Betűrendes versjegyzék (F-M)


F

G

Gy

H

I

Í

J

K

L

M

F

Fasti
Fák beszéde
Februári óda
Fehér leányok
Fehér temetés
Fejtörő felnőtteknek
Fekete farsang
Fekete tornyok
Fekete Vénusz
Feleségemnek...
Féltizenkettő
Fényes, dicső madaraim
Fényes koszorú
Fényképek
Finale
Fohász
Fohász csillagtalan éjjel
Fohászkodás
Fölébredek
Fölöttem az éj
Francia lány

G

Gépírókisasszony
Gőgös, meddő virágok
Groteszk

Gy

Gyakran megyek el most halotti házak kapujánál
Gyászkar
Gyilkosok
Gyorstűz
Gyógyulás
Győzelem
Gyulai úr
Gyűlölöm magamat

H

Ha játszanak a gyermekek...
Ha negyvenéves...
Ha néha-néha meghal valaki
Ha volna egy kevés remény
Hajam
Hajnal, éjfél közt ocsúdva mély sötétbe fölriadtam
Hajnali bálteremben
Hajnali csók
Hajnali dal
Hajnali részegség
Halálba hívó délután.
Halottak
Halottak napján
Halotthozó éjek
Halotti beszéd
Hang
Haragszik az Isten
Harsány kiáltások tavaszi reggel
Hatalmas ősz
Hattyú kutyám
Hazafiság
Háborús fohász az aggokhoz
Három szatíra
Hát az Ilonka
Hervadt kertben
Hetedhétország
Hetedhét-ország felé
Hideg
Hitves
Híves őszi este...
Hogy éjfélkor bezörgessen a párod...
Holdsugár-szonáta
Honfoglalás előtt
Hódolat a halálnak
Húsvéti himnusz

I

Icarus
Ideges rímek
Idill a Hűvös völgyben
Ilona
Ilyenkor a szobánk, mint a sziget
Ima harc előtt
Indulatszavak
Induló a költőkhöz
Inferno
Innen a szobámbul
Intés az öregebbek tiszteletére
Ismerjük egymást
Isten-Weekend
Itt fekszenek csodásan ők
Izgatott séták

Í

Írás régi könyvben

J

Jaj, az estét úgy szeretem
Jaj, hova lettek a zongorás estek
Járvány
Játék első szemüvegemmel
Jó hír

K

Kabaré nagyhete
Kalauz
Kapca-ünnep
Karácsonyi dal
Kávéval és kacajjal jő a reggel
Kedves
Keresztúton
Keserű ének
Kéjvágy
Kék virágok közt
Kérdés
Kérdések
Kérdések munka közben
Két kecskerím
Két paródia
Kétségbeesés
Ki hallja én nagy jajgatásom
Ki tudja...
Kik élnek itt a dolgozószobámban?
Kip-kop, köveznek
Kirakatok
Kis bordélyház
Kis állomáson
Kis, kósza vágyak
Kis Mariska
Kisasszony
Kiskőrösön
Kivégzés
Kísérem a fiam az iskolába
Kolduló énekek
Koporsó és bölcső közt
Koratavaszi délután
Kossuth Lajos élete
Kossuth Lajos, Széchenyi...
Kórházból
Köd előttem, köd utánam
Költő
Költő a huszadik században
Könnyek koldusa
Könyörgés az ittmaradókhoz
Kösöntyű
Közelgő vihar

Krúdy Gyula
Künn a sárgára pörkölt nyári kertben

L

Lamentoso
Lankadt ibolya
Lám, ma ujólag az álom
Lámpa a sötétben
Lámpafény
Lánc, lánc, eszterlánc
Lánc vers
Lángok között
Lásd, kisfiam, ezt mind neked adom most
Láz
Leány
Lecsuklik minden pilla most
Lefekvés után
Legenda
Lepkék beszéde
Légy áldott, régi hely
Légy csak magad...
Lia
Lidércnyomás
Lidia
Litánia

M

Ma azt akarnám...
Ma hold van
Madarak beszéde
Magánbeszéd
Magunk vagyunk...
Magyar költők sikolya Európa költőihez 1919-ben
Magyar vagyok, minthogy magyarul írok...
Mahomet
Marcus Aurelius
Május
Már elmondtam, mint kezdtem el
Már megtanultam
Már néha gondolok a szerelemre
Már néha ott ülök velük
Másként halálos csend és néma untság
Mások
Mátyás választása
Megállt az óra
Menj, kisgyerek
Mercurius
Mert hogyha itt bús életem robotján...
Még büszkén vallom, hogy magyar vagyok
Méla akkordok
Mély éjeken hányszor nézlek, te Térkép
Mélyek a kutak
Mérgek litániája
Mért nem beszéltek, én halottjaim
Méz
Mi ez, mi ez?
Mi van még itt?
Miért?
Miért zokogsz fel oly fájón, busan
Mikes szól
Mikor az este hirtelen leszáll
Mily messze van éntőlem már az ég
Milyen közeli most a nyári ég
Milyen lehet az élet ott kivűl?
Milyen sötét-sötét a Balaton
Mint
Mint a beteg gyerek
Mint a magnézium...
Mint aki a sínek közé esett...
Mint hogyha kisfiam...
Mohács
Mors Bacchanalis
Most az álom vizébe gázolok
Most elbeszélem azt a hónapot
Most harminckét éves vagyok
Most trombitákkal zengj a szerelemnek...
Mostan színes tintákról álmodom
Mózes imája
Múlt este én is jártam ottan
Múlt este kissé lehajoltam
Műhely