FUTÓ HÍREK

KOSSUTH BETEG! Imádkozzatok hazámfiai, kérjétek a magyarok istenét, hogy ébren legyen. Kossuth beteg…

Kassán egypár tejfeles úr a nemzeti kokárdát ebei nyakravalójára tűzte fel. Egyúttal cserébe meg az örvöt a saját nyakára köthette volna.

Ajánljuk közönségünknek figyelmébe e következőn újonnan keletkezett lapokat.

Marczius Tizenötödike. Radicállap. Modora valódi francia, megjelen minden nap este. Szerkeszti Pálfi Albert, a magyar Flocon.

Munkások lapja. Közrendűek számára népszerű hetilap. Szerkeszti Táncsics Mihály.

Reform. Megjelenik hetenként kétszer. Szerkesztik Zerffi és Nádaskai. Ezek mind a legszabadelműbb lapok.


VisszaKezdőlapElőre