Betűrendes versjegyzék


A

»A BÁNAT DALAI«-BÓL
A BEFALAZOTT DIÁK
A BÉKÉS ELTÁVOZÁS
A BÉLYEGES SEREG
A BOZÓT LEÁNYA
A BÖLCSESÉG ÁLDOZÁSA
A BŰNÖK KERTJÉBEN
A CÁRI ÁGYÚ FILOZOFÁL
A CIGÁNY VONÓJÁVAL
A CIVÓDÓ MAGYAR
A CSALÓ VITORLÁS
A CSATATÉR HŐSE
A CSILLAG-LOVAS SZEKÉRBŐL
A CSILLAGOK CSILLAGA
A CSODÁK ESZTENDEJE
A CSODÁK FÖNTJÉN
A CSONTVÁZAK KATHEDRÁLISÁBAN
A CSÓK-CSATATÉR LOVAGJAI
A CSÓKOK ÁTKA
A DÁL-KISASSZONYOK NÁSZA
A DÉLIBÁB ÜZENETE
A »DIES IRAE«
A DUNA VALLOMÁSA
A FAJOK CIRKUSZÁBAN
A FAJTÁM SORSA
A FAJTÁM TAKARÓJA
A FEHÉR CSÖND
A FEHÉR KENDŐ
A FEHÉR LÓTUSZOK
A FEKETE HÚSVÉT
A FEKETE ZONGORA
A FIAIM SORSA
A FIAM BÖLCSŐJÉNÉL
A FOGYÓ HOLD
A FONTAINEBLEAU-I ERDŐBEN
A FÖL-FÖLDOBOTT KŐ
A FÖLD ÉBRESZTÉSE
A FÖLDI KUNYHÓBAN
A FÖLTÁMADÁS SZOMORÚSÁGA
A GARE DE L'EST-EN
A GAZDAGSÁG ÁLMA
A GRÓFI SZÉRŰN
A GYÁVA HATALMASOK
A GYÁVASÁG ISTENESSÉGE
A GYERMEKSÉG ELÉGIÁJA
A GYÜLEKEZET SÁTORÁBAN
A HADAK ÚTJA
A HAJNALOK MADARA
A HALOTTAK
A HALOTTAK ÉLÉN
A HALÁL AUTOMOBILJÁN
A HALÁL LOVAI
A HALÁL PITVARÁBAN
A HALÁL ROKONA
A HALÁL-ÁROK TITKA
A HALÁL-TÓ FÖLÖTT
A HALÁL: PIRKADAT
A HARCOK KÉNYSZERÜLTJE
A HARCUNKAT MEGHARCOLTUK
A HARMADIK EMELETRE
A HARMINCADIK ANDRÁS-NAP
»A XXX-IK SZÁZADBÓL«
A HATALMAS TÉL
A HÁGÁR OLTÁRA
A HIVALKODÓ EMBER
A HOLD MEGBOCSÁJT
A HOLNAP ELÉBE
A HOLNAPUTÁNI ASSZONYKÁK
A HORTOBÁGY POÉTÁJA
A HOSSZÚ HÁRSFA-SOR
A HOTEL-SZOBÁK LAKÓJA
A HÓSEÁS ÁTKA
A HÓVÁR-BÉRCEK ALATT
A HŐKÖLÉS NÉPE
A JELEN HAJÓJÁN
A JELEN MUZSIKÁJA
A JÉGCSAP-SZÍVŰ EMBER
A JÉZUSKA TISZTELETÉRE
A JÖVENDŐ FEHÉREI
A KALOTA PARTJÁN
A KARÁCSONY FÉRFI-ÜNNEP
A KENYÉR
A KEZDET SIRATÁSA
A KEZEK BÁBJA
A KÉK TENGER PARTJÁN
A KÉNYSZERŰSÉG FÁJA
A KÉTSÉGBEESÉS DALA
A KIMÉRÁK ISTENÉHEZ
A KIÜRÍTETT ÁGYASHÁZ
A KÍSÉRŐ HÁZAK
A KÖDBE-FÚLT HAJÓK
