A MADARAK HASZNÁRÓL ÉS KÁRÁRÓL.

A FÖLDMIVELŐ, KERTÉSZKEDŐ,
HALÁSZÓ ÉS PÁSZTORKODÓ MAGYARSÁG
HASZNÁLATÁRA.

DARÁNYI IGNÁCZ
M. KIR. FÖLDMIVELÉSÜGYI MINISTER MEGBIZÁSÁBÓL

IRTA
HERMAN OTTÓ

KÉPEKKEL ELLÁTTA
CSÖRGEY TITUSZ.

SZÁZ KÉPPEL.

A M. KIR. FÖLDMIVELÉSÜGYI MINISTER KIADVÁNYAI.


IVÓ PINTYŐKÉK

BUDAPEST.

1901.


I. A SZÁNTÓVETŐ ÉS A MADÁR.
F. KOSZKOL JENŐ.