CHARIVARI

Kecskemét városa egyik követének Kossuth Lajost választotta meg.

Azt mondják, hogy a muszka hat hidat csinált a Prut vizén keresztül, s csak egy ünnepélyes alkalomra vár, hogy beüssön Erdélybe. Már ha mégis azt mondanák, hogy a Fekete-tengeren át csinált hat hidat, hamarább elhinné az ember. De épen egy patakra hat hidat? Azt át is lépheti, hiszen éjszaki óriásnak csúfolják.

Azon hírre, hogy Magyarország veszélyben van, egy osztály huszárság Lengyelországban felkerekedett, felnyalábolta a tisztjeit s átjött a határon. Dicsőséges fiúk!

Mint katonák, vétettek a fegyelem ellen, de mint hazafiak, koszorút érdemelnek.

Azok a jó urak, kiknek Jellasics igen messze van, azt hiszik, hogy egypár pesti írót nem ártana helyette felakasztani. Az igaz, könnyebben hozzájok juthatni.

Ezek is olyanformán vannak, mint a rátótiak, kik midőn a falu kovácsát akasztófára ítélte a vármegye, folyamodtak az iránt, hogy mivel nincs több egy kovácsnál a faluban, szabó pedig van kettő, akasztasson fel a vármegye egy szabót a kovács helyett.


VisszaKezdőlapElőre