Címlap

Arthur Rimbaud
Munkások

   Óh ez a meleg februári délelőtt! Az alkalmatlankodó déli szél eljött, hogy ismét föltámassza szűkölködő, ízetlen emlékeimet, fiatal nyomorunkat.

   Henrikán pamutszoknya volt, fehér és barna kockákkal, amilyet a mult században viselhettek, szalagos fejkötő és könnyű selyemkendő. Sokkal szomorúbb volt ez, mint valami gyász. Kirándultunk a város határába. Borult idő volt és ez a déli szél fölizgatta az elpusztított kertek és a kiszáradt gyep minden paraszti illatát.

   Sem asszonyomat, sem engem egy cseppet sem fárasztott ez. Egy eléggé magas ösvényen, egy tócsában, melyet a mult havi áradás hagyott hátra, nagyon kicsi halakra figyelmeztetett.

   A város, füstjével és szakmák zajaival, nagyon messzire követett az utakon. Óh, a másik világ, az ég áldotta gyarmat és az árnyékok! A déli szél elém idézte gyermekségem nyomorult kellemetlenségeit, nyári kétségbeeséseimet, azt a szörnyű mennyiségű erőt és tudást, amelyet mindig visszatartott tőlem a sors. Nem! nem töltjük a nyarat ebben a fösvény országban, ahol soha sem leszünk mások, mint eljegyzett árvák. Azt akarom, hogy ez a megkeményedett kar ne vonszoljon tovább egy kedves ábrándot.