Címlap

[SZONETTJÁTÉK]*

Cézár Galliában

Szemén a pontos ősi szemüveg
levette most s mig François balrament
hogy visszahozza rajzát hol Lübeck
főterén árvul az ó parlament

ő jobbratért s unottan szólt: kapus
bús vendégemnek megint nincs dohány
s érezte hogy nő rossz lábán a vad hus
és tudta, megint megcsalá a lány!

Szemén megrezdült ám a pilla most
s kék fénnyel telt meg a polgári hajlék
és szólt: kedvesem, vegyen villamost

és vigye vállát melyre sírva hajlék
Cézár Birotteau szívedből kimosd!...
S félóra mulva: pincér, szivarost!

Reggeli ájtatosság

Ó, hagyj Uram még igy feküdni hasmánt
csak egy kicsit és jöhet a fuszekli
A számtantanár bús szemét te szedd ki
s torkát szorítsa össze jól a vaspánt

Ha jót is mondok, azt mondja nem áll!
és néki mindig piszkos a füzet
szünet ha jön vigyázóval üzet
miatta szenved itt egész Revál

Hozzád esd a gyerek fölnyujtott ujja
Add hogy legyen nehány szines skatullya
padomban s ő ne kérdhesse: mi az?

Add hogy a leckét a diák jól fujja
és címez minket és ez a cim az,
hogy: mars helyedre ostoba pimasz!

Egy Modiano-cigarettapapir elszakadt

Ó hol vagyon a régi kelta már
Aki e fánál mely vadul kereplett
A hősi korban egykoron szerep lett
S amely fából egy megveszett tanár

Papirost gyártott ó a vad szamár!
Címed öcsém hogy engem meglepett
Nem tagadom, de Múzsám még e leplet
Letépi mert ó tudd meg hogy ma szár-

S virágtalan száll füstöm, ó de Vác
Dutyijja őrzze testedet s sokác
Dalok ringassák füst helyett a kósza

Gondokat el! Milyen alakiság!
Cigarettámnak füstje szép kis ág
Lombjai közt egy halovány kabóca

A másodfokú függvények egyenletei

Drukkoltam, s szólék: "Szent Konstantin, ápolj!
Tedd, ne hijjon ki Szemere Elek!"
Ő szólít mégis erre felkelek
Mért vagy oly messze ó Konstantinápoly

S keblemben mint berekben kele vész
Szivem zajdult mint bukaresti banda
Őrült leszek "A luk ha festi randa"
Mondám s aztán: a gyerekben kelevéz

Boldog diákkor, melyről ama Salmon
Müvéből annyit olvasék mig malmom
Zakatolt, s szólt: csiribiri fitty
Szinház volt ez, szinház, Beregi eridj
tanárom ellen kezedben horoszkóp
S vágd kupán: ő egy vérszivó gonosz pók

1928