EPILOGUS.

- A költeményt indító képek az akkor épülő Sugár-úthoz - ma Andrássy-út - kapcsolódnak. Erről Arany Juliska is hírt adott Rozvány Erzsébetnek: "A város ligetbe rendesen nyitott omnibuszon szoktunk járni... kimondhatatlan kellemes főleg a hazajövetel... miként ez az este is történt, együtt jővén Csengeryék, Eötvösék és mi." (1861. júl. 20.)

A költemény megjelenésének hírét 1878-ban a lapok előre jelezték, s azt is, hogy a költő azzal adta át Gyulainak, ez az utolsó vers, amit még életében kiad.