9. CITOYEN KURCZ LEVELE BERLINI ELVBARÁTAIHOZ

Barátim!

A siker, melyet elveink aratnak, óriási.

Csak annyit írok, hogy országunk ismét több nagyszerű telepítvényekkel szaporodott, melyek közt legelső helyen áll egy magyarországi férfi, Hurday László telepe.

E férfi nagyszerű státusökonóm, igen jeles földész, nagy kémikus, szerencsés spekuláns, bátor vadász és bámulatra való építész.

Amióta idejött, egész prériket tett termékennyé, reformálta a gazdászatot, új tulajdonságait fedezte fel az eddigelé legfontosabb kereskedelmi szereknek, többek közt a cukornádnak, mely eddigelé csak fényűzési cikk volt, egy oly újabb alkalmazását ismerteté meg velem, mely azt a proletáriusokra nézve is közhasznúvá teszi.

Minden tenyészik kezei alatt, fővárosunk egészen megváltozott, mióta ő itt van, egymásra építvén a legcélszerűbb alakzatú villákat, kastélyokat és raktárakat.

Azt mondanom sem kell, hogy e derék férfiú egyike legjobb barátaimnak, mondhatni hódolóimnak, – s köztünk szólván ő, mint a szépnemnek különös tisztelője, imádott nőm, Urakatna irányában túlságosan is nagy figyelemmel látszik viseltetni, mely sejthető hajlamnak netaláni szenvedélyesebb következményeit azáltal reménylem megelőzhetendni, hogy e derék férfiút legközelebb nőmnek legkellemesebb testvérével, Kaméhaméha király leányával, Kingatara-Ururuth kisasszonnyal fogom összeházasítani.

Sietek, nem írhatok többet, az általános emberiség világbékerendező fiókgyűlésébe várnak. Szellemem veled.


VisszaKezdőlapElőre