CHARIVARI

Egy bukott pecsovics lapszerkesztő licitálja lelkiismeretét

Aki vesz, annak lesz! Ki ád többet érte?

Tessék, tessék: szép tarka lelkiismeret, fele fehér, fele fekete, ha kifordítom, balkézre való, ha befordítom, jobbkézre való. Ki ád többet érte?

Voltunk mi dühös hazafiak, lettünk hidegvérű hazaárulók, most ismét gazda nélkül vagyunk, ajánljuk magunkat a többet ígérőnek.

Kell haragos szabadsághős? itt vagyunk mi. Kell alattomos jezsuita? nálunk jobb nem akad. Kell republikánus? communista? oda esküszünk. Kell áruló, szentségtörő? Parancsoljatok velünk. Ez a bőr nyúlik szépen, s minthogy goromba és fekete, nemigen piszkolódik.

Ki ád többet érte?

Mi készek vagyunk összeveszni az egész világgal vagy akár hízelkedni az egész világnak, amint parancsoltatik nekünk.

Akarnak az előfizetők lapunkban egymással összeveszni? Tessék. Akarnak saját magunk képére mászni? Tessék. Mi nyílt tért engedünk mindenkinek minden kigondolható gorombaságokra. Haragszik valakire a közönség, haragszunk mi is. Szeret valakit, azt mi is szeretjük.

Kinek tetszik szép fiókos lelkiismeret? Rejtekajtós, csappantyús, duplafenekű lelkiismeret? Ki ád többet érte?

Nem tetszik a közönségnek nevünk? keresztnevünk? vezetéknevünk? praedicatumunk? Tessék bennünket újra keresztelni, újra bérmálni.

Tessék lapunk nevét megváltoztatni. Mi minden indítványt elfogadunk, minden előfizetőnknek van joga egy tetszése szerinti nevet adni alapnak. Mi mind elfogadjuk és e neveket mind kinyomatjuk a lap homlokára. Egyiket nagyobb betűvel, mint a másikat. Akár az egész lapban egyebet sem adunk, mint csupa címet.

Vannak igen szép kalendáriomi nevek, mik nagyon ránk illenek, például:

Köpönyegforgató. – Hazugságok tárháza. – Herkules csizmája. – Nappali denevér. – Herostrat fáklyája. – Sötétség temploma. – Dupla mákvirág. – Mindenki szolgája. – Irodalmi bravo. – Cosmopoliticus csizmadia. – Szalonnatakaró. – Oroszlánybőr idegen háton. – Liliputi híradó. – Pokróchelyettes. – Ildomos szélvitorla. – Patriotikus hernyó. – Hoppon maradt renegát. – Surrogatum ipecacuanhae steff:

Tessék még többeket is ajánlani.

Aki vesz, annak lesz. Belőlünk egy második Dioscur lehet.

Egy forint! két forint! Ki ád többet érte?


VisszaKezdőlapElőre