NEM NEKEM KELL

Egy fiatal paraszt bemegy a patikába, s kérdi, hogy nincs-e ott valami fogfájás ellen való.

A patikárus szó nélkül elővesz egy üvegcsét, s odanyújtja a kérdezőnek, hogy szagolja meg.

Amint ez az orrához érteti az üveget, egyszerre megüti az orrát valami ördöngős illat, úgyhogy elszédülve leesik a földre. Mikor aztán feltápászkodik, diadalmas arccal kérdi tőle a patikárus:

– No ugye, hogy nem fáj már a foga?

– Jaj, hiszen nem az én fogam fájt, hanem az apámé, annak kértem az orvosságot.


VisszaKezdőlapElőre