Nem, mint apáink sűltek, -- itthon
   Töltvén egész mélő nyarat,
S nézték a vén béres hogyan vet
   S a tót napszámos hogy' arat.

September -- ah! szüret már nem lesz:
   Vagy: lesz szüret, ha bor nem is:
Történeti jogát megőrzi
   Híven az iszom-eszem is;
Különbség az, hogy míg apáink
   Egy canga birkán "laktanak":
Nekünk cukor kell, sütve, főzve,
   Pezsgő bor, osztrigák, halak.

Így, ber, megint ber fogytig-untig
   S "brrr!" míg az esztendő lefut;
Miközben egy nap a halottak
   Fényűzésére is kijut,
Midőn gyertyával, zöld levéllel
   S virággal megvendégelik,
S kitesz halottjáért az élő,
   Mutatva dúsan, hogy: "telik!"

Majd a karácsony hozza végűl
   Az apró szívek örömét;
De a "bubus" már nagy szakértő,
   Bírálva hordja meg szemét,
S ha nem drágát hozott az angyal
   Ajak lepittyed és befagy;
Biz', édes Jézuskám, te is már
   A luxus terjesztője vagy!

(1877. nov. 4.)

40)

Népdal

Haja, haja, hagyma-haja,
Sír a leány: mi a baja?
Kicsi a lyány mint egy bögre:
Nagy szerelem teszi tönkre.

"Veszett is vón' hagyma földbe':
Nem könnyezne szemem tőle!
Veszett vón' az úrfi Pesten:
Nem verne így az úristen!"

(1877. nov. 7.)


41)

Dal fogytán

Függ már szögén a hárfa; --
Kapcsos könyvem bezárva
   Mint egy koporsó.
Ujjam nehéz a húron,
A verset únva írom:
   Ez tán utolsó.

Mi haszna is, mi haszna
Kél egyhangú panaszra
   Belőlem a dal?
Még majd szememre lobban:
"Közöld, ha ily bajod van,
   Az orvosoddal!..."

(1877. nov. 29.)

42)

A kép-mutogató

Énekes história

Debreceni sokadalom!
Nézz e képre, halld meg dalom:
Szomorú történet esett,
-- Kin sok jámbor szív megesett --
   E szomorú időben;
Arrul szerzék ez új verset
   Ebben az esztendőben.

Első képem azt mutatja:
Grófkisasszonyt feddi atyja,
Mér fejére súlyos átkot,
Hogyha az íródeákot
   Még tovább is szíveli,
Kihez a sáros cipőjét
   Sem méltó megtörleni.

Ím haragra lobban arca,
Ősi dölyfe, mély kudarca!
A leány, mint szőke harmat,
Reszket, elfoly; -- ajka hallgat,
   Vagy, ha mond is, ennyit mond:
Válni nem tud, de meghalhat,
   Ősz fején úgy nem lesz gond.

Az oldal fotója a Kapcsos könyvből