CHARIVARI

Kérdés: Miben különbözik a francia forradalom a magyar forradalomtól?

Felelet: Abban, hogy a franciák el akarták kergetni a királyukat, s ez nekik sikerült; a magyarok pedig örömest hazahozták volna királyukat, s nekik meg ez nem sikerült.

Kérdés: Micsoda titkos jelentéseik vannak az érdemrendjeleknek, miket a királyok osztogatnak?

Felelet: A kereszt azt jelenti: „íme te is segítettél a népek megváltóit keresztre feszíteni, viseld érdemed jelét a nyakadra kötve.”

Az aranykulcs: „hű tömlöctartója voltál a szabadságnak, viseld porkolábi érdemeid díszjelét magadon.”

Az aranylánc: „engedelmes igavonó marhája voltál a te uradnak, legyen megaranyozva a lánc, mellyel nyakadnál fogva zsámolyához vagy kötve.”

Az aranysarkantyú: „első voltál ott, ahol futni kellett, legyen mivel sarkantyúznod a lovadat, ha háborúba mégy.”

Az aranygyapjú: „jámbor birkája voltál a te uradnak, viseld tulajdon bőrödet.”

A térdkötő: „köszönd e harisnyakötőt azon érdemeidnek, miket magadnak az udvari hölgyek körül szereztél.”

A tárca végre ilyenformát jelenthet: „elloptad a gazdád számára a nemzet pénzét, már most emlékül tartsd meg magadnak a pugyillárist.”


VisszaKezdőlapElőre