MAGYAR NÉP!

Ne higgy az ellenségnek! Hallgasd meg, amit mond, és nézd meg, amit tesz, és vigyázz magadra.

Ha valaha, most ne hagyd elámítani magadat, egy percnyi megcsalatás kell csak, s ami azután következik, az a halál, nemzeted halála; tulajdon halálod.

Ne higgy neki. Ellenséged volt négyszáz esztendő óta, gyilkolta, rabolta országodat, mióta lábát beletette, minden magyar vér, ami négy század óta kifolyt, őmiatta folyt ki, minden nyomor, minden keserűség őtőle jött rád. Ne higgy neki.

Megesküdött, hogy ki fog irtani a föld színéről, mert magyar vagy, s mert a magyarral vele születik a szabadság, még az anyja szíve alatt alvó csecsemőt is meg fogja gyilkolni, hogy szabadságot ne szüljenek a magyar nők többé. Ne higgy neki.

Mikor azt mondja, hogy úgy jő, mint barátod, gondolj rá, hogy rabló csordái egész Szegedig üressé tették az országot, fölégették a békés falvakat, megölték a férfit, elevenen eltemették a síró gyermeket s anyját elrabolták, gondolj rá és ne higgy neki.

Mikor ígéretet tesz a király nevében, emlékezzél reá, hányszor volt a királyi adott szó egy év alatt megszegve, mennyi szent esküvés, mennyi írott törvény, miket királyi szó, királyi név biztosított, lett egy év alatt meghazudtolva, elfelejtve, kicsúfolva; gondolj rá, és ne higgy neki.

Mikor hazád legjobb férfiait gyalázza előtted, mikor rágalmakat mond azokra, kikről eddig csak a tisztelet hangján hallottál beszélni, gondolj rá, hogy e férfiak igazságos, szentséges ügyéért minden pillanatban készek életöket áldozni, hogy míg ők élnek, addig isten szeme van az országon, de átok és kárhozat száll reá, ha ellenségeid vehetnek rajtok hatalmat, gondolj reá és ne higgy neki.

Mikor győzelmeit hirdeti előtted, akkor palástolja legjobban sebeit, mikor erejéről beszél, akkor félti legjobban hatalmát, mikor téged ijeszt, akkor fél tőled leginkább. Ne higgy neki.

Ne higgy neki, ha ígér, ne higgy neki, ha fenyeget, ne higgy neki, ha rágalmaz, ne higgy neki, ha imádkozik.

Ellenséged ő. Az ő élete a te halálod. Véredből él.

Gondolj azokra, akiket már megölt, és vigyázz magadra, mert téged is megölni készül.

Ne higgy neki.


VisszaKezdőlapElőre