CHARIVARI

Mit beszélnek úton-útfélen?

Mottó: mindeneket meghallgassátok, ami jó, azt elhiggyétek

Beszélik, hogy Haimburgnál Windisch-Graetz családjából tizenegy egyéniséget csíptek el; – ha igaz, se sokat ér, van neki vagy kilencvenkilenc unokája; az ilyen faj szapora, mint a krumpli és mint a császári család.

Beszélik, hogy Blomberget agyonlőtték, s a temesvári katonaság nagy része átjött hozzánk.

Beszélik, hogy Kolozsvár elesett, s a mi seregeink átfutottak a Királyhágón.

Beszélik, hogy Baldaccit felakasztották Nagyváradon. Szegény ember! mindig mondtuk, hogy mért nem híják haza, nem jó neki ott lennie, ott nagy a veszedelem, s itt van la, megesett a szerencsétlenség. Szegény tiszteletre méltó férfiú. Be kár volt, hogy hamarább nem – – – jött el onnan.

Beszélik, de már ezt ugyan beszélik ám, hogy a Brodi regement megtagadta Suplikácnak az engedelmességet s átjött mihozzánk.

Beszélik, hogy Jellasics megőrült – tán szerelmében? nem. Tán szégyenletében? nem szokása. Tán a státusgondok miatt? Épen nem. Vagy a pálinkaivástól? Attól sem, hanem láttára WindischGraetz kegyetlenségeinek, elveszté, ami kevés volt is neki.

Azt is beszélik, hogy Puchner is megőrült; én nem tudom, mai időkben annyi emberről hallani, hogy elvesztette az eszét s egyről sem, hogy megtalálta volna.

Beszélik, hogy Fiume fel van szabadítva. Vivat, kapunk narancsot.

Beszélik, hogy a német bankókat tíz pc. veszteséggel is váltják be magyarra, ezüstre pedig harminc pc. agióval.

Beszélik, hogy a mi seregeink Győrre vonultak vissza. Miért nem Belgrádra?

Beszélik (beszélhetik is, mert igaz), hogy Perczel kiverte a horvátokat a Muraközből.

Beszélik, s azt ugyan elég rosszul teszik, hogy kibeszélik, hogy Pestet nem fogják többé sáncolni, csupán még redoutot fognak felépíteni. Furcsa is lett volna, ha mind a harminchatot felépítik; ekkor csupán a sáncok védelmére kellett volna harminchatezer ember. Ennyi erővel a síkra is kiszállunk. S ha a sáncokat megvédeni nem bírjuk, akkor az ellenség foglalja el. – Sereget Pest védelmére, nem sáncokat.

Beszélik, hogy a Csallóközt egészen körül fogják sáncolni. Mar az igaz, hogy ha oda bevenné magát vagy harmincezer kezeslábas ember, onnan ugyan húsz esztendeig ki nem venné semmi hatalmasság.

Beszélik, hogy héber vállalkozók ezrével csempészik be külföldről a kész bakancsokat katonáink számára. Eszem a lelküket, mi egy árva újságlapot nem tudunk belopni a külföldről.


VisszaKezdőlapElőre