Jókai Mór: Írói arcképek


Magyar költők sorsa
Csokonai
    KÉT LÁNGÉSZ EGY HÁZBAN
Katona József Bánk bánja
Kisfaludy Károly
    EZELŐTT…
A magyar irodalom a reformkorban
Vörösmarty
    VÖRÖSMARTY MIHÁLY
    VÖRÖSMARTY LAKA NYÉKEN
    VÖRÖSMARTY APÁNK
    A LEGUTOLSÓ TALÁLKOZÁSOM VÖRÖSMARTYVAL
Jósika Miklós emlékezete
Eötvös József
    NŐVÉREK • Regény 4 könyvben, írta báró Eötvös József
Az én kortársaim
A márciusi fiatalság • (Visszaemlékezés)
Petőfi
    PETŐFI SÁNDOR ÉLETE ÉS KÖLTEMÉNYEI
    PETŐFI SÁNDOR
    PETŐFI
    PETŐFI KOLTÓN
    PETŐFI KÖLTEMÉNYEINEK DÍSZKIADÁSA, hazai művészek által illusztrálva
    ELNÖKI MEGNYITÓ BESZÉD A PETŐFI-TÁRSASÁG ELSŐ KÖZGYŰLÉSÉN 1877. január 1-én
    ELNÖKI MEGNYITÓ BESZÉD A PETŐFI-TÁRSASÁG II. KÖZGYŰLÉSÉN 1878. jan. 6-án
    PETŐFI ÉS ELLENSÉGEI
    PETŐFI SZÜLŐHÁZÁNAK ÁTVÉTELE
    PETŐFI SÁNDOR ÖTVEN ÉV UTÁN
    PETŐFI HALÁLA
Arany János
    ARANY JÁNOS – Kakas Márton arcképcsarnokából –
    EGY NAP ARANY JÁNOSNÁL
Szigligeti Ede
    SZIGLIGETI
    „II. RÁKÓCZI FERENC FOGSÁGA”
    „A MAMA” • Száz arany jutalmat nyert vígjáték Szigligetitől
    „BÉLDI PÁL” • 100 arannyal jutalmazott szomorújáték; írta Szigligeti
Pákh Albert
    PÁKH ALBERT – Kakas Márton arcképcsarnokából –
    A „VASÁRNAPI ÚJSÁG” (Hogy született, hogy dajkáltuk?)
Obernyik Károly
    BRANKOVICS GYÖRGY • Írta Obernyik. Egressy jutalomjátéka
Bérczy Károly
Brassai – Kakas Márton arcképcsarnokából –
Toldy Ferenc – Kakas Márton arcképcsarnokából –
Gyulai Pál – EGY KIS FELESELÉS GYULAIVAL
Gyulai Pál – Kakas Márton arcképcsarnokából –
Ráth Mór válogatott levelei (A Vörösmarty életírása végett fenntisztelt barátunkhoz.) – Kakas Márton arcképcsarnokából –
    PONYVÁRA KERÜLT MAGYAR KLASSZIKUS
Greguss Ágost – Kakas Márton arcképcsarnokából –
    AZ „ÜSTÖKÖS” PRINCIPÁLISÁHOZ
Szász Károly
Thaly Kálmán
A nemzet halottai
Kazinczy Gábor meghalt
Madách Imre meghalt!
Fáy András meghalt!
Vörösmarty sírjánál
Széchenyi megszünt e földön élni!
Teleki László meghalt
Eötvös József
Tóth Ede
Arany János meghalt
Czakó Zsigmond emléke