VÖRÖS RÉBÉK.

- "Babona", - "Boszorkány történet" - írta a költő az első, illetve a második fogalmazványban a cím alá. Amikor a balladát először közölte, rövid jegyzetet is adott hozzá: "A helyi népmonda csak ennyit tartott fenn a tisztes boszorkányról, hogy t. i. átalment a keskeny pallón, ott varjúvá vált s elrepült. A többit én toldtam hozzá. - Szerző".

A varjú a nép képzeletében a halál madara. Merényi Dunamelléki népmeséiben ír egy Kuvik nevű boszorkányról, aki mikor kivégzik, varjú alakban saját "teste maradványára szállott s mindég azt kiabálta felette: Kár...kár...kár! Azért kiabálnak a varjak még most is így." - Arany ismertette e könyvet és megjegyezte: "Népi szellemben történik... midőn a mesebeli metamorphosist valóhoz köti: azóta kiált így a varjú: Kár!"