CHARIVARI

Egy zsák hír

A császár Josephstadtba ment. – Lippát visszafoglaltuk. A rácok alkusznak – Bécsben egy húszas egy zsemlye. – Troppaut bombáztak. – Fiumét a szárd hajók felszabadíták. – Dalmáciában magyar érdekű mozgalmak vannak. – Diakovárt elfoglalta Batthyány. – A másik Batthyány Pesten van. Pedig a többi mágnások ugyancsak emigrálnak. – Kolozsvárt felprédálták az oláhok. Katona Miklós kitisztította Kővár vidékét. – Új-Aradot visszafoglaltuk. – Seregeink fel vannak a télre ruházva. – Most készítenek nagymennyiségű gubákat téli háborúra. – A császárt megütötte a guta. Ha azt tette, nagyon jól tette. Bár a többit is mellé ütötte volna. – Prága fellázadt s a katonaságot lefegyverezte. – Frankfurtban elfogták a lotharingi Fajankót. – Auersperg kihítta párbajra Windisch-Graetzet. Windisch-Graetz három sebet kapott. – Horvátországban 16 pft egy kila rozs. Zemplénben pedig 2 ft 48 kr. egy kila búza. – Bécs felől nagy ágyúzást hallani. – Az orosz cár hetvenmilliónyi kölcsönt akart csinálni, de nem kapott. – Párizsban Bonaparte Lajos lesz a köztársasági elnök. Nagy szamár. – Erdélyi seregeink Feketetónál vannak. – Pestre érkezett egy terhes hajó Fiuméból, megrakva cukorral. Vajon merre kerülte ki a szárazföldet? – Berlinben lázadás ütött ki. – A Figyelmező menti magát, hogy ő nem reactionarius. – A pesti sáncok már nagy részben készen vannak. – Konstantinápoly leégett. – Kínában kikiáltották a respublikát. – Győr el van sáncolva. – Komáromban gőzmalom készül. – Pesten megszűnt a kolera. – A nápolyi királyt mégsem akasztották fel. – – –

Van ezen hírek között olyan is, amelyik igaz.


VisszaKezdőlapElőre