KI LÁTOTT ENGEM? - 1914


Ignotusnak, az én fejedelmi Ignotusomnak küldöm és adom
ezt a könyvet, Neki, aki talán már régen lát és meglát engem.

KI LÁTOTT ENGEM?

A KÉNYSZERŰSÉG FÁJA

Hatvany Lajosnak, akit bármikor, bárhogyan is
a régi barátságommal szeretek s fogok szeretni.

MEGINT NAGY VIZEKRE
A PERC-EMBERKÉK UTÁN
MEGINT SOKAN NÉZNEK
FÖL, FÖL, URAM
VÁGYNI HOGY SZERETNÉK
HUNN, ÚJ LEGENDA
ERDŐBEN, ESŐS DÉLUTÁNON
AZ EGYEDÜLISÉG VIGASZA
AZ ÉN INGOVÁNYOM
»A XXX-IK SZÁZADBÓL«
A KÉNYSZERŰSÉG FÁJA
NEM SZÁNATOM MAGAM
AZ ÁRADÁSOK UTÁN
ÉN FÁRADTAM EL
TAVASZ VAN, ÚRFI
A BÖLCSESSÉG ÁLDOZÁSA
AKIK HELYÉN ÉLTEM
MOST MÁR MEGÁLLHATOK
UTOLSZOR MÉG PÁRISBA
AZ UTOLSÓ SEREG

SÍPJA RÉGI BABONÁNAK

Jászi Oszkárnak, akival annyira egyformán s együtt
szenvedjük és sírjuk a mai magyar siratnivalókat.

KÉT KURUC BESZÉLGET
ÜLJ TÖRVÉNYT, WERBŐCZI
BETEG SZÁZADOKÉRT LAKOLVA
AZ HALOTTAS ÜNNEP
NAGY LOPÁSOK BŰNE
SÍPJA RÉGI BABONÁNAK
AZ UNDOR ÓRÁIBAN
HÁT EZÉRT BOLONDULTUNK?
UTÁLATOS, SZERELMES NÁCIÓM
NEM NAGY DOLOG
ÖRÖKKÖN ÍGY VOLT
ÜZENET AMERIKAI VÉREIMHÖZ
A RÉGI CSAPSZÉKBEN
A TÉL ASZTALÁNÁL
A HÓSEÁS ÁTKA
SZERENCSÉS ESZTENDŐT KÍVÁNOK
AZ IDŐ ROSTÁJÁBAN

AZ ELVESZETT CSALÁDOK

Ady Lajosnak, egyetlen, jó és igaz testvéremnek

AZ ÁRVASÁG KERTJEIBEN
A GYERMEKSÉG ELÉGIÁJA
HAL HELYETT KÍGYÓT
MONDJAM EL SZÓBAN?
KIS NŐI CSUKÁK
AZ ELVESZETT CSALÁDOK
KÖNYÖRGŐ, MÁJUSI LEVÉL
A CIGÁNY VONÓJÁVAL
NŐ VAN MELLETTEM
ÖREGSZÜNK, ÖREGSZÜNK, ÖREGSZÜNK
ÓH, FURCSA ÉLET
JÁTÉK, JÁTÉK, JÁTÉK
EGY STÁJER DOMBON
A HOSSZÚ HÁRSFA-SOR
ÉLET HELYETT ÓRÁK

VÉRES PANORÁMÁK TAVASZÁN

A Galilei-körnek, nálamnál ifjabb és tán hívőbb lelkeimnek

MINDEN RÉM RIOGAT
AZ IZGÁGA JÉZUSOK
VENDÉGSÉG BOTTYÁN VEZÉRNÉL
KÉTFÉLE VELSZI BÁRDOK
ARAT A MAGYAR
VÉRES PANORÁMÁK TAVASZÁN
A HŐKÖLÉS NÉPE
VÁLASZ BAJNOKI HÍVÁSOKRA
CSILLAGOS, VÉN CSATALOVAK
KÍN ÉS DAC
LESZ MÁS LAKODALOM
AD AZ ISTEN
ELVESZETT HIT: ELVESZÍTLEK
A SZEMEINK UTÓDJAI
ÜZENET EGYKORI ISKOLÁMBA
GYŰLÖLET ÉS HARC

ŐSZI, PIROS VIRÁGOK

Mylittának, a legpogányabb nőnek és istennőnek
s annak a Mylittának, aki éppen a legszeretőbb és legszerettetőbb.

TÜZES TRÓNOD KÖRÜL
NEM HAGYOM ABBAN
IFJÚ SIRÁLYI KEDVEK
MOST KÖVETELLEK MAGAMNAK
ÉS MÉGIS KIKIÁLTOM
FELESELÉS EGY ASSZONY-VERSSEL
HA VÉRHARMAT KELL
AKARLAK, HÁT HAZUDJUNK
ÚJ TAVASZ EZ
HAJNALLAL A HAJNALNAK
ŐSZI, PIROS VIRÁGOK
KIS, KÉK DEREGLYE
AKI MAGÁNAK ÉL
BE SZÉPRE-NŐTTÉL BENNEM
ELTEMETEM SZEMEM LÁTOTTJAIT
NAGYON KÖZELBE KERÜLTÜNK
MEGKÖSZÖNÖM, HOGY VAGY
KESERŰ IMÁDSÁGOK MYLITTÁHOZ
ŐSZÜLŐ ERDŐK RETTEGÉSE
A LEGFŐBB VÁRTA
BECÉZŐ, SIMOGATÓ KEZED
ÉLETBÉREM SÍRVA PANASZLOM