ADJA ISTEN!

A kormány holnap, holnapután Pesten lesz.

Új eget, új földet fog itten találni. Adja isten, hogy ez új földben minden régi rossznak kivesszen a magva!

Az év meghozta Magyarország szabadságát. Adja isten, hogy e szabadság ne a bűnöknek, hanem az erénynek legyen szabadsága.

Az ég özönnel hinté áldásait hazánkra. Adja isten, hogy ez áldás ne egyesekre, hanem az egész népre legyen áldás.

A föld kizöldült azok felett, kik elhullottak a hon életeért. Adja isten, hogy ők nyugodtan alhassanak.

Egyetértés a honfiak közt, egyetértés a becsületes emberek közt, egyetértés a magyarok közt! Boldogság a népnek! szabadság a hazának! Dicsőség a magyar névnek!

Adja isten!


VisszaKezdőlapElőre