A KÖNNYEK ASSZONYA (Bús arcát érzem szívemen)
A KÖNNYEK ASSZONYA (Én, a siratlan fájdalomnak)
A KÖNNYEK HASZNA
A KRASZNA VÖLGYÉN
A KRISZTUSOK MÁRTÍRJA
A KURUC HALÁLA
A KÜRTÖSÖK SZAVA
A LÁPON
A LEGFŐBB VÁRTA
A LEGHASZTALANABB ÁLDOZAT
A LEGJOBB CSÓKOK
A LEGJOBB EMBER
A LEGOKTALANABB SZERELEM
A LEGSZEBB ESTE
A LEGSZENTEBB CSÓK
A LELKEDDEL HÁLNI
A LELKEK TEMETŐJE
A LELKEM KÁNAÁN-MAGVAI
A LÉDA ARANY-SZOBRA
A LÉDA SZÍVE
A LÓ KÉRDEZ
A LÓRI CSÓKJA
A MA KIEBRUDALTJAI
A MAGUNK SZERELME
A MAGYAR MESSIÁSOK
A MAGYAR TANÍTÓKHOZ
A MAGYAR UGARON
A MAGYAR VIGASSÁG
A MARADANDÓSÁG VÁROSÁBAN
A MARGITA FIA
A MÁJUS: SZABAD
A MÁRCIUSI NAPHOZ
A MÁRCIUSI VÉNEKHEZ
A MÁSIK KETTŐ
A MEGABRONCSOZOTT LÉLEK
A MEGÁTKOZOTT EMBER
A MEGCSÚFOLT EMBER
A MEGHÍVOTT HALÁL
A MEGNŐTT ÉLET
A MEGŐSZÜLT TENGER
A MEGSZÉPÍTŐ FÁTUMA
A MEGUNT CSATAZAJ
A MENEKÜLŐ ÉLET
A MENEKÜLŐ LOVAS
A MENTŐ GLÓRIA
A MESE MEGHALT
A MESEBELI JÁNOS
A MEZŐHEGYESI HÁBORÚ
A MI GYERMEKÜNK
A MI HÁBORÚNK
A MI NÁSZNAGYUNK
A MINDEGY ÁTKA
A MINDENT HURCOLVA
A MINDSZENTI TEMETŐBEN
A MOSTI MÁRCIUS
A MÚLTAK ÁLMÁN
A MÚLTÉRT
A MUSZÁJ-HERKULES
A MŰHELYBEN
A NAGY ÁLOM
A NAGY CETHALHOZ
A NAGY HINTA-JÁTÉK
A NAGY HITETŐ
A NAGY HÍD
A NAGY KÉZ TÖRVÉNYE
A NAGY PÉNZTÁRNOK
A NAGY SZERELEMBŐL...
A NAGYRANŐTT KRISZTUSOK
A NAP RAVASZKODÁSA
A NINCSEN HIMNUSZA
A »NEM TUDOM«
A NÉMA MADARAK
A NÉMULÁS BOSSZÚJA
A NYÁRI DÉLUTÁNOK
A PAPOK ISTENE
A PARASZT NYÁR
A PATYOLAT ÜZENETE
A PERC-EMBERKÉK UTÁN
A PERCEK ARATÓJA
A PÉNZ
A PIROS RÓZSA
A PLATÁNFA ÁLMA
A PÓCSI MÁRIA
A RABBISÁG SORSA
A RÁKÓCZI VÉN HARANGJA
A RÉG-HALOTTAK PUSZTÁJÁN
A RÉGI CSAPSZÉKBEN
A RÉGI ISTEN
A RÉGI SEREGLÉSEK
A RÉM-MESÉK UHUJA
A RÉMNEK HANGJA
A RÉMÜLET IMÁJA
A ROTHSCHILDÉK PALOTÁJA
A SÁRBAN
A SÁRGA LÁNG
A SÁTÁN KEVÉLYE
A SION-HEGY ALATT
