KÖLCSÖNÖS SZERENCSE

Nagy feje volt a diáknak, s nem kapott Enyeden magas tetejű kalapot, reá valót. Szebenben is hiába keres, a brassói kalaposboltokat is mind felhányják. Végre eszébe jut a kalaposnak, hogy van még neki egy a padláson, az jó lesz a humanissimenek. Eléhozza, talál. Mi az ára? – kérdi a diák nagy örömmel, s a kért öt forintot alku nélkül kifizeti.

– Tudja-e, meiszter uram – szól önelégülten –, ha nem öt, de húsz forintot kért volna, szívesen megadám vala, mert az egész országban nem kaptam a fejemre való kalapot.

– Tudja-e mit, humanissime – felel amaz –, ha nem öt forintot, de öt garast ígért volna is, odaadám vala, mert az egész országban nem kaptam ehhez a kalaphoz való fejet.

Melyik csalta meg a másikat?


VisszaKezdőlapElőre