PESTI HÍREK

Vahot Imre, kit Windisch-Graetz minap bezáratott, kétheti szenvedés után ismét szabadon jár. Mi szívből örvendünk fogsága rövid voltának, de ha felgondoljuk, hogy Czuczor csupán egy dala miatt hat esztendőre lett elítélve, nem lehet tagadni, miszerint Imre barátunk iránt, bűneinek rovásához képest, a zsarnok még elég nagylelkű volt.

Deák Ferenc szabadságot kapott Zala vármegyébe vonulhatni, holott is Kehidán várja dolgaink jobbra fordultát.

Havas és azon társai, kik Pesten fekvő javakkal bírnak, házaikat már széltére árulgatják, de vevő nemigen találkozik, mert mindenki tudja, hogy a hazaárulók javai azon pillantástól kezdve, melyben az iszonyú bűntényt elkövették, megszűntek övéik lenni, az álladalmat illető ilyen jószágok birtokából senki nem akar ebrúdon kivettetni.

Egyébiránt a pesti nép igen lelkes. Minap is, midőn Windisch-Graetz egy gőzösön a népfelkelés biztosabb eszközlése végett katonákat szállított Paks felé s ezek hurrá! kiáltással indultak el, a Duna-parton álló nép minden tartózkodás nélkül így válaszolt: éljen Kossuth, vesszen a német!


VisszaKezdőlapElőre