A SIRATÓ SIRALMA
A SORSOM ELLOPÓJA
A SZAJNA PARTJÁN
A SZAMARAS EMBER
A SZEMEIM SORSA
A SZEMEINK UTÓDJAI
A SZEMEMET CSÓKOLD
A SZENT LOB
A SZENVEDÉSNÉL TÖBBET
A SZERELEM EPOSZÁBÓL
A SZERELMESEK HOLDJA
A SZERELMETLENSÉG ISTENÉHEZ
A SZÉP HÚSVÉT
A SZÉPÍTŐ ÖREGSÉG
A SZÉTSZÓRÓDÁS ELŐTT
A SZIVÁRVÁNY HALÁLA
A SZÍV KOMÉDIÁJA
A SZŰZ PILÁTUS
A TARKA BLÚZ
A TAVALYI CSELÉDEKHEZ
A TAVASZI SZÍV
A TAVASZI VIHARBAN
A TAVASZNAK ALKONYATA
A TÁBOR-TŰZ MELLETT
A TÁVOLI SZEKEREK
A TE MELEGSÉGED
A TENGER ÁKOMBÁKOMA
A TÉL ASZTALÁNÁL
A TÉLI MAGYARORSZÁG
A TISZA-PARTON
A TITOK ARAT
A TÍZÉVES ÉVA
A TÓ NEVETETT
A TÚLSÓ PART
A TÜRELEM BILINCSE
A TŰNŐDÉS CSOLNAKJÁN
A TŰZ CSIHOLÓJA
A TŰZ MÁRCIUSA
A TŰZ ÜNNEPÉN
A VÁLLAD, A VÁLLAD
A VÁR FEHÉR ASSZONYA
A VÁR-ÚR SZEMÉREMÖVE
A VÁROS LEÁNYA
A VERSELŐ ASSZONYOK
A VESZÉLYEK ISTENE
A VÉG UTÁN
A VÉN CSAVARGÓ
A VÉN KOMORNYIK
A VÉRES ZAVAROK
A VIDÁM ISTEN
A VISSZAHOZOTT ZÁSZLÓ
A VISSZAJÁRÓ MÁJUSOK
A VÖRÖS NAP
A ZOZÓ LEVELE
ABSOLON BOLDOG SZÉGYENE
AD AZ ISTEN
»ADÁNAK«
ADD NEKEM A SZEMEIDET
ADJA AZ ISTEN
ADJON ISTEN MINDENKINEK
AGG NÉRÓ HALÁLA
AHOL ÁRGYILUS ALSZIK
AKARLAK, HÁT HAZUDJUNK
AKAROM: TISZTÁN LÁSSATOK
AKÁRMILYEN CSÚNYA ÉLETET
AKI HELYEMRE ÁLL
AKI MAGÁNAK ÉL
AKIK HELYÉN ÉLTEM
AKIK MAJD ELKÍSÉRNEK
AKIK MINDIG ELKÉSNEK
AKIKNEK DAJKÁJA VAGYOK
AKIT EGYSZER MEGLÁTTUNK
AKIT ÉN CSÓKOLOK
AKKOR SINCSEN VÉGE
ALÁZATOSSÁG LANGY ESŐJE
ALSZIK A MAGYAR
ANYA ÉS LEÁNYA
APÁMTÓL, ANYÁMTÓL JÖVÉN
ARAT A MAGYAR
ASSZONY ÉS TEMETŐ
ASSZONYOK A PARTON
AZ AKARAT CSELÉDJEI
AZ ALVÓ CSÓK-PALOTA
AZ ALVÓ KIRÁLYLEÁNY
AZ ANGYALOKNÁL BECSÜLETESEBBEN
AZ ANTI-KRISZTUS ÚTJA
AZ ANYÁM ÉS ÉN
AZ ASSZONY JUSSA
AZ AVAR-DOMB KINCSE
AZ ÁGYAM HÍVOGAT
AZ ÁHÍTOTT CSÖMÖR
AZ ÁRADÁSOK UTÁN
AZ ÁRULÁS NYARA
AZ ÁRVASÁG KERTJEIBEN
