CHARIVARI

Ritkaságok gyűjteménye

Minthogy az ellenség múzeumaink kincseit elrabolta, nehogy azon gyönyörű épület ott Pesten üresen maradjon, magunkra vállaltuk e kor ereklyéit egy gyűjteménybe összegereblyézni s örök emlékül a késő utókornak deponálni oly helyre, ahol ellenség nem jár soha.

1. Egy históriai nevezetességű ezüstkalán, melyet gróf Pálfi Móric, Lévai püspöknél ebédelvén, történetesen a zsebében felejtett.

2. Egy numizmatikus gyűjtemény, mely Ausztria külön-különféle bankóiból és rézpénzeiből van alkotva, azoknak kereszt és nevezeték névszerinti értékei mellékletével.

3. Azon retorikai szépségéről nevezetes válasz, melyet Mack küldött Windisch-Graetznek, midőn tőle Komárom várának feladását követelte, mely is áll az aláírással egyetemben két szillabából.

4. Egy hatkötetes útleírás, Pestől Párizsig. Írta Pulszky Ferenc, az ország költségén és a világ bolondítására.

5. Az a huszonöt pálcaütés kottára szedve, melyet Windisch-Graetz Konstantin orosz főherceg ülőrészén elhegedültetett, egy interesbe adott nyakoncsapásért.

6. Egy debreceni polgártárs életnagyságban faragott képe szalonnából, ki a lakójától házbért nem fogadott el.

7. Egy szilvalé színű calabriai kalap, mellyel a magyar respublika királyai koronáztatnak.

8. Egy elmés madárijesztő, melyet Irányi Dániel tábornokulhatandó ifiú a galíciai szorosokra applikált. Ez elmés találmánynak köszönhető, hogy madarak azóta nem jőnek át a határon.

9. …y János világhírű huszárkapitány tábori viselt dolgainak versben foglalt leírása.

10. Magyarország földabrosza a Marczius által indítványozott respublikák szövetsége után.

11. Az a furkósbot, amellyel Hurbán uramat Tiszolcon hátba hajították.

12. Egy huszár kardja, mellyel a gazdája Szolnoknál húsz vasas németet levágott.


VisszaKezdőlapElőre