Címlap

[BRAUN ÉVÁNAK]

Ahogy öreg akác nyujt egy hulló levelet a fiatal hársnak,
úgy adom e könyvet Braun Évának, az ifju költőtársnak.

1934. febr. 11.