AZ EDDIG ÁMENE
AZ EGYEDÜLISÉG VIGASZA
AZ EGYENES CSILLAG
AZ ELÁTKOZOTT VITORLA
AZ ELBOCSÁJTOTT LÉGIÓ
AZ ELHAGYOTT KALÓZ-HAJÓK
AZ ELJÁTSZOTT ÖREGSÉG
AZ ELMARADT SZOMORÚSÁG
AZ ELREJTETT ARCOK
AZ ELSÖTÉTÜLT UTCÁN
AZ ELSŐ ASSZONY
AZ ELSŐSÉG JÓSÁGA
AZ ELSÜLLYEDT UTAK
AZ ELTÉVEDT LOVAS
AZ ELŰZÖTT KÖNNY
AZ ELVESZETT CSALÁDOK
AZ ELZÁRT KIRÁLY-LYÁNY
AZ ÉJ ZSOLTÁRA
AZ ÉJSZAKAI ISTEN
AZ ÉLET
AZ ÉLET BOSSZÚJA
AZ ÉLET VŐLEGÉNYEI
AZ ÉLETEM KERTJE
AZ ÉN BŰNÖM
AZ ÉN HADSEREGEM
AZ ÉN INGOVÁNYOM
AZ ÉN KÉT ASSZONYOM
AZ ÉN KOPORSÓ-PARIPÁM
AZ ÉN MAGYARSÁGOM
AZ ÉN MENYASSZONYOM
AZ ÉN SÍRÁSOM
AZ ÉN TESTAMENTUMOM
AZ ÉN VIRÁG-HALMOM
AZ ÉRTŐL AZ OCEÁNIG
AZ HALOTTAS ÜNNEP
AZ IDEGEN ARCOK
AZ IDŐ ROSTÁJÁBAN
AZ IDŐK KEDVELTJEI
AZ IFJÚ RAJNÁNÁL
AZ IGAZI MESSIÁSODÁS
AZ IGAZI SZÓ
AZ ISMERETLEN ADA
AZ ISTEN BALJÁN
AZ ISTEN HARSONÁJA
AZ ISTEN-KERESŐ LÁRMA
AZ ISTENNEK VISELŐSE
AZ IZGÁGA JÉZUSOK
AZ ÍTÉLET ELŐTT
AZ ÓPERENCIÁS TENGEREN
AZ ÖREG ÁRVASÁG
AZ ÖREG HÁZ
AZ ÖREG KÚNNÉ
AZ ÖREG SZAKÁLAS
AZ ÖRÖK GYERMEKSÉG
AZ ÖRÖK HALÁL-MENET
AZ ÖRÖKKÉ ELVÁLTAK
AZ ÖRÖMTELENSÉG ÖRÖME
AZ ŐS KAJÁN
AZ ŐSZ DICSÉRETE
AZ ŐSZ MUZSIKÁJA
AZ ŐSZ SZERELMEI
AZ ŐSZI LÁRMA
AZ ŐSZI RÓZSÁK
AZ UNDOR ÓRÁIBAN
AZ URAKNAK URA
AZ UTCA ÉNEKE
AZ UTOLSÓ HAJÓK
AZ UTOLSÓ HÍDFŐ
AZ UTOLSÓ KURUC
AZ UTOLSÓ MOSOLY
AZ UTOLSÓ REGGELEN
AZ UTOLSÓ RÉSZLET
AZ UTOLSÓ SEREG
AZ ÚJ HITVALLÁS
AZ ÚJ KÍSÉRTET
AZ ÚR ÉRKEZÉSE
AZ ÚR ILLÉSKÉNT ELVISZI MIND...
AZ ÜTÉSEK ALATT
AZUBA
AZUTÁN VÉGE VOLNA

Á

»ÁDÁM, HOL VAGY?«
ÁLCÁS, VÉN VALÓMMAL
ÁLDASSÁL, EMBERI VEREJTÉK
ÁLDÁSADÁS A VONATON
ÁLDOMÁS
ÁLDOTT, FALUSI KÖD
ÁLDOZÁS ATILLA SÍRJÁN
ÁLDOZÁS PIROS KEDVVEL
ÁLMODIK A NYOMOR
ÁLMODOM...
ÁLMOK UTÁN
ÁLMOM: AZ ISTEN
ÁLOM ÁLOM HELYETT
ÁLOM EGY MÉHESRŐL
ÁSÍT A TÜKÖR
ÁTKOZOTT A GONDOLAT
ÁZOTT SZÉNA-RENDEK FÖLÖTT