HELTAI GÁSPÁR

SZÁZ FABULA


A HELYESÍRÁST KORSZERŰSÍTETTE:
MUHARI ILONATARTALOM

HELTAI GÁSPÁR MINDEN JÁMBOR OLVASÓKNAK
KÉVÁN ISTENTŐL MIND LELKI S MIND TESTI JÓKAT

A BÖLCS EZOPUSNAK FABULÁI ÉS BÖLCS OKTATÓ BESZÉDI

ELSŐ FABULA
A kakasról és gyöngyről

MÁSODIK FABULA
A farkasról és a bárányról

HARMADIK FABULA
Az egérről, békáról és héjáról

NEGYEDIK FABULA
Az ebről és juhról

ÖTÖDIK FABULA
Az ebről és az konc húsról

HATODIK FABULA
Az oroszlánról, ökörről, kecskéről és juhról

HETEDIK FABULA
Az oroszlánról, rókáról és szamárról

NYOLCADIK FABULA
A farkasról és a daruról

KILENCEDIK FABULA
Két ebről

TIZEDIK FABULA
Két egérről

TIZENEGYEDIK FABULA
A kesseléről és rókáról

TIZENKETTEDIK FABULA
A kesseléről, varjúról és csigáról

TIZENHARMADIK FABULA
A hollóról és rókáról

TIZENNEGYEDIK FABULA
Az oroszlánról, tulokról és szamárról

TIZENÖTÖDIK FABULA
A szamárról és szatinról

TIZENHATODIK FABULA
Az oroszlánról és egérről

TIZENHETEDIK FABULA
A fecskéről és egyéb madarakról

TIZENNYOLCADIK FABULA
A békákról, mint Jupitertől királyt kévántanak és kértenek

TIZENKILENCEDIK FABULA
Két héjáról

HUSZADIK FABULA
A galambokról, héjáról és ölyvről

HUSZONEGYEDIK FABULA
Az orvról és komondorról

HUSZONKETTEDIK FABULA
Az agg lóról és agg agárról

HUSZONHARMADIK FABULA
A nyulakról és békákról

HUSZONNEGYEDIK FABULA
A farkasról és a kecskegedelecskéről

HUSZONÖTÖDIK FABULA
A szegény emberről és a kégyóról

HUSZONHATODIK FABULA
A rókáról és esztrágról

HUSZONHETEDIK FABULA
A farkasról és a képről

HUSZONNYOLCADIK FABULA
A hollóról és a pávákról

HUSZONKILENCEDIK FABULA
A légyről és a hangyáról

HARMINCADIK FABULA
A farkasról és rókáról

HARMINCEGYEDIK FABULA
A békáról és ökerről

HARMINCKETTEDIK FABULA
Az oroszlánról és a pásztorról

HARMINCHARMADIK FABULA
Az oroszlánról és lóról

HARMINCNEGYEDIK FABULA
A lóról és szamárról

HARMINCÖTÖDIK FABULA
A négylábú lelkes állatokról és madarakról és a puppeneverről

HARMINCHATODIK FABULA
A philomenéről és az ölvről

HARMINCHETEDIK FABULA
A farkasról és rókáról

HARMINCNYOLCADIK FABULA
A szarvasról és vadászról

HARMINCKILENCEDIK FABULA
A farkasról, juhokról és komondorokról

NEGYVENEDIK FABULA
A férfiúról, fejszéről és fákról

NEGYVENEGYEDIK FABULA
A farkasról és komondorról

NEGYVENKETTEDIK FABULA
A kezekről, lábakról és hasról

NEGYVENHARMADIK FABULA
A majomról és rókáról

NEGYVENNEGYEDIK FABULA
A szarvasról, ökrökről és családos emberről

NEGYVENÖTÖDIK FABULA
Az oroszlánról és majomról

NEGYVENHATODIK FABULA
A nyúlról és kékkáposztáról

NEGYVENHETEDIK FABULA
Az varjúról és veder vízről

NEGYVENNYOLCADIK FABULA
A farkasról, vadászról és pásztorról

NEGYVENKILENCEDIK FABULA
A madarászról és madarakról

ÖTVENEDIK FABULA
A majmokról és két emberről,
egyik igazmondóról, másik hízelködéről


