HIVATALOS ROVAT

Szerkesztő!

Ihol küldök önnek egy sereg hirdetményt, köröztesse hivatalos lapunkban.

a) Árverési hirdetmény

Jövő augusztus 6-án a bécsi Burgban árvereltetni fognak:

1. Egy kopott császár-trónus, selyemmel varrva, vérrel pettyegetve.

2. Egy öreg kétfejű sas, hosszú ujjakkal, de kopott tollakkal.

3. Zsófia hercegasszonynak egy arcképe, háttal fordulva.

4. Ferdinánd császár minden poétai munkái.

A venni szándékozók el ne mulasszák magukat kellő bánatpénzzel ellátni.

b) Elveszett tárgyak hirdetése

1. Gödöllőtül Bécsig elveszett az osztrák hadsereg hadi dicsősége. A becsületes megtaláló kéretik azt Haynau generális úrnak megküldeni. Annak szüksége van rá.

2. Bécstől Varsóig elveszett egy tárca. Volt benne tízezer forint, Windisch-Graetz-bankókban, azonkívül pragmatica sanctio s az orosz cárnak azon levele, melyben mentegetőzik, hogy nem adhat seregeket. A becsületes megtaláló a pénzt, minthogy úgysem ér semmit, megtarthatja, hanem a leveleket nem szabad elolvasnia.

c) Ajánlkozás

Egy jól készült fiatalember, ki nyolc hónapig viselt császári hivatalt, jól tud írni, olvasni és hazudni, némi gyakorlattal a szépművészetben is bír, például a lopásban és gyilkolásban, kívánna valamely szerencsétlen barbarus népnél, mely még sem konstitúciót, sem hírlapot nem tart, mint király, szultán, nagymogul vagy kaszika alkalmazást nyerni. Bővebben kérdezősködhetni felőle Bécsben a Nagy Ökörnél és Zágrábban a Diktátor vendégfogadóban.


VisszaKezdőlapElőre