A MINDEN-TITKOK VERSEI - 1910


HATVANY LAJOSNAK,
aki hideg szeretetével is több volt hozzám bárkinél, hívőbb
és jobb, adom s ajánlom ezt a talán utolsó verseskönyvemet.
Érmindszent, 1910. november 30.

Ady Endre

BAJVÍVÁS VOLT ITT

AZ ISTEN TITKAI

Horváth Jánosnak és Szilágyi Sándornak

HISZEK HITETLENÜL ISTENBEN
»ÖRVENDEZZ, IFJÚ, IFJÚSÁGODBAN«
A GYÜLEKEZET SÁTORÁBAN
A KIMÉRÁK ISTENÉHEZ
ISTEN DRÁGA PÉNZE
KÖNYÖRGÉS EGY KACAGÁSÉRT
AZ ISTEN-KERESŐ LÁRMA
EGY KEVÉSNYI JÓSÁGÉRT
A SZERELMETLENSÉG ISTENÉHEZ
KAIN MEGÖLTE ÁBELT

A SZERELEM TITKAI

Kérem az én régi s egyetlen asszonyomat: fogadja el jajgató
szolgájától ezeket az olykor fölujjongó, de mindig síró,
mindig a régi s mindig miatta kelt énekeket.

A TÜRELEM BILINCSE
NEM ADOM VISSZA
A FÖLTÁMADÁS SZOMORÚSÁGA
ÖREG SUHANC VÁGYAKOZÁSA
CSAK LÁTNI AKARLAK
HALK, BÁNATOS SZÖKÉS
A HOLNAPUTÁNI ASSZONYKÁK
TALÁLKOZÁS EGY GÉPKOCSIVAL
A HARMADIK EMELETRE
VALAKI, VALAKI EMLEGET
MOST ÖLELNE VALAKI
A SZERELEM EPOSZÁBÓL

A SZOMORÚSÁG TITKAI

Ignotusnak

A NAP RAVASZKODÁSA
SENKI ÉLŐNEK ELLENSÉGE
AKÁRMILYEN CSÚNYA ÉLETET
AZ ÖRÖMTELENSÉG ÖRÖME
AZ ELSÖTÉTÜLT UTCÁN
A RÉM-MESÉK UHUJA
A MEGÁTKOZOTT EMBER
AZ ÉN VIRÁG-HALMOM
AZ ELMARADT SZOMORÚSÁG
AZ ÉJ ZSOLTÁRA
NAGY SÍRKERTET MÉRÜNK
JÓSÁG SÍRÓ VÁGYA

A MAGYARSÁG TITKAI

Küldöm s ajánlom szeretettel Zichy Istvánnak és Mariay Ödönnek.

GŐZÖSRŐL AZ ALFÖLD
HAJH, ŐSZI MAGYARSÁG
A CIVÓDÓ MAGYAR
A MÁRCIUSI NAPHOZ
GÁLÁS, VASÁRNAPI NÉP
A FAJOK CIRKUSZÁBAN
ITT, A BOZÓTBAN
PIMASZ, SZÉP ARCCAL
AZ UTOLSÓ KURUC
OBSITOS VITÉZ NÓTÁJA
HAJLONGNI EMERRE, AMARRA
A MINDSZENTI TEMETŐBEN
ÉLNI, MÍG ÉLÜNK
EGY TEMPLOM-ALAPÍTÓ ÁLMA

A DICSŐSÉG TITKAI

Barátaimnak, jó embereimnek a "Nyugat"-nál
s bárhol, ahol nekik s nekem még rokonaink lehetnek.

AZ ÖREG SZAKÁLAS
UTÁLNAK, DE CSODÁLNAK
A PÓCSI MÁRIA
HA TANULTUNK ZSOLTÁROKAT
ÉLETEM APADÓ ERE
FEHÉR ASZTAL BÚCSÚZTATÓJA
BUJKÁLÁS A SZÁNALOMTÚL
BUKDOSIK A LELKEM
ELADÓ A HAJÓ
AZ ÉN HADSEREGEM
MERT MÁSOKÉRT CSATÁZTAM
KI ELVESZTI HARCÁT
SZEGÉNY, ÁRVA RIGÓIM

AZ ÉLET-HALÁL TITKAI

Édesanyámnak s azoknak, akik egy kicsit is valaha anyáskodva
szerettek, féltettek s talán már el is búcsúztattak.

A SORSOM ELLOPÓJA
AZ ELREJTETT ARCOK
A CSODÁK ESZTENDEJE
TESTEM, VITÉZ PAJTÁSOM
A MEGHÍVOTT HALÁL
MINDENT MÁSKÉPPEN SZERETNÉK
AZ ÁRULÁS NYARA
AZ IDEGEN ARCOK
AZ ÉLETEM KERTJE
AKIT EGYSZER MEGLÁTTUNK
AZ EGYENES CSILLAG
ELHAGYOTT A FÉLELEM
A TŰNŐDÉS CSOLNAKJÁN