27)

Hírlap-áruló

Mindenki annyit ér, ahogy
   Betölti hívatását:
Nézd ezt a vén ujsághordót:
   Becsűlöm a szokását.
Hajnalba' már lót-fut szegény,
   Öllel van a csomagja,
S mit nem csinál -- kit nem kinál,
   Míg számonkint eladja.

Nem kérgesült bürokrata
   Ő, aki -- mintha ebnek --
Úgy dob feléd egy szót, irást,
   S fittyet hány a tömegnek.
Ő nyájas, emberségtudó,
   Megadja tituládat:
"Méltóságos" -- "nagyságos" úr --
   Amennyiről beláthat.

S hogy tudja kötni a gonosz!
   Látszik, nem mái gyermek:
"Tessék, uram! győz az orosz --"
   Kiált oda egy szerbnek;
"Tessék, uram! nyolc az ezüst,
   Napoleon meg tíz ma."
"Győztünk, uram! mi, a török..."
   Ha térdig ér a csizma.

"Kisasszony! a Fővárosi ...
   Van benne hír, novella --"
"Ifj' úr, ni, hogy áll Gorcsakoff
   Tótágast, mint egy vella!..."
Ha nincs vevő, olvas maga
   Egy harapást s tovább megy,
Hogy, majd ha lesz, ajánlattal
   Megint győzhesse a begy.

Elkérkedik negyvennyolccal,
   S nem hiszi, hogy hihetlen,
Hogy ő akkor több hirlapot
   Árult el a "szigetben." *)
"Igaz, még csak suhanc valék,
   De a torkom hatalmos:
"Friss Márciusból" száz forint
   Egy estve, itt, uram! No's?..."

------------------------
*) Margit.


De van mégis, kit ő lenéz,
   Gyülöl, nem méltat szóra,
Haragszik rá, mint borbély az
   Ön-beretválkozóra:
Ez "piszkos" ember, akire
   Ránézni is utálat:
Nem egyenkint vesz hírlapot,
   Hanem -- évszámra járat.

(1877. aug. 25.)

28)

Népdal

Duna vizén lefelé úsz a ladik,
   A ladik,
Róla muzsikaszó, guzlicaszó, csimpolyaszó
   Hallatik;
Juhaj! viszik a piros almát, barackot,
Juhaj: Kevibe Szentendréről menyasszont!

Piros almát eladják a budapesti
   Piacon,
Abbul cifrálkodik Kevibe' a piros arcu
   Menyasszony:
Juhaj! de derék ruha ez a fejkötő:
Megfér ezalatt akármennyi szerető!

Kevi csárda reggel óta tele van,
   Teli van:
Ott járja a kolót egy éles késsel, véres késsel
   A Jovan:
Juhaj! piros volt, de csak férges alma volt,
Asszony, csinos volt, de azért csak r__a volt.

Az oldal fotója a Kapcsos könyvből