A LEGÁTUS ÉS A BÍRÓ

Egymás mellett ültek a legátus és a városbíró.

Prédikáció alatt a templomokban hosszú póznára akasztott perselyeket szokás nyújtogatni, miket a hívek padhosszant kezelnek végig, önkénytes adományaikat helypénz címe alatt belerakva, általános szokás szerint egy krajcárt.

Amint közelgett a persely, a bíró kivett egy rézgarasost, s kitette maga elé. A legátus egy kétgarasost tett ki.

A bíró erre nemes vetélkedésből kitett még egy ezüst ötöst. A legátus kitett egy tízest.

A bíró haragosan nyúlt zsebébe, s elővőn egy ezüst húszast.

A legátus kitett hármat.

A bíró erre dühbe jött, s kivágott egy koronás tallért, s amint jött a persely, belecsördíté mind, amit maga elé rakott.

A legátus pedig szépen visszatette zsebébe a húszast is, meg a tízest is, s odaadá a két garast.


VisszaKezdőlapElőre