HÍRLAP-ÁRULÓ.

- A versben emlegetett MÁRCIUS című lap Martius Tizenötödike címmel az első hírlap volt, melyet Pesten az utcán árultak. 1848 mácius 15-e utáni negyedik napon jelentették meg e jeligével: "Nem kell a táblabíró politika!"