1900

 

Az év elejétől 1903 októberéig újságíró Nagyváradon, előbb a kormánypárti Szabadság-nál, majd a Nagyváradi Napló-nál.

1903

 

Március első felében először megy külföldre: Bécs, Velence. Augusztus második felében megismerkedik Brüll Adéllal (Lédával). Szeptember végén megjelenik a Még egyszer.

1904

 

Februártól a következő év januárjáig első párizsi útja.

1905

 

Januártól 1906 júniusáig a Budapesti Napló szerkesztőségében dolgozik.

1906

 

Február elején megjelenik az Új versek kötete. - Júniustól a következő év júniusáig második párizsi útja. - Szeptembertől novemberig földközi-tengeri utat tesz Lédával.

1907

 

Júniustól 1908 februárjáig a Budapesti Napló szerkesztőségében dolgozik.

1907

 

December végén megjelenik a Vér és arany.

1908

 

Január 1-én megindul a Nyugat, melynek kezdettől fogva munkatársa. - Februártól májusig Érmindszenten és Budapesten tartózkodik. - Április elején Nagyváradon részt vesz a Holnap irodalmi társaság megalakításában és egy versantológia előkészítésében. - Májustól szeptemberig harmadik párizsi útja. - December második felében megjelenik Az Illés szekerén.

1909

 

Januártól májusig negyedik párizsi útja. - Június végétől augusztus elejéig a kolozsvári idegklinikán gyógykezelik. - Augusztus 9-étől szeptember közepéig Lédával Rheinfeldenben üdül. - Szeptember közepétől decemberig Érmindszenten és Budapesten él. December közepén megjelenik a Szeretném ha szeretnének. - Decembertől a következő év májusáig ötödik párizsi útja.

1910

 

Júniusban Budapesten tartózkodik, júliusban és augusztusban Újtátrafüreden és a Csorba-tónál pihen. - Szeptembertől a következő év januárjáig Érmindszenten és Budapesten van. - Decembertől a Világ munkatársa; a hónap közepén megjelenik A Minden-Titkok versei.

1911

 

Januártól márciusig hatodik párizsi útja. - Májusban hetedik s egyben utolsó párizsi útja. Júniusban Firenzében és Rómában van Lédával. - Júniustól augusztusig Érmindszenten él. Szeptember közepén Lédával Prienben és Münchenben. - Szeptember végétől a következő év februárjáig Érmindszenten és Budapesten tartózkodik.

1912

 

Január végén megjelenik A menekülő Élet. - Február közepétől júliusig a Városmajor Szanatóriumban gyógykezelik. - Áprilisban véglegesen szakít Lédával. Júliustól decemberig közli a Nyugat a Margita élni akar című elbeszélő költeményét. Ősszel átmenetileg szakít a Világ-gal, és a Népszava munkatársa lesz.

1913

 

Márciustól július elejéig a Graz melletti Maria-Grünben gyógykezelik. - Március végén megjelenik A magunk szerelme. - Júniustól októberig Érmindszenten él. - Októbertől a következő év márciusáig rövid megszakítással Budapesten él. Előbb a Magyar Király szállodában, majd novembertől a hűvösvölgyi Park Penzióban lakik. Decemberben az Új Szent János kórházban, januárban a városligeti Park Szanatóriumban gyógykezelik.

1914

 

Február elején megjelenik a Ki látott engem? - Márciusban az Adriai-tengerhez utazik. - Március végétől április elejéig Budapesten tartózkodik. Április 23-án Csucsán személyesen is megismerkedik Boncza Bertával (Csinszkával), aki már évek óta levelezett vele. Június elején megkéri Csinszka kezét. - Június végén részt vesz Nagyváradon a Polgári Radikális Párt gyűlésén; itt éri Ferenc Ferdinánd meggyilkolásának híre. Júliusban és augusztusban menyasszonyával együtt az árvaszék engedélyének megszerzésén fáradozik, mivel Boncza Miklós megtagadta beleegyezését a házassághoz. - Szeptember első felében Budapesten van, először a háború kitörése óta.

1915

 

Márciusig Érmindszenten és Csucsán tartózkodik. - Március 28-án Budapesten tartja esküvőjét Boncza Bertával, miután az árvaszék megadta az engedélyt. A házaspár ettől fogva Csucsán lakik. - Az év őszén és telén Rákosi Jenő támadássorozatot indít Ady és a Nyugat többi írója ellen. - Decemberben másodszor sorozzák, és a katonai behívás veszélye fenyegeti.

1916

 

Márciustól júniusig Budapesten van, április közepétől a Városmajor Szanatóriumban gyógykezelik.

1917

 

Január elején meghal apósa, Boncza Miklós. - Május közepétől június közepéig Balatonfüreden pihen Csinszkával. Az év őszén feleségével Budapestre költözik. November közepén költöznek be a Veres Pálné utca 4. szám alatti lakásukba.

1918

 

Június végétől október végéig Csucsán nyaralnak. - Augusztus végén megjelenik A halottak élén, négy és fél év óta az első verseskötete. (A kötetből kimaradt versek 1923-ban Az utolsó hajók címmel jelennek meg.) - Október végén feleségével Budapestre érkezik. November 16-án, súlyos betegen, jelen van a köztársaság kikiáltásán a parlamentben. Ugyanezen napon jelenik meg az utolsó verse, az Üdvözlet a győzőnek. - November 18-án a Nemzeti Tanács üdvözli betegágyánál.

1919

 

Január közepén beszállítják a városligeti Liget Szanatóriumba, s ott január 27-én reggel meghal. Január 29-én temetik a Nemzeti Múzeum előcsarnokából.


ADY ENDRE ÖSSZES VERSEI - SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADÓ - BUDAPEST - 1977 - alapján