CHARIVARI

Diplomatikus szakácskönyv

E napokban a szeretetre méltó öregúrnak, kinek neve Osztrák birodalom, vagy lakadalma lesz, vagy halotti tora.

Ha férjül megy az uralkodásra termett Germániához, papucs alá jut.

Ha vonakodik, meghal és száll alá poklokra.

Mind a két eset örömünnep miránk nézve, régóta szenvedő mostoha fiaira.

Illő tehát, hogy ez örömünnepet régi szokás szerint hét országra szóló lakomával koronázzuk meg, s erre mint búcsúlakomára híjuk meg az öreg tátit, ki bennünket háromszáz esztendeig traktált a katzentischliről, hadd lakjék jól utoljára a más emberségéből, s azután járjon isten szent hírével.

Ha tehát meg nem bántanám vele a gyámsága napjai alól kiszabadult nemzetet, elkészítettem volna a speis-zedlit, amint következik; ha valaki jobbat tud ajánlani, nem bánom, retirálok.

Levesek

1. Korhelyleves. (Végy háromszáz külföldön lakó magyar mágnást, detto háromszáz regalistát és földesurat, vágd négyfelé.)

2. Zöld leves. (Fogj meg kilenc megyei orátort, hagyd őket beszélni, míg ki nem fáradnak, s levesed illendőképen meg nem zöldül.)

3. Muszka leves. (Végy szibériai jéghegyeket, olvaszd fel kiontott lengyel vérben, s verj huszonötöt kancsukával a talpára, akit hozzá ültetsz.)

4. Fekete leves; németül Prügelsuppen. (Végy egy általános néplázadást, főzd össze XVI. Lajos emlékével, apríts bele tizenkétezer millió státusadósságot s főzz bele egy kis illuminációt, hogy nagyon keserű ne legyen annak, aki megissza.)

Assiettes

Egy tányér lefőzött pecsovics hivatalból kicseppenés mártásában.

Egy tál felsült táblabíró nemzeti garnírunggal.

Pácolt ökörnyelv „pártoljuk” és „maradjon” mártásban.

Vastag ételek

Ch. táblabíró úrnak egy közkívánatra tartott dikciója, mint boeuf à la mode.

Liberális árticsóka phrasis-haché-fachéval.

Tengeri rákok, táblabíró-politikával töltve.

Malac, német módra. (Végy egy bécsi filisztert, töltsd tele serrel, s énekeltesd vele: es ist nur eine Kaiserstadt, es ist nur ein Wien!)

Becsináltak

Grillírozott birkafejek. (Szedd össze a Jellasicsnak fáklyás-zenézetteket, hitesd el velök, hogy egy rác megeszik tíz magyart, s így tálald fel.)

Kopófülek à la barátfülek. (Fogj össze kétszáz polizei-spitzlit, vágd le a füleiket s tedd fel a gazdájuk elé.)

Intrikus libamáj. (Végy egy élemedett hercegasszonyt, engedj neki álmodni egy kicsinyt, pácold be nagyravágyással, hízlald embervérrel, sózd meg népek átkaival, s ha meghal, balzsamozd be szívét és gyomrát s építtess neki templomot.)

Tésztások

Tiroli rétes, kamarilla falatokkal töltve.

Olasz makaróni. (Küldj negyvenezer katonát Olaszországba s várd meg, míg azokat ott makarónivá aprítják, akkor légy nagylelkű, s küldj másik negyvenezret, akik visszahozzák.)

Fordított kása. (Végy félmillió megtért pecsovicsot, rakd őket hivatalba s vigyázz, hogy meg ne égesse a szádat.)

Barátfüle tout à la nature.

Püspökfalat, papi jószágok elvételének félelmével.

Plumpudding à la monarchie. (Végy kilenc nyomorúságban élő népet, főzd ki a zsírját s hintsd be sötétséggel, rakj fölibe papokat és főrendeket, hints rájok egy réteg titulust, tedd fejökre a trónt, ültess bele egy mézeskalácsbábot s támogasd meg szuronyokkal és kötözd meg láncokkal, hogy el ne dűljön.)

Sültek

Systematicus tekenősbéka. (Süsd meg a táblabíró-politikát! tégy hozzá logikát és szerecsendió-virágot, rakd körül okos gombával és ne egyél belőle.)

Egy tál fekete-sárga császár-madár.

Egész bárány lefőzve. (Ezt legjobban tudja készíteni a Marczius.)

Tolnai szarvascímer à la Alvinczy, nemzeti szalmalángnál megpirítva.

Foglyok kirántva, tudniillik:státusfoglyok, kirántva tömlöceikből.

Fontolva haladó csigák.

Udvari keresztes dámák, mint snepfek.

Torták

Keserű mandulatorta, közteherviselés és jogegyenlőség mintájába öntve.

Olla potrida à la corpus juris, összetépett armálisok, elavult privilégiumok, tyukodi fütykösök, diplomák, nemes címerek, longae latis pörök stb stb.

Végre jön a püspök ital, konfiskált papi javadalmakból főzve.

És legvégül, mint illik, a fekete leves (lásd 4. szám alatt).

Civilizált emberek babonái

Nem lesz érdektelen, ha azon babonás véleményeket, miket nagyobb részint felvilágosult külszínű emberek is hisznek, egy kissé a nevetség napfényére hozzuk.

1. Bal lábbal ki ne lépj a házból, mert szerencsétlenség ér.

2. Gombostűt ne ajándékozz kedvesednek, mert összevész veled.

3. Ha pók száll reád, le ne seperd magadról, mert az szerencsét hoz.

4. Kifésült hajadat el ne szórd, mert a madár felszedi, fészket csinál belőle, s a fejed fog fájni miatta.

5. Ha valakitől emlékbe hajfürtöt kapsz, el ne veszítsd, mert tulajdon hajad mind utána megy.

6. Ha üngödet megfordítva vetted magadra, aznap senki meg nem csalhat.

7. Ha pénteken sokat nevetsz, vasárnap sokat fogsz sírni.

8. Ha a bal szemed viszket, nevetni, ha a jobb, sírni fogsz.

9. Ha a füled cseng, hírt hallasz, ha tenyered viszket, pénzt kapsz.

10. Ha körmödön fehér folt támadt, új ruhát kapsz.

11. Ha nyelveden hólyag támadt, rágalmaznak, ha csuklol, emlegetnek.

12. Hajadban fehér szál szerencse szála.

13. Ha ételt tész félre magadnak s ott felejted, távollevő kedvesed szükséget szenved.

14. Ha torkodon akad a falat, megpanaszolta a házigazda.

15. Útra ne indulj, mikor tizenkét órát harangoznak, mert feldűlsz.

16. Ha tizenhárman ülnek az asztalnál, egynek meg kell halni.

17. Kinek a csirkesarkantyú nagyobb darabja törik a kezében, hamarább megy férjhez, mint a másik.

18. Ki a sertés farkát el tudja metélni, a farsangon vőfény leend.

19. Ki a kenyeret csorba nélkül szegi meg, aznap nem hazudott.

20. Ha a víz eldűl, keresztelő lesz, aki felé dűl, annál.

21. Ki a sót feldönti, haragoskodni fog.

22. Akinek a kontya lebomlik, férhez készül.

23. Ha utadban baráttal találkozol, hajíts utána gombostűt.

24. Ha fogad fáj, keress olyan fát, melyet a villám ütött meg, annak a forgácsátul meggyógyul.

25. Ha a macska mosdik, vendég érkezik a házhoz.

26. Ha az orrod viszket, bosszúság ér.


VisszaKezdőlapElőre