ÁPRILIS 14-IKE

Jegyezze föl a história e napot, mert a magyar nép jövő élete e naptól fogja számítani új esztendejét.

A Habsburg dinasztia száműzetett.

Száműzetett e nemzet földéről, száműzetett e nemzet által.

Isten áldása legyen e napon és annak eredményein.

E nagy napot nagy tettek kövessék.

Legnagyobb tett legyen az tőlünk, hogy egyetértsünk, hogy pártokra ne szakadjunk.

Nincs a magyarnak oly ellensége, ki őt le bírja győzni, csak egyedül a magyar.

Temessünk el minden pártérdeket, nézetkülönbséget, szenvedélyeskedést, s akkor eltemettük a magyar nemzet legnagyobb ellenségeit.

Külellenségtől megvéd bennünket az isten, belellenség által megver.

Áldás van a véren, mely a hon védelmében foly ki, átok azon, melyet testvér kéz eresztett.

Isten és önlelkünk őrizzen meg bennünket minden visszavonástól.

Azoknak, kiket e lépés netán megdöbbente, legyen annyi mondva: nem az a magyar nemzet vétke, hogy jogait követeli, nem az, hogy a Habsburgokat szívéből megveti, nem az, hogy vérét és vagyonát pazarlani nem engedi, hanem az, hogy él és ereje van!

Adja Isten, hogy e vétke legyen legnagyobb erénye.

Mit érzett irántunk a Habsburg, megmondá március 6-án. Elég időnk volt azt ápril 14-éig megérteni, hogy rá feleljünk.

E felelettel elébb vagy utóbb tartoztunk magunknak. Szerettük volna, ha a feleletet Pesten adhattuk volna az ellenségnek. Korábban történt, és megnyugszunk benne.

Ellenségeink erejét ezáltal nem növeltük, s hisszük, hogy a magunkét sem fogyasztottuk.

Mi a békét szerettük, de nem a halál alakjában, s ha a nemzet életének egyedüli föltétele az, hogy küzdjön, legyen bármilyen hosszú a küzdelem, elfogadjuk.

Magyarország kormányzójává Kossuth Lajos neveztetett ki. Ki becsületességben, hazafiságban, polgár erényben hisz, nyugodt lehet.

Mi üdvözöljük a kormányzót.

Üdvözöljük benne Magyarország függetlenségének elvét. S szavainkat tettekkel fogjuk igazolni.

Erőnk kevés, de az egészen a hazáé.

Éljen a szabad Magyarország!


VisszaKezdőlapElőre