A HAZÁRÓL.

- Az 1868-69-i választások hatása alatt írta. Az idézőjelet az indokolja a címben, hogy Tóth Kálmánnak ilyen címen jelent meg verse a Pesti Naplóban (1877. júl. 1.), s ez idézhette fel Aranyban korábbi költeménye, a Vojtina Ars poétikája gondolatait. A politikai háttér, hogy 1877-ben a "keleti kérdés" kapcsán az ellenzéki sajtó hevesen támadja a kormányt, sok cikk (pl. Verhovay Gyula cikke két nappal a vers megírása előtt: 1877. aug. 10.) a kormány lemondását követeli.