ÖTVENEGYEDIK FABULA
Egy lóról, szarvasról és vadászról

ÖTVENKETTEDIK FABULA
Egy szamárról és oroszlánról

ÖTVENHARMADIK FABULA
A kesselőről és egyéb apró madarakról

ÖTVENNEGYEDIK FABULA
Egy oroszlánról és a rókáról

ÖTVENÖTÖDIK FABULA
Egy agg kosról és három gyermekdid kosokról

ÖTVENHATODIK FABULA
Egy emberről és oroszlánról

ÖTVENHETEDIK FABULA
A bolháról és tevéről

ÖTVENNYOLCADIK FABULA
A hangyáról és szekcsőről

ÖTVENKILENCEDIK FABULA
A juhról és varjúról

HATVANADIK FABULA
A fennyűfáról és nádszálról

HATVANEGYEDIK FABULA
Egy eszvérről, rókáról és farkasról

HATVANKETTEDIK FABULA
Egy gyermekdid vadkanról, a disznókról és bárányokról

HATVANHARMADIK FABULA
Egy rókáról és kakasról

HATVANNEGYEDIK FABULA
Egy pórról, sárkánról és rókáról

HATVANÖTÖDIK FABULA
A macskáról és rókáról

HATVANHATODIK FABULA
Egy farkasról és a pórokról

HATVANHETEDIK FABULA
A rókáról és kakasról

HATVANNYOLCADIK FABULA
A farkasról és bakról

HATVANKILENCEDIK FABULA
Egy farkasról és egy szamárról

HETVENEDIK FABULA
Egy rókáról, farkasról és oroszlánról

HETVENEGYEDIK FABULA
Egy farkasról

HETVENKETTEDIK FABULA
Egy farkasról és egy éh komondorról

HETVENHARMADIK FABULA
A szegénből lött kazdag emberről
és a kazdagból lött szegénről


HETVENNEGYEDIK FABULA
Egy farkasról, egy rókáról és a rókának a fiáról

HETVENÖTÖDIK FABULA
A komondorról, farkasról és kosról

HETVENHATODIK FABULA
Egy emberkéről és egy oroszlánról

HETVENHETEDIK FABULA
A kösseléről és hollóról

HETVENNYOLCADIK FABULA
Egy rókáról és egy bakról

HETVENKILENCEDIK FABULA
A kakasról és a macskáról

NYOLCVANADIK FABULA
Egy rókáról és szederiről

NYOLCVANEGYEDIK FABULA
Az emberről és a halványról

NYOLCVANKETTEDIK FABULA
Az egerökről és macskáról

NYOLCVANHARMADIK FABULA
Egy juhpásztor gyermekről

NYOLCVANNEGYEDIK FABULA
Egy hangyáról és galambról

NYOLCVANÖTÖDIK FABULA
A méhről és Jupiter istenről

NYOLCVANHATODIK FABULA
Egy férfiúról és annak két feleségéről

NYOLCVANHETEDIK FABULA
Egy asszonyállatról és farkasról

NYOLCVANNYOLCADIK FABULA
A tekenés békáról és kösseléről

NYOLCVANKILENCEDIK FABULA
Két rákról

KILENCVENEDIK FABULA
Két társról

KILENCVENEGYEDIK FABULA
A páváról és daruról

KILENCVENKETTEDIK FABULA
Négy ökerről és egy oroszlánról

KILENCVENHARMADIK FABULA
A fennyűfáról és galoganyáról

KILENCVENNEGYEDIK FABULA
Egy síró gyermekről és egy orvról

KILENCVENÖTÖDIK FABULA
Egy lúdról és arany lúdmonyról

KILENCVENHATODIK FABULA
Egy pórról és szép madárkáról

KILENCVENHETEDIK FABULA
Egy pórról, farkasról, rókáról és egy sajtról

KILENCVENNYOLCADIK FABULA
Egy madarászról és a madarakról

KILENCVENKILENCEDIK FABULA
Egy nemesemberről és az ördögről

SZÁZADIK FABULA
Egy pacsirtáról és annak fiairól


SZÓMAGYARÁZATOK