Vörös plaidban s parasollal
   Hogy állt ki madame Paris.
      A királyt riasztja: k!
      Az dühében vágtat, bőg:
   S ne vón' ott a Vendôme-oszlop
      Megsiratnák, drága nők!

Madame oly ügyes ugrással
   Terem az oszlop mögé,
Hogy Meneláosz úr annak
   Törzsökén szarvát szegé.
      "Becsületem mentve!" mond,
      "Enyim a vivó porond!" --
   S haza indul és Helént is
      Haza viszi -- a bolond!

De azért tört szarva könnyen,
   Mert alul nő új kis ág;
Mind' tapintja, s hallgatódzik:
   Mit szól már most a világ?
      A világ -- üt gúnykacajt,
      Pletykaszót pletykára hajt; --
   Szép Helén meg könnyü szívvel
      Mondja el a -- "kutyabajt"!

(1877. okt. 4.)

38)

Kék csillaggal jelölte Arany a publikálásra átadott verseket. Tetemre hívás

A radványi sötét erdőben
   Halva találták Bárczi Benőt.
Hosszu hegyes tőr ifju szivében;
   "Ime, bizonyság Isten előtt:
   Gyilkos erőszak ölte meg őt!"

Kastélyába vitette föl atyja,
   Ott letevék a hűs palotán;
Ki se terítteti, meg se mosatja:
   Vérben, ahogy volt, nap nap után
   Hever egyszerű ravatalán.

Állata őrzeni négy alabárdost:
   "Lélek ez ajtón se be, se ki..."
"Hátha az anyja, szép huga már most
   Jönne siratni?" -- "Vissza! neki;
   Jaj, ki parancsom, élve, szegi!"


Fojtva, teremről rejti teremre
   Halk zokogását asszonyi bú. --
Maga, pecséttel, "hívja tetemre"
   Kit szemre vesz, ölyvként, sanda gyanú:
   Legyen a seb vérzése tanú.

A palotát fedi fekete posztó,
   Déli verőn sem süt oda nap;
Áll a tetemnél tiszti pörosztó, *)
   Gyertya, feszűlet, kánoni pap:
   Sárga viaszfényt nyughelye kap.

"Jöjjenek ellenségi, ha voltak!"
   Jő, kit az apja rendre nevez;
Hiába! nem indul sebe a holtnak
   Állva fejénél az, vagy emez:
   "Gyilkosa hát nem ez... újra nem ez."

"Hát ki?..." riad fel Bárczi sötéten,
   "Boszulatlan nem foly ez ösi vér;
Ide a gyilkost!... bárha pecsétem
   Váddal az önnön szívemig ér:
   Mindenki gyanús nekem, aki él!"

"Jöjjenek úgy hát ifju baráti!"
   Sorra belépdel sok dalia:
Fáj nekik a hőst véribe' látni,
   S nem harc mezején elomlania.
   Erre se vérzik Bárczi fia.

"Jöjjön az udvar! apraja, nagyja...
   Jöjjön elő Bárc, a falu, mind!"
Megkönnyezetlen senki se hagyja,
   Kedves urára szánva tekint.
   Nem fakad a seb könnyre megint.

"Jöjjön az anyja! hajadon húga!"
   Künn a leány, már messze, sikolt;
Anyja reárogy, öleli búgva:
   Mindre nem érez semmit a holt:
   Marad a tört vér -- fekete folt.

"Jöjjön utolszor szép szeretője,
   Titkos arája, Kund Abigél!"
Jő; -- szeme villan s tapad a tőrre,
   Arca szobor lett, lába gyökér.
   -- Sebből pirosan buzog a vér.

------------------------
*) A régi pristaldust értem alatta. Különben a szláv szó magyar
    hangzása valószínűleg a Biriztó (pristav) család nevében
    maradt fenn.

Az oldal fotója a Kapcsos könyvből