SZEBEN BEVÉTELE

Bem tábornok március 10-én meggyesi főhadiszállásán megtudta, hogy az ellenség három oldalról iparkodik őt bekeríteni.

Egyik sereg Károlyvárról, másik Segesvárról, harmadik Szebenből.

Az osztrákok így szokták.

Ekkor Bem ahelyett hogy visszavonult volna, összeszedi kis seregét, s egyenesen nekivág az ellenség főerejének Szeben alatt. A lengyelek meg így szokták.

Az ellenség már készen várta a tábornokot a január 21-i csatatéren.

Fel volt állítva négyezernyi orosz gyalogság, kétezer császári sorkatona s hatszáz lovas kozák.

Bem megtámadta őket; a háromszéki székely újonc csapásai előtt dűlt a muszka zsoldos, január 21-i vér meg lőn torolva, az ellenség megfutott a csatából.

Ekkor kezdődött az ostrom.

A székely újonc szuronnyal támadta meg Szeben bástyáit, szuronnyal verte ki a sáncokból a hírneves muszka katonákat, elvette ágyúikat, el lőszeres táraikat és tömérdek fegyvert és foglyot.

Éjjel tizenkét órakor vonult be Bem Szebenbe.

Az oroszok visszahúzódtak Vöröstorony felé, a császáriak Gyulafehérvárnak.

Még azon éjjel maga elé hívatta a tábornok a városi tanácsot s kinyilatkoztatá, hogy az eddigiekért amnesztiát ad mindenkinek, büntetvén csupán azt, ki ezentúl fegyvert fog a magyar kormány ellen.

A tanács nemcsak a kormány iránti hódolatra kötelezte magát, sőt egy protestációt is szerkesztett az orosz intervenció ellen.

Most már kormányunknak hivatalos kötelessége ez intervenciót tudomásul venni. Elvárjuk, mit szül e tárgy az országgyűlésen.


VisszaKezdőlapElőre