CHARIVARI

A király leköszönt.

A koronaörökös is leköszönt.

Nolunt acerbam sumere.

A koronákat és a státusadósságokat örökölte Ferenc József. Josephus sine terra.

A kedves kis fiú.

Még alig tudja a nyakravalóját megkötni, s kapja magát: császár lesz.

Hjaj, fiatal barátom, míg az ember a császárságot megtanulja, sok szép víz lefolyik addig a Dunán.

Nagyot kell még magának addig nőni, míg azt mind megeszi, amit ura bátyja megevett.

Tudja-e maga, mi az a diplomatika? Tud-e maga csalni, lopni, hazudni s mindezekhez szent képeket vágni?

Tudja-e maga, mi az az entente cordiale? Tudja-e maga, hogy mikor az egyik császár tolvaj, akkor a másik császárnak orgazdának kell lenni?

Tudja-e maga, mi az a népszeretet? Tudja-e maga, mire valók a hóhérok, a katonák, az akasztófák, ágyúk és a börtönök?

Tudja-e maga, mi az a politika?

Tud-e maga mindent ígérni, mikor meg van szorulva azzal a szent szándékkal, hogy semmit sem fog megadni?

Tudja-e maga, mi az a heraldika? Tud-e maga hamisan esküdni koronájára, címerére, evangéliumára, s azt mondani, hogy mikor esküdött, nem volt esze?

Tudja-e maga, mi az a jus gentium? Össze tudja-e ön veszíteni a népeket, tud-e ön polgárháborút csinálni, falvakat égetni, népfajokat irtani?

Tudja-e maga, mi az a taktika? Egy néptől mindenét ajándékba elvenni s aztán háládatosságból meggyilkolni?

Tudja-e maga, mi az a sanctio pragmatica? Törvényeket csinálni s azokat meg nem tartani?

Tudja-e maga, mi az a status oeconomia? Tud-e maga adósságokat csinálni s azokat soha ki nem fizetni?

Tudja-e maga, mi az alkímia? Tud-e maga papirosból aranyat és ezüstöt csinálni?

Tudja-e maga, mik azok a Flankenbewegungok? Tud-e ön ildomosan szökni, futni, retirálni és dispereálni, mikor a státus érdeke úgy kívánja.

Míg maga, fiatal barátom, mindezen tudományokból az exament le nem teszi, addig ne neveztesse ki magát császárnak.

Feladat sakkozók számára

A parti így áll.

A feketesárga részen van egy király meg egy királyné.

Van egy futó – ez Jellasics.

Van egy bástya – ez Windisch-Graetz.

Van egy – ez Récsei Ádám.

Van két pion – ezek a rácok és oláhok.

A háromszínű részen – sem király, sem királyné.

Van egy futó – ez Baldacci.

Van két bástya – ez Perczel és Görgei.

Van egy – ez Teleki Ádám.

Van hat pion – ezek a magyarok, székelyek, olaszok, bécsiek, lengyelek és tirolok.

Kérdés: hogy lehet a feketesárga királynak és királynénak hat húzással mattot adni?


VisszaKezdőlapElőre