SZOLGÁLATI KÉSZSÉG

Márton borbély rég adósa nyolc pforinttal házigazdájának, de e napig még nem fizethette.

Véletlenül megtörténik, hogy a háziúr foga fáj. Több nap óta törekszik hasztalan foga vészét elzsibbaszthatni; de sikertelen. Végre leszalad a borbélyhoz azt kivonatandó, ki a műtétet biztos kézzel végre is hajtá.

– Mit fizetek, Márton? – kérdé örömében a fájdalomtól megmenekedett.

– Egy pengő forint az ára – mondá önelégülten a borbély.

– Hm! az sok; de mindegy: most tehát még hét forintot fizet. Borbélyunk e szavakra megjuhászodott, mintha egy cseber jégszemert pördítettek volna le hátán.

– Kérem alássan, én szegény ember vagyok – viszonzá –, sohase tudok annyi pénzt összekaparni, ha csak gyermekeimet nem ölöm éhen meg; hanem, mivel most éppen alkalomnál vagyunk: kihúzom tíz fogát nagysádnak azért a pár krajcárért, csak hogy jőjünk tisztába!


VisszaKezdőlapElőre