Könnye se' perdül, jajja se hallik,
   Csak odakap, hol fészkel az agy:
Iszonyu az, mi oda nyilallik!...
   Döbbenet által a szív ere fagy:
   "Lyányom, ez ifjú gyilkosa vagy!"

Kétszeri mondást -- mint lebüvölten --
   Hallgat el, aztán így rebegi:
"Bárczi Benőt én meg nem öltem
   Tanum az Ég, s minden seregi!
   Hanem e tőrt én adtam neki.

Bírta szivem' már hű szerelemre --
   Tudhatta, közöttünk nem vala gát:
Unszola még is szóval "igenre",
   Mert ha nem: ő kivégzi magát.
   Enyelegve adám a tőrt: nosza hát!"

S vadul a sebből a tőrt kiragadja,
   Szeme szokatlan lángot lövell,
Kacag és sír, s fenn villogtatja
   S vércse-visongással rohan el.
   Vetni kezet rá senki se mer.

Odakinn lefut a nyilt utca során,
   Táncolni, dalolni se szégyell;
Dala víg: "Egyszer volt egy leány,
   Ki csak úgy játszott a legénnyel,
   Mint macska szokott az egérrel!"

(1877. okt. 27.)

39)

Almanach 1878-ra

Itt van tehát: megjött az Új év,
   Mint biztató előlegem;
Háromszázhatvanöt nap-éjre
   Halvány reményszínt *) hoz nekem;
Bár majd, ha eljön a valódi,
   Nem lesz, mint most, ruhája zöld;
Inkább hiszem, hogy a küszöbnél
   Fejér, halotti leplet ölt.

Légy üdvöz, Év, e zöld burokban!
   Elfogadom a jóslatot,
És köszönöm, hogy a jövőre
   Kilátásom' tovább nyitod:

------------------------
*) Az akadémiai Almanach borítéka
    rendesen halvány zöld.


Hisz' egy időtül fogva nálam
   Látás, kilátás oly rövid!...
Ha meg nem érném: gondolatban
   Hadd élvezem át örömid.

Mindjárt az első nap rohammal
   Köszönt boldog-boldogtalan;
Oly ünnep ez (no! nem panaszlom),
   Midőn szív s tárca nyitva van;
S egy "szellemdús" játék (amelynek
   Nem kellett nagy heuréka)
A pénz-pazarláshoz időd' is
   Ellopja: a "b. u. é. k."

Aztán jön a farsang, -- az árvíz
   Mátyás körül, mely "tört jeget";
Szegény kiöntött ürge-népség
   Verdesi jajjal az eget;
Mi táncolunk a szenvedőkért,
   Bőven fogunk pazarlani:
S ha nem csordúl -- százezreinkből
   Csöppen nekik is valami.

Aztán jön, amely "gólyafőt mos"
   A híres márciusi hó,
Ha "Gergely megrázza szakállát" --
   No meg böjt, executio.
E hó egy napját űltem én is
   Már két közép embernyomig:
"Simplicius" napján születtem:
   "Simplex" maradtam holtomig.

Ápril minden nedvet kiszáraszt,
   Májusba' jőnek a fagyok; --
S ha sáska, féreg, rozsda nem járt,
   S a június szépen ragyog
S a július "meg nem szorítja":
   Még a vetés bőven terem;
Örvend az úr, -- hát még az asszony!
   Lesz csipke több is, meg selyem.

Míg a paraszt izzad, mi gazdák
   Fürdőre járunk, hűsleni,
A repce-, gyapju- s más előleg
   A csorbát szépen kifeni;

Az oldal fotója a Kapcsos könyvből